Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Investeringssparkonto – Är det något att ha?

Så blir skatten på ISK 2022

Investeringssparkontot, eller ISK, är en populär sparform för den som sparar i till exempel aktier eller fonder. I den sparformen behöver du inte tänka så mycket på skatterna, eftersom den dras automatiskt. Hur mycket skatten ligger på kan variera från år till år. I den här artikeln får du svar på frågan: Hur mycket är skatten på ett ISK 2022?

Hur mycket ska man betala i skatt på ett investeringsparkonto 2022?

År 2022 kommer skatten på ett ISK att vara 0,375 procent. Skatten anges i procent på det totala innehavet på ditt ISK, oavsett om pengarna är likvida eller investerade i olika former av värdepapper.

Hur räknas skatten ut?

Investeringssparkonton beskattas genom så kallad schablonbeskattning. Det innebär att ingen hänsyn tas till avkastning eller hur pengarna på kontot är fördelade.

Kapitalet mäts kvartalsvis. Av denna summa multipliceras 0,25 med föregående års statslåneränta + 1 procentenhet. Den summa som nås beskattas därefter med 30%.

Eftersom statslåneräntan för 2020 den 30 november var negativ på -0,10% uppnår skatten på ISK den lägsta möjliga nivån. Det finns nämligen en lägstanivå för hur låg schablonbeskattningen kan vara.

Om statslåneräntan på -0,10% skulle användas skulle vi enligt formeln för schablonbeskattning nå en slutsumma på 0,90% * 0,3 = 0,27%.

Men nu är lägstanivån satt till 1,25% så vi får istället: 1,25% * 0,3 = 0,375%.

Hur betalar man in skatten på ett ISK?

Banken där du har ditt ISK sköter inbetalningen av skatt och beskedet kommer förtryckt på din deklaration.

Hur vet jag hur mycket jag ska betala?

Banken brukar vanligtvis meddela dig om hur mycket som kommer att dras från ditt konto i skatt från ditt investeringssparkonto.

Du kan även få en hyfsat god uppskattning genom att räkna på hur mycket du förväntar dig ha i kapital + insättningar på ditt ISK under året och multiplicera detta med 0,00375.

Investeringskontot (ISK) infördes för nästan sex år sedan och har blivit allt mer populärt bland sparare. ISK kan innehålla flera olika sparformer som t ex aktier, fonder och derivat och innebär ingen komplicerad administration i sig. Den omfattas av insättningsgarantin och får anses som lika säker som traditionellt sparande.

Fördelar med ISK

Den stora fördelen mot övriga sparformer är nämligen att man slipper deklarera eventuell vinst vid försäljning. Aktieutdelningar under året behöver inte heller beskattas separat.

Den stora fördelen mot övriga sparformer är nämligen att man slipper deklarera eventuell vinst vid försäljning. Aktieutdelningar under året behöver inte heller beskattas separat.

ISK-skatt – ärlig schablon

Sparandet beskattas istället enligt en årlig schablon baserat på statslåneräntan. Banken du har ISK i rapporterar i sin tur detta till skatteverket som förtrycker detta i din inkomstdeklaration. En kapitalförsäkring fungerar ungefär på samma sätt med den stora skillnaden att där låser man in sparkapitalet under en bestämd period.

ISK tycker jag är mycket vettigt för privat pensionssparande och långsiktigt ett sparande för t ex barn och en framtida bostad.

Traditionellt sparande i aktier och fonder kräver att man räknar ut eventuell vinst, och fyller i den ytterst manuella K4 blanketten i deklarationen.

Det går dock inte att föra över sitt sparkapital direkt från fond och aktiedepåer till en ISK utan då måste allt skattas på först innan man kan börja spara direkt i ISK.

Investeringssparkonto nackdelar

Personligen tycker jag ISK lämpar sig extra bra för långsiktigt sparande och sämre för kortsiktigt ”bettande” på grund av att schablonskatten slår varje år oavsett om värdet på tillgångarna ökar eller minskar. Traditionellt sparande beskattas enbart vid en försäljning vilket kan vara klokt om man vill ta högre risk som kan falla rejält i värde. Eventuellt förluster för placeringar i en ISK är inte heller avdragsgilla. Dock kan eventuell ”schablonintäkt” kvittas mot utgifter av kapital i deklarationen.

