Fonder med AI

AI, Artificiell Intelligens, ses av många som 20-talets stora genombrott inom teknikbranschen. Det är ett växande område inom tekniksektorn och därmed även ett växande område att investera i. AI skapar ett mervärde i många branscher – inte bara inom tekniksektorn. På börsen finns specialiserade AI-fonder och indexfonder med stor exponering för AI. Vi tittar närmare på båda exempel.

Värdepapper nätmäklare

Så investerar du i AI på börsen

Det finns en mängd olika företag som på olika sätt är verksamma inom AI-området. Det kan handla om företag som har tekniken som huvudsaklig sysselsättning, som OpenAI, och företag som använder tekniken för att effektivisera eller förbättra sin verksamhet. Dessa företag finns både på den internationella marknaden och den svenska.

Att investera i AI innebär alltså att man investerar i vanliga fonder och aktier, där företaget på något sätt verkar inom eller exponeras mot AI-området. De största teknikföretagen på Nasdaq-börsen, som Alphabet (Google), Microsoft, Apple, Amazon och Nvidia, satsar mycket på den nya tekniken och kan därför ses som AI-investeringar. 

Aktier med AI

OpenAI och ChatGPT

Ett av de absolut mest välkända AI-företagen, som på många sätt satt tekniken på kartan för gemene man, är OpenAI som står bakom tjänsten ChatGPT. Företaget är grundat av bland annat Elon Musk, har sin bas i Kalifornien, men är i dagsläget inte noterat på börsen. Man kan alltså inte köpa rena OpenAI-aktier, men vill man ha företaget i sin aktieportfölj finns det alternativa vägar att gå. 

Microsoft

En väg att indirekt handla med OpenAI är att köpa innehav i Microsoft. Microsoft är börsnoterat och ett av de företag som investerat allra mest i OpenAI. Microsoft utvecklar även egna AI-lösningar för sina produkter – vilket gör att en investering i Microsoft ger en relativt bred exponering mot AI. 

Microsofts aktie hos Avanza

Apple

Apple är ytterligare en jätte inom tekniksektorn som nyttjar AI för att fortsätta att utveckla sina produkter och skapa nya spännande lösningar inom branschen. AI-lösningar för Apple är bland annat FaceID och den digitala assistenten Siri, tjänster som miljontals personer vänder sig till flera gånger dagligen. 

Apples aktie hos Avanza

Alphabet (Google) 

Ett av de företag som troligtvis kommer vara i framkant inom den fortsatta AI-utvecklingen är Alphabet som står bakom Google. Idag används AI bland annat i karttjänsten Google Maps och av Googles digitala assistent. 

Alphabets aktie hos Avanza

Nvidia

Företaget Nvidia är specialiserat på visuell datorteknik som utveckling av grafikkort. Produkterna används för att tillverka supersmarta datorer för maskininlärning – alltså i praktiken AI. 

Nvidias aktie hos Avanza

Fonder som investerar i AI

Många fonder som investerar inom tech investerar alltså i praktiken även inom AI. De svenska storbankernas teknikfonder och deras fonder som investerar i den amerikanska marknaden har till exempel ett stort innehav av aktier som Apple, Nvidia, Alphabet och Microsoft – företag som är tongivande inom AI-utvecklingen.

De svenska storbankernas fonder med AI-investeringar

Specialiserade AI-fonder

Det finns även fonder som är specialiserade på just AI, ett sådant exempel är SEB Artificial Intelligence C. Fonden investerar i företag som möjliggör användning och/eller utveckling av AI. Det största innehavet finns i USA och de största branscherna är teknik och kommunikation. 

Risker med att investera i AI

AI är ett relativt nytt område. Det finns stor potential inom branschen vilket kan leda till att företag värderas väldigt högt. Det kan medföra att aktiekursen svänger kraftigt. Det kommer dessutom ständigt nya regleringar inom området, vilket även det kan påverka risken. 

Vanliga frågor och svar om fonder med AI

Vilka fonder investerar i AI?

Fonder med fokus på AI är bland annat SEB Artificial Intelligence. Andra fonder med stort AI-fokus är techfonder som Swedbank Robur Technology A och SEB Teknologifond.

Kan man investera i AI?

Ja, man kan investera i AI genom aktier och fonder. Bolag som är börsnoterade med stort AI-fokus är bland annat Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Tesla och Amazon.

Vilka företag är stora inom AI?

Företag som är stora inom AI är Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet (Google), Tesla, Amazon och OpeanAI. OpenAI är, till skillnad från övriga företag på listan, inte börsnoterat.

Kan man köpa aktier i OpenAI?

Nej, man kan inte köpa akter direkt i OpenAI. Man kan istället köpa aktier i företag som investerar i bolaget. Till exempel Microsoft är ett sådant företag.