Vad är en räntefond?

Skillnaden på olika fondtyper

En räntefond är en fond som investerar i räntebärande värdepapper. Fonder som investerar i aktier kallas aktiefonder och dessa kan du läsa mer om här. Samlingsnamnen på dessa fonder beror på vilken strategi och vilket innehav fonden har, och så är det också för räntefonder.

Räntefonder och obligationer

En räntefond kan beskrivas som en stor korg eller ett paket som man stoppar värdepapper i och paketerar ihop. I en räntefond har man samlat värdepapper som t.ex. stats-, bostads- och företagsobligationer. Obligationer är räntebärande värdepapper (i princip en skuldsedel), som är ett sätt för staten och andra företag att låna pengar.

Statsobligationer

Låntagaren betalar sedan ränta på lånet och den räntan är avkastningen som en obligation genererar. Statsobligationer anses ha väldigt låg risk (hur sannolikt är det att svenska staten plötsligt går i konkurs?) och betalar därför ganska låg ränta på lånet. För minska risken finns räntefonder där man samlar en massa olika obligationer så att man dessutom sprider ut risken mellan flera olika låntagare.

När man talar om räntefonder brukar man skilja på tre olika sorters fonder som har räntebärande värdepapper:

  • långa räntefonder
  • korta räntefonder
  • blandfonder

Långa och korta räntefonder

Långa räntefonder investerar i räntebärande värdepapper med lång löptid, medan korta räntefonder investerar i motsatsen: värdepapper med kort löptid. Löptid är tiden som lånet betalas tillbaka.

De korta räntefonderna är de som anses ha allra lägst risk. Detta eftersom de underliggande tillgångarna snart ska betalas tillbaka och risken att de inte betalas tillbaka är lägre jämfört med lån med en löptid på 20 till 30 år eller längre. 

Blandfonder

Blandfonder är en typ av fonder som ligger i mellanläget mellan räntefond och aktiefond, då de investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Blandfonder kan du läsa mer om här.

Påverkas av makroekonomiskt klimat

I takt med att ekonomin i ett land, och världen, går upp och ner sänks och höjs också räntorna – detta påverkar räntefonder väldigt mycket. De räntebärande värdepapper som är den underliggande tillgången i räntefonden genererar nämligen ränta som styrs av Riksbanken.

När räntorna är höga (när det är dyrt att låna pengar av banken) kommer också räntefonder att ha en högre avkastning. Därför är räntefonder ofta ett populärt alternativ till aktier när räntorna stiger: aktiemarknaden går ned och räntefonder ger högre avkastning än innan.

Bästa räntefonderna

Vi har listat räntefonder som har gett bra avkastning de senaste 5 åren:

Slutsats räntefond

  • En räntefond investerar i räntebärande värdepapper (lån eller skulder).
  • Det finns räntefonder med högre eller lägre risk beroende på löptiden av de underliggande lånen.
  • Blandfonder kan vara luriga, men ses ofta som en ”lagom” mix mellan aktier och räntor.
  • När Riksbanken höjer räntorna kommer räntefondernas avkastning att gå upp. När räntorna är låga kommer räntefondernas avkastning också vara låg.

Vanliga frågor och svar om räntefonder

Vad är en räntefond?

En räntefond är en fond som investerar i räntebärande värdepapper. Det kan till exempel handla om statsobligationer, bostadsobligationer eller företagsobligationer. En obligation är ett räntebärande skuldbrev.

Är det bra att spara i räntefonder?

Att spara i räntefonder beskrivs ofta som en investering med låg risk (eller i alla fall lägre risk än aktiefonder). Om risken är lägre blir vanligtvis också avkastningen lägre. Räntefonder rekommenderas den som vill spara med låg risk under en kortare sparhorisont.

Vilka räntefonder är bäst?

På Faktaomfonder.se, högre upp på sidan, hittar du en lista med de bästa räntefonderna på Avanza just nu.

När är det bra att satsa på räntefonder?

Räntefonder har lägre risk än aktiefonder – och därmed vanligtvis lite lägre avkastning. Räntefonder passar den med en lite kortare sparhorisont.