Vad är en Aktiefond?

”Aktiefond” är samlingsnamnet

En fond är som ett paket av värdepapper samlade under en rubrik. Ett exempel på en typ av fond är aktiefonden, som då är en samling av olika aktier.

Föreställ dig att du köper en skokartong fylld med värdepapper. Om majoriteten av värdepapperna i kartongen var aktier skulle den kartongen kunna kallas för aktiefond. Det säger däremot ingenting om vilken typ av aktier som faktiskt ligger i lådan.

Observera att det inte finns något officiellt krav på hur många olika aktier en aktiefond måste placera i. Det är upp till oss som investerare att ta reda på vad som finns i fonden innan vi köper den.

Det finns olika aktiefonder

Aktiefonder är samlingsnamnet för fonder som placerar i aktier, dvs att de värdepapper som ingår i fonden är i huvudsak aktier. Det säger i sig ingenting om fondens strategi, innehav eller avsikt. Till exempel finns det indexfonder som följer ett index (mer om det här) och branschfonder som investerar i en specifik bransch (mer om det här ), och så vidare.

Det viktiga att komma ihåg är att en aktiefond måste placera i huvudsakligen aktier för att få kalla sig en aktiefond.

Risk och avkastning

Eftersom en aktiefond går ner i värde när börsen är sur är det viktigt att man på förhand vet hur länge man är beredd att hålla i sina värdepapper. Vet man hur länge man är redo att låta fonden jobba kan man lättare avgöra vilken sorts fond man bör köpa. Aktiefonder har i snitt högre avkastning än andra typer av fonder – men har också högre risk.

Aktiefonder passar därför bättre på lite längre sikt – minst 3 år brukar vara en bra tumregel.

Aktiefonder är bra för den långsiktiga investeraren

Eftersom aktiemarknaden kan gå både upp och ner på kort sikt – men historiskt har gått stabilt upp i värde över längre tid – passar aktiefonder bra för personen som exempelvis pensionssparar åt sig själv eller spararen som tänker köpa den där villan i Spanien om 20 år. Det är väldigt viktigt att göra sig införstådd i vad det är man köper: läs in dig på de olika typerna av aktiefonder på länkarna ovan och bestäm vilken sort skulle passa just ditt sparande.

Bästa aktiefonderna

Vi har listat aktiefonder som har gett bra avkastning de senaste 5 åren:

Kom ihåg:

  • Aktiefonder placerar huvudsakligen i aktier
  • Aktiefonder har högst risk, men också bäst avkastning historiskt
  • Passar bäst med en sparhorisont på minst 3 år
  • Olika aktiefonder är väldigt olika, se till att välja den som passar ditt sparande

Vanliga frågor och svar om aktiefonder 

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond som i huvudsak investerar i olika typer av aktier. Avkastningen för en aktiefond baseras alltså på utveckligen för aktierna som ingår i fonden. En aktiefond anses ha högre risk än till exempel en räntefond.

Vilken aktiefond är bäst?

Aktiefonden som har gått bäst under 2023 är JPM US Technology A. Aktiefonden samlar aktier från olika amerikanska techbolag. Du hittar en lista på aktiefonderna som gått bäst de senaste åren på vår sida.

Ska jag välja räntefond eller aktiefond?

Vilken. typ av fond du ska välja beror på vad du har för mål med ditt sparande. För långsiktiga mål brukar man rekommendera aktiefonder, och för kortsiktiga mål brukar man rekommendera räntefonder.

När är det bra att investera i aktiefonder?

En aktiefond kan vara en bra investering om man har en lång sparhorisont och är beredd att ta lite risker. En aktiefond kan till exempel vara ett bra val för att spara privat till sin pension om man har ganska många år på arbetsmarknaden kvar.

Hur vet jag vilka aktier en aktiefond investerar i?

Hos din bank eller nätmäklare kan du få mer information om fonden innan du investerar. Du kan se fondens innehav och ladda ner ett fondfaktablad mer mer information om fonden och dess innehåll.