Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Kom igång med att spara i fonder

Vem som helst kan spara i en fond. De flesta fonder är öppna för både stora och små placerare. Du som sparar i en fond kallas andelsägare, eftersom du äger en andel i fonden.

Fördelar med fonder istället för aktier

Att spara i fonder har flera fördelar jämfört med att spara i enskilda aktier.

1. För det första så är det enkelt att spara i fonder. Eftersom du har en professionell fondförvaltare som sköter allt praktiskt så behöver du inte vara så kunnig i ekonomi eller insatt i börsens växlingar.

2. För det andra så kan du spara mindre belopp i fonder än i aktier. Därför fungerar fonder bra för regelbundet sparande.

3. För det tredje så ger fonder en mycket god riskspridning. Om du investerar en hundralapp i en aktie så kommer den hundralappen att minska eller öka beroende på hur just den aktien går. Om du investerar samma hundralapp i en fond, bestående av kanske 30 aktier, så kommer också den hundralappen att gå upp och ned beroende på hur aktierna i fonden går. Men hundralappen sprids ut på alla 30 fonder, vilket betyder att det inte gör så mycket om en eller ett par av aktierna går ner, det kommer säkert att vara flera aktier som istället går upp i värde. För det fjärde så innebär fondsparandet en flexibilitet i och med att du kan välja att antingen spara regelbundet eller sätta in en större engångssumma, samt att du kan välja helt och hållet vilken typ av fonder du vill spara i.

Gör som du vill med fonder

I en fond kan du sätta in och ta ut pengar precis som du vill. Det fungerar ungefär likadant som ett bankkonto. Det är det som gör att det är så enkelt att sätta in exempelvis 200 kronor varje månad. Du kan sätta in så lite eller mycket pengar du själv vill. Varje krona du sätts in omvandlas till andelar i fonden. Fondens utveckling kan du enkelt följa via Internet, text-tv eller dagstidningar.

Kom igång med fondsparandet

spara pengarNär du har bestämt dig för att börja fondspara så får du välja en fondförvaltare att spara hos. Det kan vara en bank, försäkringsbolag eller ett fondbolag. De kommer att öppna ett fondkonto eller en fonddepå för dig och sedan är det fritt fram för dig att välja fond eller fonder att spara i. Det finns många olika slags fonder, som räntefonder, aktiefonder, hedgefonder, indexfonder och etiska fonder. Fondförvaltaren tar ut en avgift för att förvalta fonden åt dig. Den betalas årligen och är tänkt att täcka administrationskostnader och de ekonomiska analyser som fondförvaltaren ständigt gör för att se till att fonden utvecklas så bra som möjligt.

Att spara i fonder är ett sätt att skapa sig en säkrare ekonomisk framtid. Något annat du kan göra är att skaffa en inkomstförsäkring.

Populära fonder hos Avanza:

Starta ditt sparande idag genom Avanza.