Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Handla med fonder – så kommer du igång

När man handlar med fonder så köper, säljer och byter man andelar i en fond och fonden köper därefter i sin tur en mängd värdepapper för dessa pengarna. Du sparar i fonder genom att köpa fondandelar. Man kan antingen göra engångsinsättningar eller spara till ett belopp som dras regelbundet från ett konto du specificerat – Det är dock värt att notera att somliga fonder enbart erbjuder engångsinsättningar.

Vad är en aktiefond?

kom igang fonderEn så kallad aktiefond är en fond som placerar minst tre fjärdedelar av sin förmögenhet i antingen aktier eller aktieliknande investeringar. Det står skrivet i lagen att en svensk aktiefond måste ha aktier i minst sexton olika bolag, vanligen ligger antalet dock omkring upp emot tjugofem bolag. Avkastningen för varje specifik fonden varierar sedan utefter hur dessa aktier utvecklas. En aktiefond kan däremot i sin tur kategoriseras i form av olika undergrupper, exempelvis Sverigefonder, Kinafonder IT-fonder och så vidare.

 

Räntefonder – mindre avkastning, men säkrare

Räntefonder skiljer sig från aktiefonder på så sätt att det är en fond som placerar sitt kapital i räntebärande värdepapper. Detta kan vara allt från obligationer till statsskuldväxlar. Fonderna brukar delas in i korta respektive långa räntefonder beroende på hur långa löptider fonden placerar i. Själva avkastningen beror sedan på ränteutvecklingen i samhället i stort. När räntan sjunker stiger värdet på fonden och vice versa. En så kallad blandfond är en fond som placerar i både aktier och räntebärande värdepapper – det vill säga en form av kombination mellan aktie- och räntefond. Det finns dessutom flera andra, mer eller mindre avancerade, sätt att handla med fonder. Några av alternativen är bland annat hedgefonder, fond i fond, indexfonder, indexfonder, globalfonder, landsfonder, regionfonder samt branschfonder.

Belvämt och enkelt att spara i fonder

Många väljer att spara i just fonder då det är ett mycket bekvämt sätt att spara som passar i stort sett alla. De största fördelarna är dels enkelheten i sig, men även att risken minskar då man sprider pengarna över en hel portfölj genom att spara i en och samma fond. Dessutom ökar både flexibiliteten samt valmöjligheterna, oavsett om du handlar med större belopp eller sätter undan en mindre summa till att spara i fonder varje månad.

Populära fonder hos Avanza:

Starta ditt sparande idag genom Avanza.