Investera i guldfonder

Varför guld?

Att investera i guld och guldfonder har länge varit ett populärt alternativ till aktie- och räntefonder med anledningen att guldet kan fortsätta prestera även om börsen går dåligt. Guldets värde må fluktuera upp och ned, men de som investerar i guld menar att guld alltid kommer ha ett värde (främst på grund av global efterfrågan på guld), även om aktiers- och valutors värde skulle gå i golvet.

Underliggande innehav

Det är väldigt viktigt att man läser på vilken sorts guldfond det är man tittar på: det finns guldfonder som köper fysiskt guld och förvarar det hos sig så att ditt innehav i fonden är försäkrat via fysiskt guld och sedan finns det de guldfonder som bygger på underliggande derivat som har som mål att efterlikna guldets värde.

T.ex. kan de investera i certifikat, warranter och futures av olika slag. Hur de följer gulds värde är därför väldigt viktigt att ta reda på så att du inte köper ”fel sorts guldfond”.

Risker med guldinvesteringar

Ett annat sätt att vara exponerad mot guld, åtminstone delvis, är genom att köpa aktier (eller en branschfond) i ett eller flera gruvbolag som producerar guld. Värdet av dessa aktier kommer då delvis vara beroende av guldpriset (eftersom det påverkar företagets marginaler), men du kommer då också att exponera ditt sparande mot företagets ledning, geopolitiska risker och annat.

Investera i fonder inom guld

Om du är intresserad av att investera i fonder inom guld har vi tagit fram en lista med exempel på fonder:

Börshandlade guld-fonder (EFT)

Börshandlade fonder kan du handla när som helst som börsen har öppet. Det finns några spännande alternativ som fokuserar på producenter och guldutvinning.

Alternativa placeringar för exponering mot guld

Populärt alternativ till fysiskt guld

Istället för att köpa en guldtacka och förvara hemma under sängen (eller rimligtvis i ett kassaskåp) har det blivit populärt för den som vill ha exponering mot guld att köpa guldfonder i sin portfölj. Det är lite enklare att köpa och sälja en fond som investerar i guld än vad det är att köpa och sälja guldtackor.

Valutaexponering

Det är också viktigt att veta att det vanliga sättet att värdera guld är i vikt/USD. Det betyder att du inte bara är exponerad mot värdet av guld, men också mot valutakursen USD/SEK. Om guld går upp 10% mot USD men kronan också stärks med 10% mot USD har du ju inte fått särskilt mycket avkastning alls på den tidsperioden (du är nämligen +-0%). Vilken valuta den underliggande tillgången handlas i framgår i fondfaktabladet och det är en sak som bör läsas på om innan man investerar sina pengar.

Senaste åren så har guldfonder varit en urusel placering. De underliggande råvarorna har prispressats och sedan 2012 har guldpriset rasat rejält.

En annan stor anledning är att vi haft så positiv börs i många år nu och det är först i orostider som guld efterfrågas. Klimatet har inte varit gynnsamt helt enkelt. På grund av låg ränta och positiv börs har placerarkollektivet valt att ha ett högre fokus på risktillgångar som aktier.

BGF World Gold A2 är min favorit.

Senaste månaden kan man se att det vänt upp en aning och kanske har vi sett botten nu och kan få en trendvändning? Vad tror du?

Slutsats guldfonder

  • Guld brukar anses som en ”hedge” eller en alternativ investering till aktier/fonder
  • Mycket viktigt att ta reda på vilket underliggande instrument fonden investerar i!
  • Enklare med guldfonder är guldtackor: väger mindre och är mer likvida!
  • Mycket viktigt att vara införstådd i valutarisken som kommer med att guldet värderas i USD.