Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Bästa aktierna och fonderna för nybörjare (tips & råd)

Att investera i aktier och fonder är ett populärt sätt att få ut det mesta av sitt kapital. I synnerhet när bankerna inte erbjuder någon ränta värd att tala om, tycks just aktier och fonder vara den rätta vägen att gå.

Men hur ska man egentligen tänka när det gäller aktier och fonder? Vad finns det för typer av fonder? Vilka risker finns med denna typ av investeringar? I den här artikeln går vi bland annat igenom svaren till dessa frågor, och ger dig tips och råd kring hur du kan tänka när det gäller just aktier och fonder.

Vad är aktier?

Aktier är andelar i aktiebolag. Om bolaget är noterad på börsen har vem som helst möjlighet att köpa och sälja aktierna i det bolaget. Många företag vars produkter och tjänster du använder dagligen är sannolikt börsnoterade på någon aktiemarknad i världen.

Vad är fonder?

En fond är samlad mängd av ett flertal värdepapper som det går att köpa andelar i. Fonden förvaltas av en fondförvaltare, vilket kan vara till exempel en bank, eller ett företag som i huvudsak har som uppgift att förvalta fonder. Det finns många olika typer av fonder, några av de vanligaste är:

  • Aktiefonder – Fonder som förvaltar aktier i en mängd olika bolag. Innehaven kan vara nischade åt olika håll, till exempel ha fokus på en viss marknad i världen, aktier i en viss bransch, eller till exempel bara bestå av mindre bolag. Många fonder följer ett så kallat index, det vill säga utvecklingen av de största och mest omsatta bolagen på en viss marknad.
  • Räntefonder – Dessa fonder investerar i räntebärande papper som till exempel statsobligationer. Oftast har dessa fonder en lägre risknivå än många andra fondtyper, då ränta oftast är mer stabil än till exempel aktiemarknaden.
  • Blandfonder – De här fonderna är en blandning av aktie- och räntefonder, då de innehåller lite av båda delar. De har oftast en lägre risknivå eftersom de till exempel inte drabbas lika hårt om börsen skulle få en kraftig nedgång.

Vad ska man tänka på när man ska investera i aktier eller fonder?

Det är viktigt att känna till vilka risker som finns med att investera, oavsett vad det är man investerar i. Värdepapper som aktier har alltid en viss risk och det händer till och med att företag går i konkurs och dess aktier blir helt värdelösa. Därför finns det några bra saker som kan vara bra att tänka på innan du börjar investera:

Risk

Innan du börjar investera bör du fundera över vilken risk du är villig att ta med dina pengar. Du bör inte investera i aktier eller fonder med pengar som du är rädd att förlora. Fördelen med risk är att den kommer med en stor potentiell uppsida.

Går det bra för de bolag du investerar i har du mycket att vinna. Men du måste alltid vara medveten om att det inte finns någon garanti att du kommer att tjäna pengar på din investering. Investera bara pengar du har råd att förlora.

Diversifieringbasta fonderna

Ett sätt att sänka din risk är genom att diversifiera ditt innehav. Det innebär att inte satsa allt på ett kort. Hur bra ett bolag än kan verka, finns alltid en viss risk och oförutsedda saker kan hända. Därför är det bra att flera aktier i sin portfölj. En vanligt rekommendation till nybörjare är att ha minst 15 olika aktier i portföljen. Då drabbas du inte lika hårt om något bolag skulle gå dåligt.

Genom att äga fonder äger du vanligtvis andelar i betydligt fler aktier än så. En fond kan ha ett 30-tal innehav, upp till flera 100 olika bolag i portföljen. Genom fonder får du en automatisk riskspridning. Det går även att bredda innehavet ännu mer genom att äga flera fonder. Då kan du till exempel ha en globalfond, en Sverigefond, en fond i en tillväxtmarknad och kanske en räntefond.

Samtidigt är det värt att känna till att när börsen väl går riktigt dåligt tenderar den negativa utvecklingen att sprida sig. Ofta går hela börsen, med de flesta bolag, ned samtidigt om det till exempel skulle uppstå en ekonomisk kris. Men genom att diversifiera ditt innehav skyddar du dig mot risken att enstaka innehav skulle gå åt helt fel håll.

Tidshorisont

När du ska investera är det bra att ha klart för dig på förhand vilken tidshorisont du har tänkt dig för dina investeringar. Aktiemarknaden är svår att förutspå och ingen vet egentligen om det här året, eller nästa år, kommer att vara positivt eller negativt på börsen.

