Råvaror – att investera i råvarufonder

Ett något ovanligare inslag i investerings- och sparsammanhang är råvaror. Dessa är dock inte att förglömma eftersom att de kan utgöra ett väldigt gott komplement till värdepapper. Detta av flera anledningar, men allra främst av riskspridningsskäl.

Investera i råvarorguld

Råvaror är inte alls knutna till hur exempelvis aktiepriserna rör sig, utan följer i större utsträckning inflationen. En råvara håller alltså ofta ett jämnt pris som sjunker och stiger tillsammans med inflationen. Att en viss del av ens portfölj till exempel består av olja eller metaller kan alltså vara ett bra komplement, och ett sätt att balansera riskerna. 

Att tänka på vid handel med råvaror är att de följer ett ganska tydligt säsongsmönster, och är därtill ganska pålitliga vid teknisk analys. Det innebär att om du gör din hemläxa, är kall och följer statistiken kan du vara ganska säker på att göra bra affärer. Om du väljer att köpa guld eller sälja guld kan du faktiskt vara tämligen säker på att guldets värde kommer att stiga när det blir oroligheter på börsen. Så har det sett ut historiskt i alla fall.

Vilka råvaror kan man handla med?

Råvarufonder är en typ av fonder som investerar i råvaror som skog, olja, naturgas, gruvindustri och metaller. Råvaror är ofta mycket populära i satsningar relaterade till infrastruktur, och för den som vill lägga sin tro till den framtida tillväxten är de ett bra alternativ.

Jämfört med börsen har råvaror blivit både mer intressant, men också mer komplicerat att handla med. Detta inte minst på grund av det oroliga läget i omvärlden som har rört om rejält på börsen under de senaste åren. 

Råvaror att investera i

  • Energiråvaror – Detta är råvaror som olja, kol och naturgas. Alltså råvaror kopplade till energiförbrukning.
  • Ädelmetaller – Detta är råvaror som guld, silver, palladium och platina. Dessa råvaror används både inom industrin och som värdefulla tillgångar i sig.
  • Industrimetaller – Detta är råvaror som aluminium och kopplar. Alltså metaller som främst används inom industrin.
  • Basmaterial – Basmaterial kan till exempel vara råvaror som timmer och annat skogsmaterial. Hit kan man även räkna olika typer av livsmedel som vete, majs och ris.

Bästa fonderna inom råvaror

Vi har listat de bästa fonderna inom råvaror som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

Här listar vi fyra andra intressanta råvarufonder:

Vanliga frågor och svar om råvarufonder 

Hur investerar man i råvaror?

Det finns ett par olika sätt: Man kan köpa fysiska råvaror, investera i derivat som följer råvarupriser eller investera i akter och fonder som är verksamma inom råvaruindustrin.

Vilka risker finns om man investerar i råvaror?

Priset på råvaror kan svänga kraftigt – beroende på inflation, säsong, kriser och politiska beslut. Att det svänger mycket betyder förstås också att avkastningen kan bli stor, som det brukar se ut om man väljer investeringar med risk.

Är råvaror en bra investering?

Att investera i råvaror kan vara ett bra komplement till övriga investeringar på börsen. Genom att bredda sin portfölj kan man bredda sin riskspridning ytterligare. Som vanligt är det viktigt att läsa på innan man investerar.

Finns det svenska råvarufonder?

Ja, på den svenska marknaden kan man bland annat investera i företag inom skogsindustrin. Internationellt är dock utbudet större om man är intresserad av. ädelmetaller eller andra värdefulla råvaror.