Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Råvaror – att investera i råvarufonder

Ett något ovanligare inslag i investerings- och sparsammanhang är råvaror. Dessa är dock inte att förglömma eftersom att de kan utgöra ett väldigt gott komplement till värdepapper. Detta av flera anledningar, men allra främst av riskspridningsskäl.

Råvaror är inte alls knutna till hur exempelvis aktiepriserna rör sig, utan snarare följer de inflationen och är därmed väldigt säkra eftersom de håller ett jämnt pris som främst ökar med inflationen. Att ha en viss del exempelvis olja eller någon annan råvara som en del i portföljen är därför smart, och ett sätt att balansera riskerna.

Att tänka på vid handel med råvaror är att de följer ett ganska tydligt säsongsmönster, och är därtill ganska pålitliga vid teknisk analys. D v s om du gör din hemläxa, är kall och följer statistiken kan du vara ganska säker på att göra bra affärer. Om du väljer att köpa guld eller sälja guld kan du faktiskt vara tämligen säker på att guldets värde kommer att stiga när det blir oroligheter på börsen.

Vilka råvaror kan man handla med?

Råvarufonder är en typ av fonder som investerar i råvaror som skog, olja, gruvindustri och metaller. Råvaror är ofta mycket populära i satsningar relaterade till infrastruktur, och för den som vill lägga sin tro till den framtida tillväxten är de ett bra alternativ.

Jämfört med börsen har råvaror blivit både mer intressant, men också mer komplicerat att handla med, under det gångna året. Mycket på grund av att både oljan och många av de mest populära metallerna har gått nedåt på senare tid – vilket i sig beror delvis större länders ekonomiska situation, där tillståndet gått från ett läge med förhöjd tillväxt till ett stadie med mer normala nivåer.

ravarufonder

Råvarufonder

Vid handel med olika fondtyper finns möjligheten att satsa på råvaror i olika former. Detta är inte helt vanligt, och sker oftast vid investerings- och sparsammanhang då det av flera anledningar kan agera som ett mycket smart komplement till traditionella värdepapper – då främst tack vare möjligheten att minimera risken genom spridning över ett flertal parter.

Råvaror är i regel inte på något sätt knutna till aktiepriser och hur dessa rör sig, istället går de efter inflation – vilket gör dem till väldigt säkra satsningar eftersom de oftast bibehåller ett väldigt jämnt pris, vilket i sedan ökar i takt med inflationen i stort.

Genom att investera i en till exempel en specifik råvara som olja, balanseras riskerna på ett bra sätt och gör råvaror till ett smart val vad gäller fonder. Många råvaror följer dessutom ett visst säsongsmönster, med årliga trender som är relativt lätta att analysera och på så sätt förutse förändringar innan de inträffar och effektivt få ut så mycket som möjligt från sina affärer.

En del tillgångar, som exempelvis guld, är relativt säkra kort då värdet ofta går upp när läget på börsen börjar bli allt mer osäkert.

Bästa fonderna inom råvaror

Vi har listat de bästa fonderna inom råvaror som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

Starta ditt sparande idag genom Avanza.