Fonder eller Aktier – så väljer du

Om du bestämt dig för att börja spara eller investera dina pengar för ekonomisk vinning finns det ytterligare några beslut att fatta, bland annat om du ska satsa på fonder eller aktier. Därför kommer denna artikel att ge en kort introduktion till ämnet samt en jämförelse av fonder och aktier.

Därför ska du placera i fonder

Fonder ses av många som en enkel och smidig metod att spara pengar och samtidigt tjäna en slant. Genom att vara med i utvecklingen av aktiemarknaden är det möjligt att sprida ut risken även utan ett stort investeringskapital. Det går till på så sätt att förvaltare tar hand om själva omplaceringarna och hanterar utdelning, uppköp och mycket annat – detta gör samtidigt att deklarationen blir enklare att sköta. Denna enkelhet kommer dock med en kostnad – har du stora summor placerade i olika fonder måste du också betala högre avgifter. Alla som sparar i fonder betalar en årlig avgift, vilken är en viss procent av värdet på fonderna i sig. Det finns dessutom regler för hur fonder får lov att placera sina pengar. Detta gör att en fond ibland till och med säljer aktier som går bra, på grund av att de inte länge ingår i fondens profil – detta till skillnad om du då istället äger aktierna själv och på egen hand bestämmer när och vad det är dags att göra sig av med.

Populära fonder hos Avanza:

Olika typer av fonder

Aktiefonder

Aktiefonder är fonder där den största delen av investeringen finns i aktier. Detta är ett sätt att spara i aktier, men ha en diversifierad portfölj med många olika typer av aktier. 

Räntefonder

Räntefonder består av räntebärande värdepapper. Det finns korta och långa räntefonder. 

Blandfonder

Detta är en kombination av aktiefonder och räntefonder. Det finns blandfonder med en fördelning på 50/50 eller blandfonder med en större andel aktiefonder eller räntefonder. 

Indexfonder

Indexfonder följer ett visst index. 

Krypto fonder

Kryptofonder är fonder som på något sätt exponeras mot kryptovalutor. Det kan handla om Bitcoin ETF:er eller fonder som investerar i krypto-teknik som blockchain. 

AI-fonder

En AI-fond är en aktiefond som investerar i bolag som arbetar med AI. Stora bolag som är börsnoterade inom AI är Microsoft, Nvidia och Apple. Detta är i första hand teknikfonder, men det finns också andra typer av fonder som exponeras mot AI.

Därför ska du placera i aktier

Det finns ett flertal fördelar med att göra egna placeringar i aktier. Bland annat finns det då inga begränsningar när det kommer till vilka placeringar som ska göras, man får oftast en lägre totalkostnad och man har dessutom möjligheten att lämna aktiemarknaden periodvis om man skulle vilja göra det. Den som väljer att satsa mindre summor på aktier kan fortfarande gå om fondernas utveckling genom att göra färre omplaceringar och använda andra strategier. Detta medför dock en ökad risk. Att vara aktieägare kräver en hel del arbete. Stabila och välmående företag behöver inte granskas så ofta. Men för företag som genomför förändringar, exempelvis nyemissioner eller kanske uppköp, måste aktieägaren lägga ner en del arbete. Som nybliven aktieägare kan det vara så att du inte har kontroll på allt som händer vilket gör det svårare att analysera tillgänglig information och därefter fatta rätt beslut.

Så börjar du med aktier eller fonder

Inledningsvis kan det alltså vara en idé att inte satsa alla sina pengar på aktier utan istället sätta en del av ditt sparande i fonder. Därefter är det fullt möjligt att gradvis öka andelen som är placerade i aktier. Allt eftersom kunskaperna ökar kan man sedan flytta över en övervägande del av sparandet till aktier.

Läs mer om investeringssparkonto, ISK, och hur du börjar investera i fonder och aktier här

Vanliga frågor och svar om fonder och aktier

Vad är bäst – att spara i fonder eller aktier?

Om man ska investera i aktier eller fonder är såklart en smaksak. Fonder samlar flera olika aktier, och ibland även räntor, medan en aktie är en ägardel av ett bolag. Att handla med aktier innebär en lite högre risk men även chans till högre avkastning. En fond en lite lägre risk, en automatiskt spridning och chans till en bra avkastning.

Vilken sparform är bäst för nybörjare?

För en nybörjare kan fonder vara ett bra alternativ. Då sprider man nämligen sina risker automatiskt och man får innehav i flera olika aktier. En kombination av aktier och fonder är ett alternativ många väljer, men det största innehavet i fonder och en mindre andel i aktier.

Kan man köpa aktier eller fonder för 1000 kr?

Ja, man kan köpa aktier och fonder för 1000 kronor, eller ännu mindre. Om man månadssparar kan man välja att till exempel 500 kr eller 1000 kr investeras i de fonder man valt ut automatiskt varje månad.

Vad är det för skillnad på en aktie och en fond?

En aktie är en ägardel av ett bolag medan en fond samlar flera olika aktier, och ibland även räntor. Om man handlar med aktier kan man välja helt själv i vilka bolag man vill placera sina pengar, medan en fond ger en större spridning.