Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Etiska fonder – investera med gott samvete

En etisk fond är en fond som placerar pengar i företag med etiska värderingar. Exempelvis tar fondföretagen fasta på företagets agerande med hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöfrågor. Företag som har sin verksamhet i oetiska verksamhetsområden, till exempel vapenindustrin, tobaksindustrin och alkoholindustrin utestängs ur de etiska fonderna.

Fler sparar i etiska fonder

De etiska fonderna har blivit alltmer populära under de senaste åren. I och med det ökade intresset för miljön och för de mänskliga rättigheterna så har konsumenterna börjat efterfråga etiska alternativ. Mellan 2005 och 2006 mer än fördubblades det svenska fondsparandet i etiska fonder, från fyra procent år 2005 till elva procent år 2006. De etiska fonderna har även stått sig bra, både på ganska kort sikt och på en tio års period. När det gäller risker så kan man tänka sig att de etiska fonderna kanske har en något högre risk än vanliga fonder, eftersom de inte sprider risken så mycket. Men å andra sidan så löper företagen som ingår i de etiska fonderna en mindre risk att drabbas av kursras på grund av skandaler och andra liknande händelse. I Sverige finns ett drygt hundratal etiska fonder att välja bland. Exempel på etiska fonder är Svensk Miljöfond, Humanfonden och Klimatfonden.

etiska fonder

 

Miljöfonder – investera i miljön

En miljöfond kan ses som en undergrupp till de etiska fonderna, där den etiska dimensionen utgörs av ett miljötänk. Fonden satsar alltså i företag som jobbar aktivt med att förbättra miljön. Det finns ett sextiotal miljöfonder med både svensk och global inriktning att välja på.
När det gäller etiska fonder och miljöfonder har intresset ökat på senaste år, men sparandet i dessa fonder utgör ändå en liten del av det totala fondsparandet. Dessa fonder har fått lite kritik den senaste tiden eftersom de i många fall har höga förvaltningsavgifter och för att kraven för att räknas in som etisk fond eller miljöfond är för låga.

Bästa miljöfonderna

Vi har listat de miljöfonder som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

Ideella fonder – stöd välgörenget

En ideell fond är en fond där en viss del av avkastningen eller förvaltningsavgiften skänks till ideella ändamål, som forskning eller idrott. En ideell fond kan också, men behöver inte vara, en etisk fond. Ideella fonder kan vara antingen räntefonder, aktiefonder eller blandfonder. Förvaltningsavgifter, risknivåer och liknande varierar, beroende på fondens inriktning. Ofta hör du redan på fondens namn vilken verksamhet den stödjer, till exempel Barncancerfonden, Hjärt- och Lungfonden och Världsnaturfonden WWF. Men det finns även andra ideella fonder som är instiftade av banker eller fondbolag och som skänker sin del av avkastningen till ideella föreningar, som Amnesty, Fryshuset, Friends och Läkare utan gränser. Ideella fonder väljs ofta av människor som månadssparar eller pensionssparar.

Starta ditt sparande idag genom Avanza.