Socialt ansvar inom fondbranschen

Konsumenten kräver mer och mer ansvar av företagen vars produkter eller tjänster de konsumerar. Företags sociala ansvarstagande, eller CSR, Corporate Social Responsibility, har blivit alltmer betydelsefullt i dagens affärsvärld. Ett företags sociala ansvarstagande påverkar inte bara dess ekonomiska prestation – utan även relationen till deras kunder och investerare. Hur ett företags framställs miljömässigt och etiskt har blivit en stor del av hur varumärket uppfattas av konsumenten. 

Som ett resultat av detta ser vi allt fler företag som integrerar sociala och miljömässiga faktorer i sina affärsstrategier. Det har blivit en del av hur företag marknadsför sina varumärken och hur de vill uppfattas av omvärlden. 

Hur påverkar detta egentligen fondbranschen? Vi tittar närmare på fonder, börsen och socialt ansvar.

Socialt ansvar fonder

Fondbranschen och socialt ansvar

Denna trend ser vi inte minst inom fondbranschen och på börsen. Investerare efterfrågar i allt högre grad investeringar som på något sätt tar hänsyn till sociala och miljömässiga faktorer. 

Hos banker och börsmäklare ser vi att de i allt högre grad erbjuder olika typer av hållbara och ansvarsfulla fonder. Det finns till exempel Svanenmärkta fonder, specifika miljöfonder, etiska fonder och ideella fonder. 

Dessa fonder väljer noggrant ut företag som är engagerade i miljöskydd, etisk företagande och sociala initiativ. 

Inom EU finns det en standard och ett regelverk för hur hållbarhetsinformation ska redovisas inom fondbranschen. 

Investera hållbart – för framtiden

Genom att investera i socialt ansvarstagande företag kan man som privatperson bidra till att främja positiva förändringar – samtidigt som man har möjlighet till ekonomisk avkastning. Att investera i ett företag som arbetar hållbart innebär att man stödjer företag som aktivt arbetar för att lösa samhällsproblem och främja hållbar utveckling.

Var kritisk – utvärdera fonden innan du investerar

Det plötsliga intresset för hållbar utveckling inom fondbranschen gör dock att många företag vill profilera sig som hållbara – men strukturen kanske inte finns på plats än. När man överväger att placera sina pengar i fonder som marknadsför sig som hållbara är det viktigt att först utvärdera fondens strategier och kriterier för att säkerställa att de överensstämmer med ens egna värderingar och mål. 

För att lära känna en fond kan man till exempel titta på fondens policy kring ESG-faktorer, dess engagemang i aktiv ägarstyrning och hur fonden röstar på bolagsstämmor för att påverka företags beteenden.

ESG är ett särskilt användbart verktyg eftersom det är ett mått för hur företaget beräknas påverka miljön med sin verksamhet. ESG utgår ifrån tre huvudkriterier:

  • Miljö (Environmental)
  • Samhälle (Social)
  • Styrning (Governance)

Socialt ansvar på börsen

För investerare som är intresserade av att kombinera avkastning med socialt ansvar kan fonder med ett hållbarhetsfokkus erbjuda en möjlighet att uppnå både ekonomiska och hållbara mål. Genom att göra medvetna investeringsval kan man bidra till att skapa en positiv förändring i världen samtidigt som man upprätthåller sina ekonomiska intressen.

Läs vår guide till hållbara och etiska fonder här.

Inläggsförfattare: Yrsa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *