Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Aktierna med högst utdelning 2022

Aktieutdelningar är ett kul sätt att få in lite pengar i portföljen. Det ger dig som aktieägare lite av en passiv inkomst som tack för att du är med och äger en del av bolaget. Företag delar ut olika mycket, vissa delar inte ut alls, medan andra delar ut nästan hela sin vinst. I den här artikeln tittar vi närmre på aktierna med den högsta utdelningen just nu.

Svenska aktier med hög utdelning

Det kan vara lite knepigt att bara gå efter den direktavkastning som anges för vissa bolag. Ibland är den väldigt missvisande då vissa bolag vars aktiekurs gått ned väldigt mycket kan anges ha en direktavkastning på 20, 30 eller till och med 80 procent. Det är inte särskilt sannolikt att de kommer att ha så hög utdelning när de väl annonserar ut årets utdelning.

Därför är det bättre att titta på några case som är mer rimliga att tro att de faktiskt kommer att kunna leverera den utdelning de gjort tidigare. Här är några svenska aktier med hög direktavkastning:

Samtliga av dessa har en direktavkastning på över 7,5% i början av året 2022. Detta kan förstås komma att förändras, till exempel om aktiekursen sjunker eller stiger, eller om bolagen annonserar höjning eller sänkning av sin utdelning.

Utländska aktier med hög utdelning

Bland utländska aktier finns förstås också många utdelningsfavoriter med hög utdelning. Om vi börjar med att titta på Norden och våra grannländer här uppe har vi följande intressanta högutdelare:

Många utdelningsinvesterare gillar att bredda portföljen ytterligare och plocka in bolag från Nordamerika. Vi blickar ut över havet för att se vilka högutdelare vi kan hitta från USA och Kanada:

Detta är bara ett urval av några av de mer välkända aktierna med hög utdelning, som dessutom är populära bland svenska investerare.

Vad ska man tänka på när det gäller aktier med hög utdelning?

Det är viktigt att inte stirra sig blind bara på direktavkastningen, det vill säga hur mycket aktien delar ut i förhållande till priset på aktien just nu. Det finns flera andra saker som är värda att ta hänsyn till när du ska investera i utdelningsaktier. Fundera till exempel på:

  • Hur många år har bolaget kunnat bibehålla sin utdelning?
  • Hur ser framtiden ut för bolaget?
  • Har kursen gått upp eller ner mycket på senare tid, och i så fall varför?
  • Hur stor del av vinsten delar de ut?
  • Har bolaget en ökande omsättning och vinst, eller har de slutat växa?
  • Har bolaget ökat sina utdelningar genom åren, har de minskat, eller delat ut lika mycket?

Genom att svara på dessa frågor är det mer sannolikt att du kommer kunna göra kloka investeringar som inte bara bygger på en utdelning som är attraktiv för stunden. Även för dig som utdelningsinvesterare gäller det att hitta bolag du tror har en ljus framtid, för att avkastningen ska fortsätta komma även i framtiden.

 

Starta ditt sparande idag genom Avanza.