Investera i oljefonder

Hur investerar man i oljefonder?

Fonder och ETF:er som investerar i olja och naturgas brukar ses som investeringar i ”gammal energi” eller ”vanlig energi”. Det beror på att man ofta idag talar om ”ny energi”, och med denna menas förnybar energi: sol-, vind- och vattenkraft, bland annat. Du kan läsa mer om att investera i energi (både ny och gammal) här.

Om du vill investera i oljepriset

Om du vill att en del av din investeringsstrategi ska ta rygg på oljepriset finns det två olika underliggande värdepapper att hålla ögonen på när du ska välja ditt tillvägagångssätt. Det första är att det finns fonder som investerar i olika sorters derivat som följer oljeprisets utveckling.

Då investerar du ju direkt i oljeprisets upp- och nedgångar och betalar ofta lite högre avgifter eftersom dessa instrument tillhandahålls av finansiella institutioner.

Ett annat sätt att exponera dig mot olja, vilket är vår rekommendation, är att investera i en fond eller ETF som äger aktier i flera (gärna från olika länder och som utvinner oljan på olika geografiska platser) olika oljebolag. Då investerar du istället i företag som producerar olja, vars resultat är beroende till stor del av oljepriset.

Eftersom detta medför lite andra risker (som alla investeringar i aktier, t.ex. måste ju ledningen sköta bolaget ordentligt osv) rekommenderar vi att välja en fond eller ETF som investerar i flera oljebolag så att du minskar risken på det sättet.

Fonder för investering i olja och energi

Om du är intresserad av att investera i olja och energi har vi här tagit fram några exempel på fonder:

Aktier för investering i olja och energi

Är du mer riskbenägen kan du investera direkt i företag som sysslar med olja och energi. De gör du genom att köpa aktier i ett företag aktivt i oljebranschen.  Risken blir då betydligt högre än om du köper fonder. Några av de mest populära aktierna att investera i om man vill spekulera i olja är:

Börshandlade fonder EFT:er för investering olja och energi

Vill du kunna köpa och sälja din fond omgående och inte behöva vänta 2-3 dagar som med traditionella fonder så är EFT:er för dig. Dessa handlas hela tiden när börsen är öppen.

Spekulera i oljepriset

Fonder och aktier i all ära, men är du ute efter att spekulera om oljepriset ska gå upp eller ner finns det naturligtvis värdepapper enbart för det också. När du köper aktier och fonder finns det flera andra saker som påverkar utvecklingen än enbart oljepriset. Tex om bolaget har massa dyra lån, om bolaget är välskött eller om bolaget dras in en kartell och muthärvor med dryga böter.

Att enbart spekulera i oljepriset är ett högriskprojekt där de flesta förlorar pengar. Det är därför som novis betydligt bättre med fonder. Samtidigt som risken är betydligt större när man spekulerar enbart i olja är uppsidan också större.

Exempelvis finns det många mini certifikat för oljepriset. Certifikat som heter LONG ökar i värde när oljepriset går upp och certifikat som heter SHORT ökar i värde när oljepriset går ner.

Avanza har en egen produkt som heter Olje-Tracker. Precis som namnet antyder så följer den produkten oljepriset upp och ner.

Risker med oljebolag

Huruvida oljebolag är den mest etiska investeringen låter vi vara osagt. Alla investerare har rätt till sin egen åsikt och strategi. Man får helt enkelt köpa de fonder eller aktier man själv vill och får rådfråga sitt eget samvete och välja strategi efter detta. Däremot finns några risker med olja som är värt att ta upp:

Olja och framtidsrisk

Om du ska investera i bolag som producerar olja ska du på lång sikt tro att efterfrågan på olja kommer att finnas kvar. Det gäller bland annat flygbränsle, bensin och andra oljeprodukter. Idag är det många biltillverkare som satsar hårt på att producera elbilar, till exempel, och du bör fundera på vad du tror det kommer att ha för påverkan på oljebolagen på sikt.

Historiskt sett har olja varit en av de råvaror med sämst totalavkastning (om man bara ser till oljepriset jämfört med andra råvaror). Med det sagt finns det dock vissa oljebolag som har gått väldigt bra!

Efterfrågan vs utbud

De länder i världen som haft turen att hitta och kunnat producera olja har det historiskt sett gått ganska bra för ekonomiskt. Titta bara på Norge, eller några av MENA-länderna som t.ex. Qatar eller Saudiarabien. Däremot finns det ett stort frågetecken som spökar när det gäller utbudet som finns av olja, och det är hur mycket olja som finns i förvar i Saudiarabien.

Vissa experter säger att det kan vara så mycket som 40% mindre än vad Saudiarabien rapporterat, medan andra säger att det kan vara mer än rapporterat. Saudiarabien är världens största producent av råolja och eftersom man inte vet hur mycket olja som finns är det svårt att säga hur oljepriset kommer att agera framöver.

Slutsats oljefonder

  • Det är i vår syn bättre att investera i flera olika oljebolag än att handla i specialinstrument för att tjäna på globala oljepriset
  • Resultatet hos oljebolag är till stor del beroende av oljepriset
  • Osäkert hur oljans framtid ser ut & hur mycket reserver som finns i Saudiarabien