Investeringssparkonto – Är det något att ha?

Investeringskontot (ISK) infördes för nästan sex år sedan och har blivit allt mer populärt bland sparare. ISK kan innehålla flera olika sparformer som t ex aktier, fonder och derivat och innebär ingen komplicerad administration i sig. Den omfattas av insättningsgarantin och får anses som lika säker som traditionellt sparande.

Fördelar med ISK

Den stora fördelen mot övriga sparformer är nämligen att man slipper deklarera eventuell vinst vid försäljning. Aktieutdelningar under året behöver inte heller beskattas separat.

Den stora fördelen mot övriga sparformer är nämligen att man slipper deklarera eventuell vinst vid försäljning. Aktieutdelningar under året behöver inte heller beskattas separat.

ISK-skatt – ärlig schablon

Sparandet beskattas istället enligt en årlig schablon baserat på statslåneräntan. Banken du har ISK i rapporterar i sin tur detta till skatteverket som förtrycker detta i din inkomstdeklaration. En kapitalförsäkring fungerar ungefär på samma sätt med den stora skillnaden att där låser man in sparkapitalet under en bestämd period.

ISK tycker jag är mycket vettigt för privat pensionssparande och långsiktigt ett sparande för t ex barn och en framtida bostad.

Traditionellt sparande i aktier och fonder kräver att man räknar ut eventuell vinst, och fyller i den ytterst manuella K4 blanketten i deklarationen.

Det går dock inte att föra över sitt sparkapital direkt från fond och aktiedepåer till en ISK utan då måste allt skattas på först innan man kan börja spara direkt i ISK.

Investeringssparkonto nackdelar

Personligen tycker jag ISK lämpar sig extra bra för långsiktigt sparande och sämre för kortsiktigt ”bettande” på grund av att schablonskatten slår varje år oavsett om värdet på tillgångarna ökar eller minskar. Traditionellt sparande beskattas enbart vid en försäljning vilket kan vara klokt om man vill ta högre risk som kan falla rejält i värde. Eventuellt förluster för placeringar i en ISK är inte heller avdragsgilla. Dock kan eventuell ”schablonintäkt” kvittas mot utgifter av kapital i deklarationen.

Starta ett investeringssparkonto

Det går snabbt att starta ett Avanza investeringssparkonto. Du får du ett isk-konto där du endast betalar isk skatt.

Vilka innehav ska man välja för sitt ISK-konto?

Jag har lagt stabila svenska bolag i min ISK såsom större industribolag och investmentbolag tillsammans med breda aktiefonder i stabila ekonomier.

Mindre bolag med stor potential och placeringar på tillväxtmarkander har jag lagt utanför ISK av skälet angett ovan.