Hur funkar fonder?

Ett populärt sätt att göra en investering är genom att sätta in pengar i olika fonder. Detta är en samling med värdepapper av olika slag. Vanligtvis har man aktier i fonden, men det kan också vara obligationer eller andra värdepapper. Man köper in sig med en del i fonden, vid köptillfället ser man var fonden står i värde och därmed kan man bestämma hur mycket varje del kostar. Beroende på vad man investerar i så kommer värdet på fonden att förändras mer eller mindre.

Fördelar med fonder

Genom att man går samman om en fond så har man ett mycket större kapital som man kan investera och därför blir det hela mycket annorlunda än om man gör det helt själv som privatperson. De flesta har inte de resurser eller kapital som krävs för att göra större investeringar, så fonder är ett mycket bra alternativ.

Var investerar man?

Man kan själv bestämma om man vill investera i en utlandsfond, eller vill hålla sig på hemmaplan. Fonderna förvaltas av ett bolag så man kan alltid få hjälp med att bestämma vad som är bäst. Dessa är experter på aktiemarknaden och kan avläsa trender och utvecklingar. De har också vanligtvis flera olika fonder som man kan välja mellan. Som med allt annat brukar man få ut mer om man tar större risker. Men eftersom fonder har ett större underlag så minskar ändå riskerna ganska rejält.

Det är vanligt att man lägger sina pengar på olika fonder, speciellt om man fondsparar varje månad. Man kan, till exempel, lägga ett par hundra på en Sverigefond, en hundralapp i en globalfond och kanske ett par hundra i en nordisk skogsfond. Allt detta tjänar till att sprida riskerna, men också möjligheterna till en större vinst. Man kan följa med och se varje dag hur mycket fonden är värd, aktiemarknaden skiftar hela tiden och därför kan det ibland vara stora skillnader. Det totala fondvärdet delas med antal andelar, och man får därmed den summa som varje andel är värd.

Populära fonder hos Avanza:

Sälja sina fonder

När man vill sälja sina fondandelar så beräknas det dagliga värdet och man ser återigen på hur mycket varje andel är värd. Det kan vara mer eller mindre än vad man betalade för dem urpsrungligen, men det är en risk man får ta. Om man vill vara säker ska man inte sälja förrän fonderna har gått upp. Fonder har länge varit en säker investering, men det är klart att det kan variera. Men detta är tjusningen med aktie- och värdepappersmarknaden, man vet aldrig exakt hur morgondagen kommer att se ut.

Vanliga frågor och svar om fonder

Vilka fonder ska man köpa 2024?

Om vi tittar på de mest köpta fonderna hos den populära banken Avanza hittar vi Avanza Zero i topp bland indexfonder och Spiltan i topp bland förvaltande fonder. Andra populära fonder är Swedbank Robur Ny Teknik A, Avanza Global och Länsförsäkringar Global Indexnära.

Vilken typ av fond ska man köpa?

När man väljer fonder bör man tänka på sparhorisont, fondens risknivå, hur den har presterat över tid och huruvida den är hållbar eller inte. Utifrån dessa kriterier kan man hitta en fond som passar ens ekonomiska förutsättningar.

Hur börjar man med fonder?

Det är inte så svårt att börja spara i fonder. Det första man behöver är ett konto till fonderna, vanligt är att man väljer ett ISK, men det finns även fondkonto och kapitalförsäkring. Därefter väljer man vilka fonder man vill investera i och köper därefter innehav i dessa. Man kan vända sig till sin bank eller en nischbank som Avanza eller Nordnet.

Kan man månadsspara i fonder?

Ja, det går bra att månadsspara i fonder. Vill man månadsspara kan man ställa in en summa som automatiskt dras varje månad som sedan investeras i den fond man valt för sitt månadssparande.