Etiska fonder – investera med gott samvete

En etisk fond, eller en hållbar fond, är en fond som placerar pengar i företag med etiska värderingar. Exempelvis tar fondföretagen fasta på företagets agerande med hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöfrågor. Företag som har sin verksamhet i oetiska verksamhetsområden, till exempel vapenindustrin, tobaksindustrin och alkoholindustrin utestängs ur de etiska fonderna.

Fler sparar i etiska fonder

Etiska fonder har blivit alltmer populära under de senaste åren. I och med ett ökade intresset för miljö och för mänskliga rättigheter så har konsumenterna börjat efterfråga etiska och hållbara alternativ.

Sett till en längre sparhorisont så har de etiska fonderna har stått sig bra, både på ganska kort sikt och på en tio års period.

När det gäller risker så kan man tänka sig att de etiska fonderna kanske har en något högre risk än vanliga fonder, eftersom de inte sprider risken så mycket. Men å andra sidan så löper företagen som ingår i de etiska fonderna en mindre risk att drabbas av kursras på grund av skandaler och andra liknande händelse.

I Sverige finns ett stort utbud av etiska och hållbara fonder att välja bland. Exempel på etiska fonder är Carnegie All Cap A, Handelsbanken Hållbar Energi A1 och CB Save Earth Fund RC.

etiska fonder

 

Miljöfonder – investera i miljön

En miljöfond kan ses som en undergrupp till de etiska fonderna, där den etiska dimensionen utgörs av ett miljötänk. Fonden satsar alltså i företag som jobbar aktivt med att förbättra miljön. Det finns ett stort antal miljöfonder med både svensk och global inriktning att välja på. Det finns även Svanen-märkta fonder.

Bästa miljöfonderna

Vi har listat miljöfonder som har gett bra avkastning de senaste 5 åren:

Ideella fonder – stöd välgörenget

En ideell fond är en fond där en viss del av avkastningen eller förvaltningsavgiften skänks till ideella ändamål, som forskning eller idrott. En ideell fond kan också, men behöver inte vara, en etisk fond.

Ideella fonder kan vara antingen räntefonder, aktiefonder eller blandfonder. Förvaltningsavgifter, risknivåer och liknande varierar beroende på fondens inriktning. Ofta hör du redan på fondens namn vilken verksamhet den stödjer, till exempel Barncancerfonden, Hjärt- och Lungfonden och Världsnaturfonden WWF. Men det finns även andra ideella fonder som är instiftade av banker eller fondbolag och som skänker sin del av avkastningen till ideella föreningar, som Amnesty, Fryshuset, Friends och Läkare utan gränser. Ideella fonder väljs ofta av människor som månadssparar eller pensionssparar.

Vanliga frågor och svar om etiska fonder

Vad innebär en hållbar fond?

En hållbar fond är en fond som investerar i branscher som bidrar till en hållbar utveckling. Det finns ett regelverk inom EU för hur fonder ska redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Vad innebär en Svanenmärkt fond?

En Svanenmärkt fond är en fond som uppfyller de kriterier Svanen har satt upp för sin märkning. Det handlar bland annat om ett fokus på investeringar inom hållbara branscher, en årlig hållbarhetsrapport och uteslutande av branscher som anses problematiska.

Hur hittar jag hållbara fonder?

Hos de flesta banker kan du filtrera fondlistan utifrån de kriterier du själv valt. Du kan vanligtvis välja att endast visa fonder med hållbarhetsfokus, Svanenmärkta fonder eller fonder inom vissa branscher.