Investera i läkemedel

Läkemedel och investeringar

Det första du bör tänka på innan du börjar handla med branschfonder är hur pass insatt du är i branschen. Det är en bra regel att du bara ska köpa det du förstår, och om du inte är särskilt väl insatt i en viss bransch så kan det bli svårt att försvara ditt innehav när det går dåligt. Är du väl införstådd i branschen så gör det inget att det tillfälligt går ned, för du vet troligen varför det gått ned och är lugn med att det på sikt kommer att gå upp igen.

Vad utmärker läkemedelsbolag?

Läkemedelsbranschen ganska unik i att den bygger mer än vanligt på spekulation. När det kommer till olika läkemedelsbolag handlas aktien ofta till värderingar som bygger på att företaget har ett nytt läkemedel som väntas lösa X-, Y-, och Z-problem om det får godkänt från FDA (Amerikanska läkemedelsmyndigheten) eller motsvarande myndighet.

Det gör att det snabbt kan ske svängningar i aktiekurser när nya läkemedel presenteras eller när företag får avslag från FDA. Däremot räcker det att ha rätt en gång så tjänar företaget stora mängder pengar och kursen rusar. Det är en väldigt volatil bransch att vara investerad i – med potentiellt väldigt bra avkastning om man prickar rätt!

Bästa fonderna inom läkemedelsbranschen

Vi har listat de bästa fonderna inom läkemedelsbranschen som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

Minska risken, sprid ut dig!

Genom att köpa en fond som i sin tur fokuserar på läkemedelsindustrin gör du effektivt två positiva saker: det ena är att du överlåter investerande till ett proffs (det är ju någon som har som jobb att följa branschen och ta reda på vilka företag och vilka läkemedel som kommer gå bra).

Det andra är att du inte är investerad i ett enda läkemedelsbolag vars värde hänger på ett, fem eller kanske tio olika patent – du är investerad i flera olika bolag, ofta inom olika områden av branschen.

Medicinfonder och läkemedelsfonder

Coronapandemin har påverkat börsen på många sätt under de senaste åren. Många branscher har sett stora kriser, men en bransch som många har valt att hålla ögonen extra på är förstås läkemedelsbranschen.

Aktier inom läkemedelsföretag som utvecklar vaccin mot covid-19

De läkemedelsföretag som utvecklar vaccin mot covid-19, och vars vaccin har blivit godkända för användning, har varit populära att investera i. Det finns förstås en stor risk med den här typen av investering – det kan nämligen svänga snabbt. Ett vaccin kan målas upp som lösningen på pandemin en dag, sen uppdagas eventuella biverkningar eller förseningar i leveransen dagen efter och börsen svänger.

Här är några av de läkemedelsföretag som utvecklar vaccin mot covid-19. På graferna kan vi se hur aktierna har utvecklats under de 3 senaste åren:

AstraZeneca

AstraZeneca

Det svensk-brittiska läkemedelsföretaget AstraZeneca har utvecklat ett vaccin mot covid-19 som bland annat används inom EU. Aktien är noterad på Stockholms börsen. Exempel på fonder med innehav i AstraZeneca är bland annat Handelsbanken Hälsovård Tema, Swedbank Robur Medica A, C WorldWide Healthcare Select 1A och AstraZeneca Allemansfond.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson är ett amerikanskt läkemedelsföretag med kontor i bland annat Sverige. De utvecklar ett vaccin mot Covid-19 som, till skillnad mot många av de andra vaccinen på marknaden i skrivande stund, endast behöver tas i en dos. Johnson & Johnsons aktie är noterad på NYSE, New York Stock Exchange. Exempel på fonder med innehav i Johnson & Johnson är bland annat DNB Health Care A, Handelsbanken Hälsovård Tema, BGF Healthscience A2, JPM Globalhealthcare A och SEB Läkemedelsfond.

Moderna

Moderna

Det amerikanska läkemedelsföretaget Modernas vaccin mot Covid-19 var ett av de första som godkändes för användning i EU och Sverige. Deras vaccin använder en ny teknik med mRNA. Modernas aktie är noterad på NASDAQ. Exempel på fonder med innehav i Moderna är bland annat Handelsbanken Hälsovård Tema.

Pfizer

Pfizer

Det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer är ett av världens ledande företag inom läkemedelsindustrin. Deras vaccin mot Covid-19 använder sig av mRNA-teknik och var ett av de första att bli godkända för bred användning. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen och NYSE.

CureVac

CureVac

CureVac är ett tyskt läkemedelsföretag som utvecklar vaccin med hjälp av mRNA-teknik. De har bland annat utvecklat ett vaccin mot Covid-19 som har finansierats av EU. CureVacs aktie är noterad på NASDAQ.

Förvaltningsavgift

När du handlar en fond som är aktivt förvaltad är det viktigt att du är medveten om att det kommer att kosta dig lite mer. Du kan förvänta dig, förhoppningsvis, högre avkastning än en passiv indexfond, men om förvaltaren inte presterar måste du vara beredd att göra dig av med fonden.

Om din fond har en förvaltningsavgift på t.ex. 1,5% måste den ju först överprestera index med åtminstone 1% för att det ska gå jämnt upp. Sedan tar många aktiva fonder även en prestationsbaserad avgift som gör att du inte ens får behålla hela avkastningen efter förvaltningsavgiften själv. Det kan bli väldigt dyrt om man inte är uppmärksam!

Slutsats läkemedelsinvestering:

  • Läkemedelsbranschen är väldigt volatil eftersom allt kan hänga på ett läkemedelstest eller en dom från FDA
  • Köper du en fond är du mer skyddad än om du köper aktier i ett läkemedelsbolag
  • En aktiv (och dyr) förvaltare måste prestera över index…
  • … annars bör dyra fonden få sparken (från din portfölj)!