Investera i Latinamerika exkl Brasilien

Investeringar i Latinamerika

Länderna i Latinamerka har tidigare präglats av politisk risk som korruption, diktaturer och liknande. På senare tid har detta börjat förändras till det bättre, och det har snarare blivit undantaget än regeln. Latinamerikanska ekonomin består till stor del av export av råvaror. Råvaruexporten varierar mycket från land till land och du kan läsa mer om de latinamerikanska länderna nedan.

Peru

Peru är världsledande i export av Guano – fågelavföring som används som gödsel. Peru har också, tillsammans med Brasilien, en globalt ledande position när det kommer till att tillverka gummi från kådan i gummiträd. Förutom guano är Peru också en stor producent av koppar, och på listan av peruanska storbolag förekommer flera gruv-, industri- och finansbolag.

Colombia

I Colombia är det kaffebönan som är huvudexporten och den Colombianska relationen till USA är mycket god. USA är inte bara Colombias största exportpartner, men även deras största importör, vilket gör att så länge Colombia håller en bra relation med USA kommer den ekonomiska tillväxten som varit under senaste årtiondet att förmodligen att fortsätta.

Venezuela

Venezuela har sedan millennieskiftet varit en av de stora exportörerna av olja. Venezuela brukar ses som det land som har störst oljetillgångar av alla i världen (även om uppskattade oljetillgångar varierar mycket från år till år). Du kan läsa mer om att investera i olja här .

Chile

I Chile finns två huvudsakliga exportvaror: koppar och vete. Produktionen av båda råvaror har ökat i bra takt under senare år och gjort den chilensiska ekonomin mycket attraktiv att investera i. Chile har också historiskt haft låga skatter, vilket talat till fördel för de företag som väljer att arbeta ur Chile.

Investera i Latinamerika?

Om man ska investera i Latinamerika kan det vara mest lämpligt att leta fram en passivt förvaltad indexfond. Till exempel finns indexet MSCI EM Latin America Ex Brazil Index (förenklat: MSCI Emerging Markets Latinamerika exklusive Brasilien) som i skrivande stund har 56 innehav utspritt inom Latinamerika.

Ett exempel på en fond som placerar specifikt i Latinamerika är SEB Latinamerikafond som har en avgift på 1,75% per år och ett Morningstarbetyg på 3 av 5. Att investera i fonder är även ett bra sätt att minska risken som tillkommer när man försöker sig på ”stock picking”.

Bästa fonderna inom Latinamerika

Vi har listat de bästa fonderna inom Latinamerika som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

Slutsats Latinamerika:

  • Latinamerika präglas av råvaror och exporttunga ekonomier
  • Tillväxtresan Latinamerika har historiskt haft god avkastning
  • De olika länderna har väldigt olika råvaror
  • Det finns både fonder och ETF:er som investerar i Latinamerika som du kan investera i!