Investeringssparkonto – Är det något att ha?

Så blir skatten på ISK 2024

Investeringssparkontot, eller ISK, är en populär sparform för den som sparar i till exempel aktier eller fonder. I den sparformen behöver du inte tänka så mycket på skatterna, eftersom den dras automatiskt. Hur mycket skatten ligger på kan variera från år till år. I den här artikeln får du svar på frågan: Hur mycket är skatten på ett ISK 2024?

Hur mycket ska man betala i skatt på ett investeringsparkonto 2024?

År 2024 kommer skatten på ett ISK att vara 1,086 procent, vilket kan jämföras med skatten för 2023 som låg på 0,882 procent.

Skatten anges i procent på det totala innehavet på ditt ISK, oavsett om pengarna är likvida eller investerade i olika former av värdepapper.

Hur räknas skatten ut?

Investeringssparkonton beskattas genom så kallad schablonbeskattning. Det innebär att ingen hänsyn tas till avkastning eller hur pengarna på kontot är fördelade.

Kapitalet mäts kvartalsvis. Av denna summa multipliceras 0,25 med föregående års statslåneränta + 1 procentenhet. Den summa som nås beskattas därefter med 30%.

Statslåneräntan den 30 november 2023 låg på 2,62 procent.  Det innebär att för 2024 ser uträkningen ut som följer: 2,62 % + 1 procentenhet = 3,62 %. Skatten på kapitalinkomster är 30 procent. 30 % av 3,62 % är 1,086 procent. 

Om statslåneräntan är negativ, vilket den varit under många år, uppnår skatten på ISK den lägsta möjliga nivån. Det finns nämligen en lägstanivå för hur låg schablonbeskattningen kan vara.

Hur betalar man in skatten på ett ISK?

Banken där du har ditt ISK sköter inbetalningen av skatt och beskedet kommer förtryckt på din deklaration.

Hur vet jag hur mycket jag ska betala?

Banken brukar vanligtvis meddela dig om hur mycket som kommer att dras från ditt konto i skatt från ditt investeringssparkonto.

Du kan även få en hyfsat god uppskattning genom att räkna på hur mycket du förväntar dig ha i kapital + insättningar på ditt ISK under året och multiplicera detta med 0,00375.

Här kan du se en tabell för olika sparbelopp och ISK-skatt 2024

Investeringskontot (ISK) infördes som sparform 2012 och har sen dess blivit allt mer populärt bland sparare. ISK kan innehålla flera olika sparformer som t ex aktier, fonder och derivat och innebär ingen komplicerad administration i sig. Den omfattas av insättningsgarantin och får anses som lika säker som traditionellt sparande.

För- och nackdelar med ISK

Vi går igenom några av de främsta fördelarna, och nackdelarna, med ett ISK-konto.  

Fördelar med ISK

Den stora fördelen med ISK jämfört med övriga sparformer är nämligen att man slipper deklarera eventuell vinst vid försäljning. Aktieutdelningar under året behöver inte heller beskattas separat.

ISK-skatt – ärlig schablon

Sparandet beskattas istället enligt en årlig schablon baserat på statslåneräntan. Banken du har ISK i rapporterar i sin tur detta till skatteverket som förtrycker detta i din inkomstdeklaration. En kapitalförsäkring fungerar ungefär på samma sätt med den stora skillnaden att där låser man in sparkapitalet under en bestämd period.

ISK tycker jag är mycket vettigt för privat pensionssparande och långsiktigt ett sparande för t ex barn och en framtida bostad.

Traditionellt sparande i aktier och fonder kräver att man räknar ut eventuell vinst, och fyller i den ytterst manuella K4 blanketten i deklarationen.

Det går dock inte att föra över sitt sparkapital direkt från fond och aktiedepåer till en ISK utan då måste allt skattas på först innan man kan börja spara direkt i ISK.

Nackdelar med ISK

Personligen tycker jag ISK lämpar sig extra bra för långsiktigt sparande och sämre för kortsiktigt ”bettande” på grund av att schablonskatten slår varje år oavsett om värdet på tillgångarna ökar eller minskar. Traditionellt sparande beskattas enbart vid en försäljning vilket kan vara klokt om man vill ta högre risk som kan falla rejält i värde. Eventuellt förluster för placeringar i en ISK är inte heller avdragsgilla. Dock kan eventuell ”schablonintäkt” kvittas mot utgifter av kapital i deklarationen.

Vanliga frågor om ISK

Det är alltid smart att försöka spara pengar, oavsett vilka planer man har för framtiden. Men det finns många olika sparformer och det är inte alltid lätt att veta vilken som passar en själv, så här tar vi en titt på de vanligaste frågorna kring ISK, investeringssparkonto, så att du kan få en klarare bild av vad det innebär.

Vad är ett ISK?

