Kom igång med att spara i fonder

Vem som helst kan spara i en fond. De flesta fonder är öppna för både stora och små placerare. Du som sparar i en fond kallas andelsägare, eftersom du äger en andel i fonden. I den här texten kommer vi gå igenom hur du kommer igång med ditt fondsparande. 

Fondanalys

Fördelar med fonder istället för aktier

Att spara i fonder är inte samma sak som att spara i aktier. Vilka är egentligen fördelarna med att välja fonder istället för aktier? 

Att spara i fonder har flera fördelar jämfört med att spara i enskilda aktier.

  1.  För det första så är det enkelt att spara i fonder. Eftersom du har en professionell fondförvaltare som sköter allt praktiskt så behöver du inte vara så kunnig i ekonomi eller insatt i börsens växlingar.
  2. För det andra så kan du spara mindre belopp i fonder än i aktier. Därför fungerar fonder bra för regelbundet sparande.
  3. För det tredje så ger fonder en mycket god riskspridning. Om du investerar en hundralapp i en aktie så kommer den hundralappen att minska eller öka beroende på hur just den aktien går. Om du investerar samma hundralapp i en fond, bestående av kanske 30 aktier, så kommer också den hundralappen att gå upp och ned beroende på hur aktierna i fonden går. Men hundralappen sprids ut på alla 30 fonder, vilket betyder att det inte gör så mycket om en eller ett par av aktierna går ner, det kommer säkert att vara flera aktier som istället går upp i värde.
  4. För det fjärde så innebär fondsparandet en flexibilitet i och med att du kan välja att antingen spara regelbundet eller sätta in en större engångssumma, samt att du kan välja helt och hållet vilken typ av fonder du vill spara i.

Gör som du vill med fonder

I en fond kan du sätta in och ta ut pengar precis som du vill. Det fungerar ungefär likadant som ett bankkonto. Det är det som gör att det är så enkelt att sätta in exempelvis 200 kronor varje månad. Du kan sätta in hur lite eller mycket pengar du själv vill. Varje krona du sätter in omvandlas till andelar i fonden. Fondens utveckling kan du enkelt följa via din internetbank eller din bankapp.

Kom igång med fondsparandet

När du har bestämt dig för att börja fondspara så får du välja en fondförvaltare att spara hos. Det kan vara en bank, försäkringsbolag eller ett fondbolag.

Du kan välja om du vill öppna ett ISK, en kapitalförsäkring eller ett fondkonto. Sedan är det fritt fram för dig att välja fond eller fonder att spara i.

Det finns många olika slags fonder, som räntefonder, aktiefonder, hedgefonder, indexfonder, etiska fonder, AI-fonder och kryptofonder

Fondförvaltaren tar ut en avgift för att förvalta fonden åt dig. Den betalas årligen och är tänkt att täcka administrationskostnader och de ekonomiska analyser som fondförvaltaren ständigt gör för att se till att fonden utvecklas så bra som möjligt.

Att spara i fonder är ett sätt att skapa sig en säkrare ekonomisk framtid – det finns dock ingen garanti för att de pengar du har placerat i en fond ska växa. Att investera i fonder kommer alltid med en risk, och du kan inte vara säker på att få tillbaka hela ditt investerade kapital. 

Populära fonder hos Avanza:

Vanliga frågor och svar om att spara i fonder

Vad finns det för fördelar med att spara i fonder?

Att spara i fonder ger en ett brett sparande i olika aktier, räntebärande värdepapper eller andra typer av värdepapper beroende på vilken typ av fond man väljer. Att spara i fonder har generellt en lägre risk än att spara i aktier. Läs mer om fördelarna med att spara i fonder i texten på vår sida.

Vilka fonder är populära?

Populära fonder på Avanza just nu är Avanza Zero, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Avanza Global och TIN Ny Teknik A. Hos många banker och nätmäklare kan du hitta deras aktuella topplista för populära fonder just nu.

Hur börjar man med fonder?

Det första man behöver göra är att öppna ett konto för sina fonder hos en bank – Avanza och Nordnet är två populära alternativ. Därefter väljer du sparform, ISK, fondkonto eller kapitalförsäkring. Sen är det dags att investera i fonder, aktier eller andravärdepapper. Läs mer om att handla med fonder här.

Vilka olika typer av fonder finns det?

Det finns många olika typer av fonder. Vanliga fondtyper är aktiefonder, räntefonder och blandfonder (en kombination av aktiefond och räntefond). Utöver dessa finns indexfonder, hedgefonder och etiska fonder.