Investera i globalfonder

Vad är en globalfond?

Globalfonder är just vad de låter som: globala. Det är en typ av indexfond som har målet att följa hela världens samlade ekonomi. Ett exempel är fonden Swedbank Robur Access Global som är en del av Swedbanks lågavgifts-fondutbud följer ett index som heter MSCI World Net. Indexet innehåller ca 1700 olika företag och täcker ca 85% av börserna i 23 olika industriländer.

Lägre volatilitet

Eftersom sammansättningen i en globalfond är bolag från hela världen minskar volatiliteten i fonden avsevärt jämfört med andra indexfonder (särskilt indexfonder som följer Asien eller andra tillväxtmarknader). Det beror främst på att ingen enstaka börs har för stor påverkan på en globalfond. Går det dåligt på svenska OMXS30 en dag påverkar det globalfonden väldigt lite.

Valutarisk och globalfonder

En sak med att investera i en globalfond är att du exponerar dig mot hela världen på gott och på ont. När du är investerad i Kina, USA, Sydafrika, Sverige, Tyskland och så vidare i samma paket så är det många valutor som spelar in. Själva fonden handlas ju i en valuta, förslagsvis svenska kronor, men de underliggande värdepapperna kan handlas i tio, tjugo, trettio olika valutor.

Diversifieringen är naturligtvis bra för att minska volatiliteten även i valutaspridningen, men den kan ha en stor påverkan på avkastningen som i slutändan mäts i svenska kronor. Detta gäller ju såklart även andra internationella investeringar.

Globalfond och avgifter

Precis som med alla andra indexfonder är avgiften en jättestor faktor när det kommer till att avgöra vilken fond du ska välja. Globalfonder som är indexnära bör inte accepteras ha en hög avgift eftersom förvaltningen är passiv.

Fondbolaget köper de innehav som listas i indexet de ämnar följa och ombalanserar antingen årsvis, halvårsvis eller kvartalsvis. Det krävs ingen-till-liten analys och verkligen inte att en expert ska få ta en stor del av din investering som lön för arbetet. Betala inte mer än vad du behöver!

Bästa globalfonderna

Vi har listat de globalfonder som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

Slutsats globalfond:

  • En globalfond är en aktiefond som består av aktier från hela världen
  • Eftersom en globalfond har innehav från olika börser kommer volatiliteten vara lägre
  • I en globalfond handlas de underliggande värdepapprena i olika valutor – det kan påverka avkastningen!
  • Eftersom de flesta globalfonder är passiva ska de också vara billiga!