Ett investeringssparkonto är sparkonto där du kan investera i aktier och fonder snarare än att bara låta räntan på ett sparkonto långsamt öka dina pengar över tid. Eftersom börsen över tid växer snabbare än räntevinsten på ett sparkonto så är investering i värdepapper, som dessutom kan ge dig avkastning, ett bättre sätt att få dina tillgångar att växa. Största skillnaden mot ett traditionellt aktie- och fondkonto är att det dras schablonskatt på kontot, baserat på dina tillgångar, vilket drastiskt förenklar vid deklarationen då du inte behöver tänka på det alls. Skatten dras dock oavsett om ett värdepapper går med vinst eller förlust, och du kan dessvärre inte göra avdrag för ett värdepapper som har gått dåligt.  Här hittar du mer information om ISK konto.

Vad innebär schablonskatt?

Du behöver inte tänka så mycket på uträkningarna eftersom banken och Skatteverket sköter detta och det är förifyllt i din deklaration, men här nedan följer en förklaring.

  • För att räkna ut schablonskatten behövs först ett värde för det så kallade kapitalunderlaget (hur mycket kapital som finns att beskatta), vilket görs genom att summera kontots tillgångar och insättningar genomsnittligt för ett kvartal.
  • Schablonskatten räknas ut ifrån schablonintäkt (vilken baseras på en procentsats som räknas ut från föregående års statslåneränta plus en procent) vilket i sin tur baseras på kapitalunderlaget. Exemplet som Skatteverket ger är att statslåneräntan i november 2023 var 2,62 procent och det plus 1 procent är 3,62 procent.
  • Så 3,62 procent av värdet på ditt kapitalunderlag är schabloninkomsten år 2024 och 30 procent av denna summa, alltså 1,086 procent av kapitalunderlagets värde, blir den dragna schablonskatten.

Kan jag ha både ett ISK och ett vanligt aktie- och fondkonto?

Ja, du kan ha vanliga sparkonton, bankkonton, aktie- och fondkonton, kapitalförsäkringskonton och ISK samtidigt. Bara privatpersoner kan ha ISK, men du kan ha flera stycken och i olika banker om du så vill. Överföringar mellan olika ISK beskattas inte.

Kan jag månadsspara i ett ISK?

Absolut, det är ett bra sätt att snabbt öka sina tillgångar. Aktieinvest är ett bra ställe att starta upp ett månadssparande i en ISK.

Vad är skillnaden mellan ett ISK och en kapitalförsäkring (KF)?

En stor skillnad är att det är du som äger alla värdepapper som du köper i en ISK, medan för ett KF-konto är det “försäkringsbolaget” som du har öppnat kontot hos som faktiskt äger papprena. Det är de som betalar in skatt och sedan drar detta från ditt konto, och du ska inte ange något i deklarationen. Skatteunderlag räknas dock ut på liknande sätt för de båda alternativen.

Kan jag investera i Bitcoin på ISK?

Via svenska närmäklare som Avanza och Nordnet kan man investera i certifikat via sitt ISK. Det finns ett relativt stort utbud av certifikat som har en kryptovaulta, som Bitcoin, underliggande. Värdet på certifikatet följer då kryptovalutans värdering. 

Hur vet jag om ISK är något för mig?

Det kan vara ett tryggt sätt att börja med aktiesparande eftersom det förenklar deklarationen så mycket. Investerar du i stabila värdepapper så lär du ändå inte behöva göra avdrag för förluster.

Starta ett investeringssparkonto

Det går snabbt att starta ett Avanza investeringssparkonto. Du får du ett isk-konto där du endast betalar isk skatt.

Funderar på vad vilken nätmäklare du ska starta din ISK hos, rekommenderar vi dig att titta närmare på varför du ska välja Avanza eller Nordnet.

Vilka innehav ska man välja för sitt ISK-konto?
Jag har lagt stabila svenska bolag i min ISK såsom större industribolag och investmentbolag tillsammans med breda aktiefonder i stabila ekonomier.
Mindre bolag med stor potential och placeringar på tillväxtmarkander har jag lagt utanför ISK av skälet angett ovan.

Exempel på fonder för ditt ISK:

Vanliga frågor och svar om ISK – investeringssparkonto

Hur blir skatten på ISK 2024?

Skatten på ISK under 2024 blir 1,086 %. Denna schablonskatt räknas ut utifrån föregående års statslåneräntan (för 2023 var den 2,62 %), plus en procentenhet. Sedan dras 30 procent i skatt på kapitalinkomster.

Vad menas med ISK?

På ett ISK, eller investeringssparkonto, kan du handla med aktier, fonder, obligationer och andra sparprodukter. Man kan köpa och sälja fritt från sitt ISK, sen beskattas man årligen på hela sparandet via en schablonskatt som man betalar via deklarationen.

Vad kostar ett ISK?

ISK-kontot i sig kostar ingenting att öppna, men det tillkommer avgifter när man placerar fonder, aktier och andra sparprodukter på sitt konto. För fonder tar fondbolaget ut en avgift och för aktier betalar du courtage vid köp och försäljning. Hur dessa. avgifter ser ut skiljer sig mellan bolag. Du betalar även en årlig schablonskatt på ditt totala sparande på ditt ISK.

Räknar jag ut skatten själv för ISK?

Nej, det bolag där du har ditt ISK-konto räknar ut din skatt och skickar uppgifterna till Skatteverket som förtrycker dem i din deklaration. Om du är nyfiken på hur din schablonskatt kommer att se ut kan du använda räkneexemplet högre upp på vår sida.