Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Vad är en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkring, VP-konto eller Investeringssparkonto

Till skillnad från ett vanligt värdepapperskonto där du måste betala skatt på enskilda affärer schablonbeskattas en kapitalförsäkring på samma sätt som ett investeringssparkonto. Hur schablonbeskattningen räknas ut och vad det innebär kan du läsa mer om i vår artikel om investeringssparkonto.

Kapitalförsäkring och källskatt

En annan viktig skillnad med kapitalförsäkringar och skatt är den utländska källskatt du vanligtvis betalar när du får utdelning från aktier eller fonder. Om företaget som gör utdelningen har sin skatterättsliga hemvist utanför Sverige får de ta ut källskatt på utdelningen. Ligger värdepapperna i en kapitalförsäkring kan försäkringsbolaget, som äger värdepapperna, få tillbaka den skatten åt dig. Det tar ofta ett tag, men du får tillbaka den så så småningom.

Kapitalförsäkring och värdepapper

Vadå försäkringsbolaget som äger värdepapperna? Det är ju mina värdepapper! Inte riktigt. I en Kapitalförsäkring äger du faktiskt inte innehavet i försäkringen, det gör försäkringsbolaget som står bakom kapitalförsäkringen. Du äger värdet av försäkringen. Detta är fördelaktigt, inte bara för att få tillbaka den utländska källskatten som nämnt ovan, utan även för:

Försäkringen har återbetalningsskydd

Om du skulle gå bort betalar försäkringsbolaget ut 101% av ditt innehav till en av dig i förväg vald förmånstagare. Du ger alltså bort 1% mer än vad ditt sparande var värt. (För detta betalar du dock en riskkostnad som du kan läsa mer om här.

En kapitalförsäkring kan du överlåta på någon annan. T.ex. är det populärt att öppna en kapitalförsäkring till ett ungt barn och sedan överlåta kontot till barnet när det vuxit upp. Det är en bra present till dina barn eller barnbarn.

En mycket viktig nackdel som måste belysas med att du inte äger dina värdepapper i en KF är att dina aktier som ligger i en KF inte ger dig rösträtt. Du kan alltså inte förvänta dig att kunna dyka upp som aktieägare på årsmöte eller årsstämma om du har dina aktier i en Kapitalförsäkring!

 

Kapitalförsäkring utan avgifter

Kapitalförsäkringen hos Avanza Pension är alltid avgiftsfri. Det gäller återköpsavgift, kapitalavgift, insättningsavgift och fasta avgifter som alla är 0 kr. Det är inte alltid fallet hos andra banker. Ta reda på vad avgifterna är innan du öppnar en Kapitalförsäkring, annars kan det bli en dyr affär!

Kom ihåg:

  • Kapitalförsäkringen schablonbeskattas precis som ISK
  • Du får tillbaka utländsk källskatt på eventuell utdelning
  • Du äger inte aktierna, men du äger pengarna
  • Du kan överlåta din KF till någon annan
  • Glöm inte att alltid se till att din KF är avgiftsfri innan du öppnar den!
Starta ditt sparande idag genom Avanza.