Hedgefonder – investering med minskad risk

Hedgefonder är egentligen ett sammanfattande namn på många olika typer av specialfonder. Gemensamt för alla är att deras affärsidé bygger på att fonderna alltid ska gå med vinst, oavsett hur det går på börsen. För att öka sin avkastning kan de därför använda sig av belåning, blankning eller placeringar i olika slags derivat. Man kan därför säga att hedgefonderna har friare regler än exempelvis aktiefonder.

Vid belåning så lånas pengar upp för att finansiera fonden. Vid blankning säljer man helt enkelt aktier som man inte äger. Man lånar aktier ur en fond och säljer på marknaden. Senare fram i tiden köper man tillbaka aktierna, förhoppningsvis då till ett lägre pris så att man får en vinst. Därefter lämnar man tillbaka aktierna till den som ägde aktierna från början. Derivat är ett samlingsnamn för olika slags värdepapper, som optioner, terminer, swappar, warranter och futurer. Derivaten är kopplade till olika händelser som kommer att inträffa vid en senare tidpunkt.

Hedge – investering med minskad risk

hedgefonder placeraHedge är ett engelskt ord som betyder skydd eller gardering. Hedging är en benämning på en investeringsstrategi, där man minskar eller eliminerar risken. Trots detta har hedgefonderna bemötts med en hel del kritik när det gäller en alltför hög risk. Detta gällde framförallt under 1990-talet, då till och med hedgefonden LTCM, Long –Term Capital Management, förlorade 4,6 miljarder dollar och gick i konkurs. Då rekommenderades inte hedgefonder för vanliga aktiesparare. Under 2000-talet blev synen dock annorlunda. Idag rekommenderas hedgefonderna för alla och det finns både hedgefonder som har hög risk och de som har en låg risk, till och med sådana som har betydligt lägre risk än aktiefonder. Det man bör tänka på är att fondens förvaltare spelar stor roll. Förvaltaren väljer själv fondens strategi och därmed styr han också fondens risk.

Bästa hedgefonderna

Hedgefonder som har gett bra avkastning de senaste 5 åren:

Prestationsbaserad avgift

Vanligt för hedgefonder är att de har en prestationsbaserad förvaltningsavgift. En vanlig avgift kan vara 20 % av den avkastning som överstiger statslåneräntan per år. En del hedgefonder använder sig av high-watermark, vilket innebär att om fonden faller så tar de inte ut någon förvaltningsavgift förrän värdet är tillbaka på tidigare nivå igen. Det är vanligt också att det finns ett höga minsta insättningsbelopp i hedgefonder. Det är också vanligt att hedgefonder har begränsade öppningstider, vissa hedgefonder handlar man bara med en gång per månad, andra en gång per kvartal.

Så har hedgefonder presterat

Världens hedgefonder har gått bättre än världsindex för aktiemarknaden. Däremot har de gått sämre än svenskt aktieindex om man tittar tillbaka till 1995 och framåt. Hedgefonderna klarade nedgången efter millennieskiftet bättre än vad aktiefonderna gjorde. Placeringarna i hedgefonder ökar ständigt och hedgefonder kan vara ett bra komplement till en vanlig aktie- eller fondportfölj. Man behöver ju aldrig vara orolig för hur börsen går. Dessutom kan man välja en hedgefond med låg risk, en fond som baserar sig på låg belåning och även tänka på att välja en erkänd förvaltare för fonden.

Vanliga frågor och svar om hedgefonder

Vad är en hedgefond?

En hedgefond har som målsättning att ge avkastning – oavsett hur marknaden ser ut i övrigt. En hedgefond har därför friare placeringsregler.

För vem passar en hedgefond?

En hedgefond kan vara ett bra kompliment till övrigt mer traditionellt sparande i fonder och aktier. Utvecklingen för en hedgefond beror mycket på förvaltaren, istället för marknaden som med andra typer av fonder.

Hur mycket pengar ska man ha i en hedgefond?

Vanligtvis rekommenderas inte att placera den huvudsakliga delen av ens sparande eller investeringar i en hedgefond. Hedgefonden kan istället ses som ett komplement till övrigt sparande.

Påverkas en hedgefond av marknaden?

En hedgefond påverkas vanligtvis inte på samma sätt av svängningar på börsen som andra typer av fonder. Målet med fondtypen är att alltid skapa positivt avkastning oavsett hur det ser ut på börsen. Förvaltarens skicklighet ligger alltså många gånger till grund för hur lyckad en hedgefond är.