Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Fonder eller Aktier – så väljer du

Om du bestämt dig för att börja spara eller investera dina pengar för ekonomisk vinning finns det ytterligare några beslut att fatta, bland annat om du ska satsa på fonder eller aktier. Därför kommer denna artikel att ge en kort introduktion till samt jämförelse av de två.

Därför ska du placera i fonder

Fonder ses av många som en enkel och smidig metod att spara pengar och samtidigt tjäna en slant. Genom att vara med i utvecklingen av aktiemarknaden är det möjligt att sprida ut risken även utan ett stort investeringskapital. Det går till på så sätt att förvaltare tar hand om själva omplaceringarna och hanterar utdelning, uppköp och mycket annat – detta gör samtidigt att deklarationen blir enklare att sköta. Denna enkelhet kommer dock med en kostnad – har du stora summor placerade i olika fonder måste du också betala högre avgifter. Alla som sparar i fonder betalar en årlig avgift, vilken är en viss procent av värdet på fonderna i sig. Det finns dessutom regler för hur fonder får lov att placera sina pengar. Detta gör att en fond ibland till och med säljer aktier som går bra, på grund av att de inte länge ingår i fondens profil – detta till skillnad om du då istället äger aktierna själv och på egen hand bestämmer när och vad det är dags att göra sig av med.

Populära fonder hos Avanza:

aktier eller fonder

Därför ska du placera i aktier

Det finns ett flertal fördelar med att göra egna placeringar i aktier. Bland annat finns det då inga begränsningar när det kommer till vilka placeringar som ska göras, man får oftast en lägre totalkostnad och man har dessutom möjligheten att lämna aktiemarknaden periodvis om man skulle vilja göra det. Den som väljer att satsa mindre summor på aktier kan fortfarande gå om fondernas utveckling genom att göra färre omplaceringar och använda andra strategier. Detta medför dock en ökad risk. Att vara aktieägare kräver en hel del arbete. Stabila och välmående företag behöver inte granskas så ofta. Men för företag som genomför förändringar, exempelvis nyemissioner eller kanske uppköp, måste aktieägaren lägga ner en del arbete. Som nybliven aktieägare kan det vara så att du inte har kontroll på allt som händer vilket gör det svårare att analysera tillgänglig information och därefter fatta rätt beslut.

Så börjar du med aktier eller fonder

Inledningsvis kan det alltså vara en idé att inte satsa alla sina pengar på aktier utan istället sätta en del av ditt sparande i fonder. Därefter är det fullt möjligt att gradvis öka andelen som är placerade i aktier. Allt eftersom kunskaperna ökar kan man sedan flytta över en övervägande del av sparandet till aktier.

Starta ditt sparande idag genom Avanza.