Om att investera i infrastruktur

Olika sorter

Det finns många olika delar av samhällets infrastruktur som går att investera i för den som är intresserad. Några av de vanligaste kategorierna att ta upp när man talar om infrastruktur är:
Financiella, administrativa och statliga institutioner (Skatteverket, Försäkringskassan m.fl.)
Vägnät, broar, motorvägar, kollektivtrafik, oljeriggar, raffinaderier, telekommunikation, lantbruk
Utbildning (friskolor, universitet, högskolor), hälso- och sjukvård (sjukhus, vårdcentraler, apotek)
Att investera i financiella institutioner som till exempel banker och försäkringsbolag är inget ovanligt. Att investera i administrativa och statliga institutioner är kanske mindre vanligt, särskilt som småsparare, och man skulle kunna argumentera för att dessa områden blir lite överkurs. Vårt enkla förslag är att hålla sig till bransch- eller indexfonder och låta analytikerna fatta beslut på bolagsnivå.
Om du vill läsa mer om att investera i telekommunikationsbolag kan du göra det här (länk till Telekom-avsnittet). Där har vi skrivit om vad som utmärker telekommunikation som bransch och hur man kan gå tillväga för att investera i den.
På Stockholmsbörsen hittar vi bolag som Engelska Skolan (ENG) (https://avanza.se/aktier/om-aktien.html/694164/int–engelska-skolan) som skulle kunna vara ett exempel på hur man kan investera i utbildningsinfrastruktur.
Hälso- och sjukvårdssektorn är lätt att exponera sitt sparande mot då det finns gott om fonder och ETF:er som investerar i hälsovårds- och medicinbolag. Vi har skrivit en artikel som handlar specifikt om att investera i läkemedelsbranschen som kan vara av intresse om du går i tankar om att lära dig mer om hälso- och sjukvårdssektorn och hur man investerar där. Artikeln kan du läsa här (länk till läkemedelsavsnittet).

Hur går man tillväga?

Infrastruktursinvesteringar är ett fenomen som vi sett vara väldigt populärt i t.ex. USA. I Sverige är det lite svårare att som privatperson investera i många av dessa områden då de här är statligt ägda. I länder som USA finns det privata aktörer i nästan alla olika branscher vilket gör att det också är lätt(are) för privatpersoner som vill investera i dessa produkter. Detta faller i linje med det som kallas the Nordic Model, vilket är en summering av Nordens välfärdsstater och hur socialismen kan leva samtidigt som vi tillämpar marknadsekonomier och kapitalistisk marknadssyn i övrigt. Läs mer om det här (https://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_model).
Om man vill investera i ett särskilt av de områdena vi beskrivit ovan skulle det bästa förslaget vara att leta upp en bred fond som exponerar ditt sparande mot den sektorn eller branschen du söker. Vi rekommenderar aldrig att köpa enskilda aktier då det kräver mycket mer tid och kunskap att lyckas bra med.

Kom ihåg:

Det finns olika sorters infrastruktur att investera i
Det finns bransch- och indexfonder som täcker mycket av det man kan tänkas vilja ha i sin portfölj
Sveriges socialistiska välfärdssamhälle har gjort att det är svårare att investera i vissa delar av infrastrukturen än vad det är i länder som t.ex. USA
Kolla att du hittar en bra fond när du ska investera: läs på noga innan!