Tillväxtmarknader

Fonder som investerar i marknader med hög tillväxt brukar ha ganska hög risk. Anledningen är att dessa tillväxtmarknader växer så fort att risken för bakslag får betraktas som relativ hög. Samtidigt så innebär den snabba tillväxen ofta stigande aktiekurser och möjlighet för dig att tjäna pengar.

Vad är en tillväxtmarknad?

En tillväxtmarknad är ett land eller region där BNP ökar snabbt. Det är ofta ett land som inte är lika industrailiserat som väst Europa. Det innebär att människors levnadsstandard i landet ofta ökar ordentligt, vilket såklart påverkar köpkraften och företagens förmåga att tjäna pengar.

Risker med hög tillväxt

När något går snabbt upp finns alltid risker för bakslag. Det första är att snabbt växande ekonomier tilldrar sig många investerare. Alla vill ta del av möjligheterna. Det innebär att tillgången på pengar och investeringar är stor. Ofta kan detta leda till tillgångsbubblor som spricker. Till exempel att man bygger hus efter hus för att man tror att det alltid kommer komma några nya familjer som gått fram fattingdom  till att vara redo att köpa ett hus.

Löner stiger ofta snabbt i tillväxtländer. Det gör att kostanderna för arbetskraft för företagen i landet snabbt ökar. Det ger också inflation, vilket oftast bekämpas med höjda räntor.  Mao saker som är negativa för investeringar i landet.

Vart kan du investera i tillväxt?

Kollar du för 10-20 år sedan så var det länder som Kina, Sydkorea och vissa av de östeuropeiska länderna. Det är fortfarande hög tillväxt, men kanske mer i sluttampen. Numera kan länder som Indien eller regioner som nordafrika vara på tur.

När du investerar kan du antingen välja fonder av typen emerging markets eller en regional landsfond till exempel en Indienfond. Risken är som sagt hög, så se till att bara lägga en liten del av ditt sparande i en sådan fond.

Var tror du framtidens tillväxt kommer komma?

Inläggsförfattare: Fredrik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *