Handla med fonder – så kommer du igång

När man handlar med fonder så köper, säljer och byter man andelar i en fond och fonden köper därefter i sin tur en mängd värdepapper för dessa pengarna. Du sparar i fonder genom att köpa fondandelar. Man kan antingen göra engångsinsättningar eller spara till ett belopp som dras regelbundet från ett konto du specificerat – Det är dock värt att notera att somliga fonder enbart erbjuder engångsinsättningar.

Vad är en aktiefond?

En så kallad aktiefond är en fond som placerar minst tre fjärdedelar av sin förmögenhet i antingen aktier eller aktieliknande investeringar. Det står skrivet i lagen att en svensk aktiefond måste ha aktier i minst sexton olika bolag, vanligen ligger antalet dock omkring upp emot tjugofem bolag. Avkastningen för varje specifik fonden varierar sedan utefter hur dessa aktier utvecklas. En aktiefond kan däremot i sin tur kategoriseras i form av olika undergrupper, exempelvis Sverigefonder, Kinafonder, IT-fonder och så vidare.

Aktiefonder med AI

Ett exempel på en underkategori av aktiefonder är fonder med AI-fokus. Det innebär att fonden investerar i bolag som på något sätt arbetar med AI. Det kan handla om bolag som arbetar med att utveckla AI och bolag som använder AI i sin produktion eller utveckling.

Läs mer om AI-fonder.

Värdepapper nätmäklare

Räntefonder – mindre avkastning, men säkrare

Räntefonder skiljer sig från aktiefonder på så sätt att det är en fond som placerar sitt kapital i räntebärande värdepapper. Detta kan vara allt från obligationer till statsskuldväxlar. Fonderna brukar delas in i korta respektive långa räntefonder beroende på hur långa löptider fonden placerar i. Själva avkastningen beror sedan på ränteutvecklingen i samhället i stort. När räntan sjunker stiger värdet på fonden och vice versa.

En så kallad blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper – det vill säga en form av kombination mellan aktie- och räntefond.

Det finns dessutom flera andra, mer eller mindre avancerade, sätt att handla med fonder. Några av alternativen är bland annat hedgefonder, fond i fond, indexfonder, indexfonder, globalfonder, landsfonder, regionfonder samt branschfonder.

Belvämt och enkelt att spara i fonder

Många väljer att spara i just fonder då det är ett mycket bekvämt sätt att spara som passar i stort sett alla. De största fördelarna är dels enkelheten i sig, men även att risken minskar då man sprider pengarna över en hel portfölj genom att spara i en och samma fond. Dessutom ökar både flexibiliteten samt valmöjligheterna, oavsett om du handlar med större belopp eller sätter undan en mindre summa till att spara i fonder varje månad.

Populära fonder hos Avanza:

Vanliga frågor och svar om att handla med fonder

Vad ska man spara i för fonder?

Vilka fonder man ska spara i beror på vad man har för mål med sin investering. Det finns säkrare fonder och fonder som innebär en lite högre risk. Populära fonder på Avanza just nu är bland annat Avanza Zero, Spiltan Aktiefond Investmentbolag och Swedbank Robur Teknik A. Du hittar hela listan med populära fonder på vår sida.

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond som har ett stort innehav i aktier eller aktieliknande investeringar – minst 3/4 av fondens totala förmögenhet. En aktiefond samlar aktier från minst 16 olika bolag, men vanligtvis betydligt fler än så.

Vad är en räntefond?

En räntefond placerar sitt kapital i räntebärande värdepapper – till exempel obligationer och statsskuldväxlar. Denna typ av fond följer ränteläget tätt, när räntan sjunker stiger värdet på fonden och när räntan stiger sjunker värdet på fonden. Vanligtvis har räntefonder något lägre risk jämfört med aktiefonder.

Vad är en blandfond?

En blandfond är en kombinationsfond – alltså en fond med innehav i både aktier och räntebärande värdepapper. Hur fördelningen ser ut varierar.

Finns det fonder med krypto?

Ja, det finns fonder som är exponerade med kryptovaluta. På till exempel den amerikanska börsen kan man handla med Bitcoin ETF:er. På den svenska börsen kan man handla med fonder som investerar i Bloackchain-teknologi eller krypto-certifikat.