Välja fonder – 3 saker att tänka på

När du har bestämt dig för att du vill fondspara och du har valt en fondförvaltare, då är det dags att fundera över vilken typ av fond som passar just dig. Det finns några saker du bör tänka på innan du väljer fond.

1. Hur länge ska du spara

Till att börja med bör du tänka på hur lång spartid du har. Vissa fonder fungerar bäst för sparande på lång sikt, medan andra fonder fungerar bra för sparande på kort sikt. Räntefonder, exempelvis, fungerar bra att spara i på kort sikt. Aktiefonder däremot kräver gärna ett sparande på lång sikt. Frågan om hur länge du kan undvara pengarna är därför en viktig fråga. Du bör också kanske fundera över vad du sparar till för att kunna veta vilken spartid du har och veta vilken risk du är beredd att ta.

2. Vilken risk är du beredd att ta

Därnäst är det läge att fundera över hur stor risk du är beredd att ta. För att ha större möjlighet till en hög avkastning får du finna dig i att välja en fond med ett större risktagande. En hög risk kan innebära att du förlorar dina pengar. Att fondspara innebär alltid en risk, precis som aktiesparande och sparande i räntebärande värdepapper. Korta räntefonder, följt av långa räntefonder, är de fonder som har lägst risktagande. I mitten ligger blandfonder och vissa aktiefonder. De fonder som ligger högst när det gäller risktagande är olika branschfonder eller länderfonder. De har en hög risk eftersom de så att säga lägger alla ägg i samma kort. Om du har en fond som enbart satsar i aktier från telecombranschen så kommer hela fonden att gå dåligt när branschen i sig går dåligt.
fonder

3. Hur vill du spara

För dig som tycker att det verkar svårt att välja rätt fond så finns det fondförvaltare, som är professionella aktiespecialister. De frågar dig vad du tänkt använda pengarna till och frågar dig även om hur stor risk du är beredd att ta. Utifrån dina svar kan de välja en fond som passar just dig. Om du har råd och möjlighet så är det bra om du kan välja ett par, tre olika fonder att investera i. Det är bra, dels för att du så sprider riskerna ytterligare, dels för att det kan vara riktigt roligt och intressant att se hur fonderna utvecklas i förhållande till varandra.

Tänk på detta

Innan du väljer fond så bör du även tänka på fondavgifterna. En del fondförvaltare tar riktigt höga avgifter och det är ofta bra att jämföra olika fondförvaltare, för att hitta det bästa och mest prisvärda fondbolaget när du börjar fondspara. Förvaltningsavgiften är den årliga avgiften som du betalar för att fondbolaget ska förvalta fonden åt dig.
Många fondföretag tar också ut avgifter både vid köp och försäljning av fondandelar. Tillsammans kan alla dessa avgifter bli en rejäl summa, så därför är det viktigt att jämföra avgifter redan innan du väljer fondförvaltare.  Vill du komma igång så kan du läsa mer om att investera i fonder här.

Med dagens internetteknologi har en ny väg för att pejla av läget på marknaden dykt upp, och det är att via olika social media bevaka trender. Twingly har exempelvis väldigt goda möjligheter att visa för dig vilka förändringar som skett och vad som är på väg att bli mer intressant. Ge det ett försök!

Populära fonder hos Avanza:

Frågor och svar om att välja fonder

Vilka fonder ska man välja?

När man väljer fonder är det viktigt att tänka på sparhorisont, alltså hur länge man planerar att spara, vilken risk man är beredd att ta med sitt sparande och om man vill använda sig av en fondförvaltare.

Vilka fonder är populärast?

Avanza Zero, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Swedbank Robur Ny Teknik A, Avanza Global och TIN Ny Teknik A är de populäraste fonderna på Avanza just nu.

Vad är ett ISK?

Ett ISK, eller ett investeringssparkonto, är ett konto man kan använda för aktier, fonder och andra värdepapper. Det som skiljer ett ISK från många andra konton för fonder är att det beskattas med en årlig schablonskatt.

Hur funkar en fond?

En fond består av flera olika värdepapper och den sköts av ett fondbolag och fondförvaltare. Man kan köpa andelar i en fond, då får man en liten del av alla värdepapper fonden består av.

Är fonder bättre än aktier?

Fonder ger ett brett sparande med mer spridd risk jämfört med aktier. En fond kan bestå av aktier och andra värdepapper, och som fondsparare har man inte makt över vilka aktier som fonden investerar i. Om man investerar direkt i aktier har man mer kontroll över var ens sparande placeras. Det finns alltså för- och nackdelar med både fonder och aktier.