Det händer att börsen går ner under ett eller flera år. Över längre tidsperioder har det dock historiskt alltid varit en god investering att ha sina pengar placerade i aktier. Ju längre tidshorisont du har på dina investeringar, desto större chans är det att du får en positiv avkastning. Om du till exempel sparar i aktier med avsikt att få undan pengar till pensionen, och det är många år kvar, är aktier ett ypperligt alternativ.

Kortfattat kan man sammanfatta det genom att säga att ju längre tid du har på dig för dina investeringar, desto bättre möjligheter har du att tjäna pengar på aktier och fonder.

Vilka aktier är bäst för nybörjare?

Det går inte att säga vilka aktier som är bäst att köpa, eftersom ingen kan förutsäga hur marknaden kommer att utvecklas. Däremot finns det sannolikt aktier som är klokare val att investera i för en nybörjare.

Investmentbolag är en typ av aktier som ofta rekommenderas för nybörjare. De påminner lite om fonder, då de är företag som har till uppgift att förvalta ett kapital och investera detta i andra bolag. Ibland köper investmentbolag in sig i andra börsnoterade bolag, ibland i mindre bolag utanför börsen. Ofta är investmentbolagens ägarandel så pass stor att de har en rätt avgörande påverkan i hur bolaget agerar och de kan dra sitt strå till stacken för att innehaven ska styras i rätt riktning.

Genom att investera i investmentbolag får du en automatisk riskspridning, och ett innehav som aktivt förvaltas av professionella förvaltare genom bolaget. Det finns många framgångsrika investmentbolag på Stockholmsbörsen, många med en lång historik av framgångsrik kapitalförvaltning. Några av de största och populäraste bolagen som ofta rekommenderas för nybörjare är:

Det finns givetvis en mängd andra investmentbolag som är värda att titta närmare på. På bolagens hemsidor kan du se vilka olika företag de investerar i och göra en egen bedömning om vilket som verkar mest intressant.

Investmentbolagen är dock inte den enda aktietypen som fungerar för nybörjare. Ett annat sätt att som nybörjare närma sig börsen är genom att börja fundera utifrån ditt eget liv, dina konsumentvanor och de varumärken som förekommer i ditt hem. Mycket av det vi ser omkring oss i samhället kommer från börsnoterade bolag.

Allt ifrån kläderna du har på dig, till elektroniken du använder, till de digitala tjänsterna du nyttjar – börsen finns överallt. Det betyder förstås inte att det är läge att köpa aktier i bolag bara för att du känner till, använder eller tycker om deras produkter. Men det kan vara en bra utgångspunkt för att titta närmare på aktier för att se var du vill börja.

Håll dock idén om diversifiering i bakhuvudet hela tiden, då även stora, välbekanta och till synes stabila bolag kan vända och börja gå dåligt de med.

Vilka fonder är bäst för nybörjare?

Om din utgångspunkt är långsiktiga investeringar, är det sannolikt mest lönsamt att välja en aktiefond. Som nybörjare är det dessutom en bra idé att ha en fond med bred inriktning och en låg avgift.

Exempel på bra breda fonder är det som kallas för indexfonder. Genom att köpa indexfonder får du en utveckling som liknar börsens utveckling överlag. Då har du en förväntad avkastning i linje med hela börsens index. Det finns indexfonder baserade på olika marknader, till exempel:

  • Sverigefonder
  • Norgefonder
  • Finlandsfonder
  • Danmarkfonder
  • USA-fonder
  • Globalfonder

Genom att investera i någon, eller flera, av dessa fonder, får du ett brett innehav som bygger på aktiemarknaden i det området. En fördel med just indexfonder är dessutom att de ofta har en låg avgift.

Avgifterna för fonder är det som banken, eller förvaltaren, tar för besväret att förvalta och administrera fonden. Det varierar från att vara gratis, till upp till flera procent. Avgiften baseras på hela ditt investerade kapital, vilket innebär att det kan handla om ganska stora summor om avgiften är hög. Då riskerar en hel del av din avkastning att ätas upp av avgifter, och om fonder går dåligt får du betala avgifterna ändå. Därför är det viktigt att se över avgifterna för just den fonden du vill investera i.

Slutsatser

För nybörjare är det viktigt att tänka på att diversifiera sitt innehav. Det kan göras till exempel genom att köpa fonder, investmentbolag eller bygga en portfölj av ett flertal olika aktieinnehav.

Det är en god idé att förstå vad bolagen du vill investera i gör, eller vilka innehav som ingår i det du investerar i. Dessutom är det viktigt att ha koll på avgifter och annat som kan bli kostsamt i längden om det utgör en för stor procent av ditt investerade kapital.

Starta ditt sparande idag genom Avanza.