Investera i Sverige

Investeringar i svenska fonder

Sverige är ju ett väldigt litet land. Vår ekonomi är pytteliten när det kommer till att jämföras globalt och därför är Sverige en väldigt liten del av både globalfonder och Europafonder. Om man vill investera specifikt i Sverige är det bästa att köpa en Sverigefond.

En Sverigefond är en aktiefond som följer ett av de olika ”Sverige-index”. OMXS30 (OMX Stockholm 30) är ett index som består av de 30 mest omsatta bolagen på Stockholms Largecap lista. OMXSPI är det man brukar kalla ”det breda Stockholmsindexet” där alla bolag på Stockholmsbörsen ingår. MSCI är ett annat företag som har ett Sverigeindex, det heter MSCI Sweden Index. Läs på innan du köper din Sverigefond, de kan bestå av väldigt olika innehav!

Minskad valutarisk eller utländsk källskatt

En fördel med att investera i svenska aktier och fonder är att man inte påverkas direkt av någon valutarisk (när man investerar t.ex. i Amerikanska bolag är man ju även direkt exponerad mot USD-kursen jämfört med svenska Kronan) – även om man är det indirekt.

USD/SEK-kursen påverkar ju intjäningen av de svenska exporterna, så det påverkar fortfarande, även om det inte påverkar din portfölj lika direkt som att dina innehav mäts i t.ex. dollar. Om du har värdepapper som ger utdelning och deras skatterättsliga hemvist är Sverige betalar du ingen utländsk källskatt på ISK (läs mer om utländsk källskatt HÄR eller HÄR.

Vad är Sverige bra på?

Sverige är ett industri- och verkstadstungt land med mycket fokus kring råvaror som skog och järn – med starka industriaktörer som Volvo, SCA och Atlas Copco – vilket innebär att den svenska ekonomin påverkas mycket av både den globala ekonomin och av fluktuerande råvarupriser. Vi har även ett par större teknologi företag som är på frammarsch ute i världen.

Bästa fonderna inom Sverige

Vi har listat de bästa fonderna inom Sverige som har gett bäst avkastning de senaste 3 åren:

Sverigefonder

Köper du en Sverigefond som följer OMXS30, det vanligaste indexet för att mäta Sveriges ekonomi, får du en salig blandning av ovan nämnda bolag tillsammans med bland annat Investor, H&M, Handelsbanken, Swedish Match, ABB och Ericsson. Många stora, gamla, välkända svenska bolag.

Tips: Avanza har en Sverigefond helt utan avgifter! Den heter AVANZA ZERO och följer SIX30RX (som är ett index som består av samma 30 bolag som OMXS30 men att man räknar med återinvesterad utdelning).

Slutsats Sverigefonder

  • Sverige har en liten ekonomi på den globala skalan, kan bli mer volatil än t.ex. en globalfond
  • Investeringar i svenska kronor har minskad exponering mot kortsiktiga förändringar i valutakurser
  • Sverige har mycket industri och råvaror: påverkas av råvarupriser på global marknad
  • Avanza har en avgiftsfri Sverigefond, AVANZA ZERO

Vanliga frågor och svar om Sverigefonder

Vad innebär en Sverigefond?

En Sverigefond är en fond som i huvudsak investerar i svenska aktier och värdepapper – alltså börsnoterade bolag i Sverige. Fonden följer ett sverigeindex.

Kan en Sverigefond ha utländska aktier?

Ja, en mindre del av en Sverigefond kan vara placerad i utländska aktier. Men den största delen av fondens kapital är placerat i svenska bolag.

Hur köper man Sverigefonder?

Du kan köpa Sverigefonder hos alla banker som erbjuder handel med fonder och aktier. För att köpa en fond behöver du ett konto för fonder och värdepapper, vanligt är ett ISK, fondkonto eller kapitalförsäkring.

Kan man månadsspara i Sverigefonder?

Ja, precis som de flesta andra typer av fonder går det bra att månadsspara i Sverigefonder. Många föredrar ett automatiskt månadssparande – då dras en summa från valt konto automatiskt varje månad som investeras i den valda fonden.