Vanliga frågor om ISK

Det är alltid smart att försöka spara pengar, oavsett vilka planer man har för framtiden. Men det finns många olika sparformer och det är inte alltid lätt att veta vilken som passar en själv, så här tar vi en titt på ISK, investeringssparkonto, så att du kan få en klarare bild av vad det innebär.

Vad är ett ISK?

Ett investeringssparkonto är sparkonto där du kan investera i aktier och fonder snarare än att bara låta räntan på ett sparkonto långsamt öka dina pengar över tid. Eftersom börsen över tid växer snabbare än räntevinsten på ett sparkonto så är investering i värdepapper, som dessutom kan ge dig avkastning, ett bättre sätt att få dina tillgångar att växa. Största skillnaden mot ett traditionellt aktie- och fondkonto är att det dras schablonskatt på kontot, baserat på dina tillgångar, vilket drastiskt förenklar vid deklarationen då du inte behöver tänka på det alls. Skatten dras dock oavsett om ett värdepapper går med vinst eller förlust, och du kan dessvärre inte göra avdrag för ett värdepapper som har gått dåligt.  Här hittar du mer information om ISK konto.

Vad innebär schablonskatt?

Du behöver inte tänka så mycket på uträkningarna eftersom banken och Skatteverket sköter detta och det är förifyllt i din deklaration, men här nedan följer en förklaring.

  • För att räkna ut schablonskatten behövs först ett värde för det så kallade kapitalunderlaget (hur mycket kapital som finns att beskatta), vilket görs genom att summera kontots tillgångar och insättningar genomsnittligt för ett kvartal.
  • Schablonskatten räknas ut ifrån schablonintäkt (vilken baseras på en procentsats som räknas ut från föregående års statslåneränta plus en procent) vilket i sin tur baseras på kapitalunderlaget. Exemplet som Skatteverket ger är att statslåneräntan i november 2020 var 0,25 procent och det plus 1 procent är 1,25 procent.
  • Så 1,25 procent av värdet på ditt kapitalunderlag är schabloninkomsten år 2021 och 30 procent av denna summa, alltså 0,375 procent av kapitalunderlagets värde, blir den dragna schablonskatten.

Kan jag ha både ett ISK och ett vanligt aktie- och fondkonto?

Ja, du kan ha vanliga sparkonton, bankkonton, aktie- och fondkonton, kapitalförsäkringskonton och ISK samtidigt. Bara privatpersoner kan ha ISK, men du kan ha flera stycken och i olika banker om du så vill. Överföringar mellan olika ISK beskattas inte.

Kan jag månadsspara i ett ISK?

Absolut, det är ett bra sätt att snabbt öka sina tillgångar. Aktieinvest är ett bra ställe att starta upp ett månadssparande i en ISK.

Vad är skillnaden mellan ett ISK och en kapitalförsäkring (KF)?

En stor skillnad är att det är du som äger alla värdepapper som du köper i en ISK, medan för ett KF-konto är det “försäkringsbolaget” som du har öppnat kontot hos som faktiskt äger papprena. Det är de som betalar in skatt och sedan drar detta från ditt konto, och du ska inte ange något i deklarationen. Skatteunderlag räknas dock ut på liknande sätt för de båda alternativen.

Hur vet jag om ISK är något för mig?

Det kan vara ett tryggt sätt att börja med aktiesparande eftersom det förenklar deklarationen så mycket. Investerar du i stabila värdepapper så lär du ändå inte behöva göra avdrag för förluster.

Starta ett investeringssparkonto

Det går snabbt att starta ett Avanza investeringssparkonto. Du får du ett isk-konto där du endast betalar isk skatt.

Funderar på vad vilken nätmäklare du ska starta din ISK hos, rekommenderar vi dig att titta närmare på varför du ska välja Avanza eller Nordnet.

Vilka innehav ska man välja för sitt ISK-konto?
Jag har lagt stabila svenska bolag i min ISK såsom större industribolag och investmentbolag tillsammans med breda aktiefonder i stabila ekonomier.
Mindre bolag med stor potential och placeringar på tillväxtmarkander har jag lagt utanför ISK av skälet angett ovan.

Exempel på fonder för ditt ISK:

Starta ditt sparande idag genom Avanza.