Vad är en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring 

En kapitalförsäkring är en sparform för värdepapper som fonder och aktier. 

Kapitalförsäkring, VP-konto eller Investeringssparkonto

Till skillnad från ett vanligt värdepapperskonto där du måste betala skatt på enskilda affärer schablonbeskattas en kapitalförsäkring på samma sätt som ett investeringssparkonto.

Hur schablonbeskattningen räknas ut och vad det innebär kan du läsa mer om i vår artikel om investeringssparkonto.

Kapitalförsäkring och källskatt

En annan viktig skillnad med kapitalförsäkringar och skatt är den utländska källskatt du vanligtvis betalar när du får utdelning från aktier eller fonder. Om företaget som gör utdelningen har sin skatterättsliga hemvist utanför Sverige får de ta ut källskatt på utdelningen. Ligger värdepapperna i en kapitalförsäkring kan försäkringsbolaget, som äger värdepapperna, få tillbaka den skatten åt dig. Det tar ofta ett tag, men du får tillbaka den så småningom.

Kapitalförsäkring och värdepapper

Vadå försäkringsbolaget som äger värdepapperna? Det är ju mina värdepapper! Inte riktigt. I en Kapitalförsäkring äger du faktiskt inte innehavet i försäkringen, det gör försäkringsbolaget som står bakom kapitalförsäkringen. Du äger värdet av försäkringen. Detta är fördelaktigt, inte bara för att få tillbaka den utländska källskatten som nämnt ovan, utan även för att försäkringen har återbetalningsskydd. 

Återbetalningsskydd för kapitalförsäkring

Om du skulle gå bort betalar försäkringsbolaget ut 101% av ditt innehav till en av dig i förväg vald förmånstagare. Du ger alltså bort 1% mer än vad ditt sparande var värt. (För detta betalar du dock en riskkostnad som du kan läsa mer om här.

Överlåta en kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring kan du överlåta på någon annan. T.ex. är det populärt att öppna en kapitalförsäkring till ett ungt barn och sedan överlåta kontot till barnet när det vuxit upp. Det är en bra present till dina barn eller barnbarn.

Innehav i en kapitalförsäkring ger dig inte rösträtt

En mycket viktig nackdel som måste belysas med att du inte äger dina värdepapper i en KF är att dina aktier som ligger i en KF inte ger dig rösträtt. Du kan alltså inte förvänta dig att kunna dyka upp som aktieägare på årsmöte eller årsstämma om du har dina aktier i en kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring utan avgifter

Kapitalförsäkringen hos Avanza Pension är alltid avgiftsfri. Det gäller återköpsavgift, kapitalavgift, insättningsavgift och fasta avgifter som alla är 0 kr. Det är inte alltid fallet hos andra banker. Ta reda på vad avgifterna är innan du öppnar en Kapitalförsäkring för att göra en så bra affär som möjligt.

Kom ihåg:

  • Kapitalförsäkringen schablonbeskattas precis som ISK
  • Du får tillbaka utländsk källskatt på eventuell utdelning
  • Du äger inte aktierna, men du äger pengarna
  • Du kan överlåta din KF till någon annan
  • Glöm inte att alltid se till att din KF är avgiftsfri innan du öppnar den!

Vanliga frågor och svar om kapitalförsäkring 

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en sparform för värdepapper som fonder och aktier. En kapitalförsäkring beskattas, likt ett ISK, med en schablonskatt årsvis. Man betalar alltså inte skatt på vinsten. En kapitalförsäkring kan ha en bindningstid.

Är en kapitalförsäkring bra när man pensionssparar?

Många väljer kapitalförsäkring för sitt pensionssparande. Med en kapitalförsäkring kan man välja att ta ut pengarna löpande, till exempel månadsvis, under en längre tid. Man kan även ta ut pengarna som en engångssumma.

Vad ska man välja – kapitalförsäkring eller ISK?

Det finns ett par likheter mellan kapitalförsäkring och ISK – men också skillnader. Båda schablonbeskattas, man betalar alltså inte skatt på vinst eller vid försäljning. En kapitalförsäkring kan ge utbetalningar månadsvis, det kan man inte välja med ett ISK. En kapitalförsäkring betalas ut till 101 % vid dödsfall.

När är det bra att välja kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring kan vara ett bra val om man ska spara till barn, barnbarn eller sin pension. Med kapitalförsäkring kan man välja mottagare – antingen vid dödsfall eller tidigare. Utbetalningar kan ske månadsvis eller som en klumpsumma. En kapitalförsäkring kan ha en bindningstid.