Typer av fonder

Det finns många olika slags fonder för dig som vill börja spara i fonder. Vilken slags fond du ska välja beror bland annat på hur mycket pengar du vill satsa, om du vill spara kortsiktigt eller långsiktigt, om du ska sätta in en engångssumma eller spara regelbundet under en lång tid, och många andra saker som kan vara viktiga att tänka på innan du väljer vilken typ av fonder du ska börja investera i. De allra vanligaste fonder som finns är aktiefonder, räntefonder och blandformer. Men det finns också många andra slags fonder, vilket skapar en enorm valfrihet och flexibilitet.

Aktiefonder

En aktiefond är en fond som investerar minst 75 % av fondens totala förmögenhet i aktier. Fonderna innehåller vanligtvis minst aktier från 16 olika företag. Aktiefonder kan ha olika inriktning, till exempel sverigefonder som enbart placerar pengarna i aktier från svenska företag och branschfonder som enbart investerar i aktier i en enda bransch. För att spara i aktiefonder brukar man rekommendera ett sparande på minst fem års sikt eftersom de anses ha en hög risk.

Bästa aktiefonderna

Vi har listat de aktiefonder som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

 1. Fidelity Global Technology A-Dis-EUR
 2. Swedbank Robur Technology A
 3. Cliens Småbolag A

Nedan har vi listat de aktiefonder som har gett bäst avkastning de senaste 3 åren:

 1. Thematica – Future Mobility Retl SEK Acc
 2. Schroder ISF Global Energy A Acc USD
 3. HSBC GIF Turkey Equity AC

Nedan har vi listat de aktiefonder som har gett bäst avkastning det senaste året:

 1. HSBC GIF Turkey Equity AC
 2. BNP Paribas Turkey Equity Classic R
 3. HSBC GIF Mexico Equity AC

Räntefonder

En räntefond är en fond som investerar 100 %, det vill säga hela fondens förmögenhet, i räntebärande papper, alltså i obligationer och statsskuldväxlar. Det finns både korta och långa räntefonder. Skillnaden är att de korta räntefonderna som kallas för penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder, placerar pengarna i värdepapper med kortare löptid än ett år. De långa räntefonderna, så kallade obligationsfonderna, placerar pengarna i värdepapper som löper längre tid än ett år. Även räntefonder anses ha en hög risk, om än inte lika hög risk som aktiefonder, därför rekommenderas dessa för ett sparande på 3 – 4 års sikt.

Bästa räntefonderna

Vi har listat de räntefonderna som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

 1. Franklin Gulf Wealth Bond A(acc) USD
 2. Threadneedle (Lux) US Hi Yld Bd AU
 3. Alfred Berg Nordic HY ACC A – C (HSEK)

Vi har listat de räntefonderna som har gett bäst avkastning de senaste 3 åren:

 1. Alfred Berg Nordic HY ACC A – C (HSEK)
 2. Holberg Kreditt A
 3. Case Fair Play

Vi har listat de räntefonderna som har gett bäst avkastning det senaste året:

 1. Handelsbanken Tillväxtmarknad Obl A1 SEK
 2. MS INVF Emerging Mkts Domstc Dbt A USD
 3. Invesco Emer Mkt Lcl Dbt A USD Acc

Blandfonder

Blandfonder är, som det hörs på namnet, fonder som blandar både aktier och räntebärande papper. Det finns olika variationer på blandningar, till exempel 50/50 som har hälften av varje, eller blandningar med två tredjedelar aktier och en tredjedel räntebärande papper, eller tvärtom. Ett exempel på blandfonder är de generationsfonder som blir allt vanligare. De har en hög andel aktier i början och ju mer pensionen närmar sig, desto mer räntebärande papper och desto mindre aktier blir det i fonden.

Bästa blandfonderna

Vi har listat de blandfonderna som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

 1. Proethos Fond
 2. IKC Sverige Flexibel
 3. Tellus Midas

Vi har listat de blandfonderna som har gett bäst avkastning de senaste 3 åren:

 1. Tellus Midas
 2. IKC Sverige Flexibel
 3. Spiltan Enkel

Vi har listat de blandfonderna som har gett bäst avkastning det senaste året:

 1. Lannebo Mixfond Offensiv
 2. Tellus Midas
 3. Ålandsbanken Kapitalförvaltning B

Indexfonder

En indexfond är en fond som följer utvecklingen för ett visst index. Den räknas ofta som en stabil låg risk fond. Till exempel finns fonder som följer OMXS30-indexet. Dessa fonder följer alltså utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

Vi har listat de blandfonderna som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

 1. Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
 2. Länsförsäkringar USA Index
 3. Storebrand USA A SEK

Vi har listat de blandfonderna som har gett bäst avkastning de senaste 3 åren:

 1. Storebrand Indeks – Norge A
 2. Avanza USA
 3. Aktiespararna Topp Sverige Hållbar A

Vi har listat de blandfonderna som har gett bäst avkastning det senaste året:

 1. Länsförsäkringar Europa Index
 2. Öhman Marknad Europa A
 3. Swedbank Robur Access Europa A

Populära indexfonder hos Avanza

Hedgefonder

En hedgefond har som mål att gå med vinst även när det är tuffa tider. Hedge betyder skydd och hedging innebär att skydda mot oväntade förändringar på marknaden. Risken varierar beroende på vilken hedgefond man väljer.

Bästa hedgefonderna

De hedgefonder som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren är:

Etiska fonder

En etisk fond väljer placering utifrån speciella etiska krav. Det finns fonder som satsar i aktier från företag som jobbar aktivt med miljöarbete, eller fonder som vägrar satsa i aktier från företag inom vapen-, tobaks- och alkoholindustrin.

Bästa miljöfonderna

Vi har listat de miljöfonder som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

Vanliga frågor och svar om typer av fonder

Vilka olika sorters fonder finns?

Fonder kan delas in i en lång rad olika grupper. De vanligaste fonderna är aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Det finns även bland annat hedgefonder, indexfonder, miljöfonder, etiska fonder, garantifonder och ideella fonder. Läs mer om olika fondtyper på faktaomfonder.se.

Vilken fondtyp är vanligast?

De mest handlade fonderna i Sverige brukar vara globalfonder och Sverigefonder – två olika typer av aktiefonder. De vanligaste fonderna vi i Sverige sparar i är alltså aktiefonder, räntefonder och blandfonder.

Vad är en aktiefond?

En aktiefond lägger den största delen av sitt kapital i aktier (minst 75 %), resten i räntepapper. Aktiefonder kan ha olika inriktningar, till exempel IT, småbolag eller svenska företag.

Vad är en räntefond?

En räntefond placerar den största delen av sitt kapital i räntebärande papper, som obligationer och statsskuldsväxlar. Det finns korta och långa räntefonder – alltså räntefonder med olika sparhorisont.

Vad är en blandfond?

En blandfond är en kombination av en aktiefond och en räntefond. Kapitalet placeras alltså i både aktier och räntebärande papper. Fördelningen mellan aktier och räntebärande papper kan skilja sig åt mellan olika fonder.