Investera i energi och ny energi

Ny energi vs gammal energi

När man talar om energi brukar man tala om antingen ”vanlig” energi eller så kallad ”ny energi”. Med energi (eller ”gammal” energi) menas olja, naturgaser, kol- och kärnkraft, bland annat, medan ny energi avser bara de förnybara energikällorna som sol-, vind- och vattenkraft. De förnybara energikällorna är också de som brukar kallas ”grön energi” för att de inte har samma negativa effekt på miljön som den traditionella energiproduktionen. Vi har också skrivit ett separat avsnitt om att investera i oljefonder och det kan du läsa mer om här.

Att investera i energi

Energisektorns avkastning och värde baseras till viss del på det tillgångsslag som ligger till grund för energin som produceras. Till exempel: under tider med högt oljepris kommer oljebolagen förmodligen att ha en mycket positiv utveckling, medan när oljepriset är lågt kommer deras marginaler att vara hårdare pressade.

Energisektorns priser och avkastning påverkas även mycket av politiska svängningar, eftersom t.ex. subventioner för miljöbilar eller grön el gör det svårare för traditionell energiproduktion att konkurrera med den gröna elen. Oljepriset påverkas också av geopolitiska klimatet i de områden som oljan produceras, och i de länder som importerar oljan.

Investeringar i energisektorn

Det finns många sätt att investera i energisektorn: ett exempel är branschfonder. På Avanza hittar du till exempel fonden Odin Energi C SEK (https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/125935/odin-energi-c-sek) som följer flera index samtidigt: ”60% MSCI World Energy 10/40 NR USD, 25% MSCI World Industrials 10/40 NR USD, 15% MSCI World Utilities 10/40 NR USD”. Branschfonder som Odin Energi C investerar ofta i hela energibranschen och bör ses som lägre risk än att investera direkt i ett eller några få bolag.

Det finns också fonder och ETF:er som följer kol-, olje-, och naturgaspriser om man hellre vill investera i en specifik sorts energi. Många av dessa är dock utfärdade i USA och på grund av de nya reglerna kring värdepappershandel som trädde i kraft 3/1 2018 får vi inte inom Europa handla ETF:er som är utgivna i USA.

Om att investera i ny energi

Vill man investera specifikt i ny energi, och vill aktivt undvika att investera i bolag som t.ex. oljebolag, eller kolgruvor kan man göra det istället. Det finns både fonder och ETF:er som fokuserar på förnybar energi som t.ex. DNBs ”Renewable Energy Retail A” fond som investerar i sol-, vind- och vattenkraft samt i bolag som jobbar med att minska energiförbrukning eller effektivisering av energiproduktion.

Ett annat sätt att investera i så kallad grön energi är genom diverse investeringsprojekt som t.ex. Trine, som investerar i solenergi i Afrika. Det finns många olika energiprojekt som Trine, och de har alla lite olika tillvägagångssätt, investeringsskydd och förväntad avkastning. Viktigt att läsa på innan man investerar!

Fonder för investering i ny energi

Om du är intresserad av att investera i ny energi har vi här tagit fram några exempel på fonder:

Andra fonder inom energi

Vill du investera i andra fonder inom energi kan dessa fonder vara intressanta:

Varför ska man investera i energi?

En anledning till att investera i energi kan vara som i fallet ovan, att man vill att ens investering ska gå till ett syfte som är bra för miljön. En annan anledning kan vara att man tror på t.ex. elbilars utveckling och vill investera i batterierna (litium), eller att man tror att elbilsrevolutionen kommer att floppa och tror att efterfrågan för olja kommer att stiga. Vi brukar säga att det finns lika många investeringsfilosofier som investerare, och därför låter vi dig bestämma själv varför du vill investera i energisektorn.

Stora energibolag

Några av världens största företag är energibolag, så ett annat sätt att investera i energisektorn kan vara genom breda indexfonder. Till exempel är oljebolageet Exxon Mobile ett av USAs största bolag och ligger därför ganska tungt viktat i index som S&P 500. Indexfonder minskar ju inte bara risken, men har ofta låg avgift och kräver inte någon uppvaktning – de går som på autopilot.

Slutsats investering energi:

  • Det är skillnad på traditionell energi (kol, olja, naturgas) och ny energi (sol-, vind- och vattenkraft)
  • Det finns flera faktorer som påverkar energisektorns prestation: bland annat råvarupriser och politiska subventioner
  • För att investera i energi finns några olika tillvägagångssätt, t.ex. branschfonder, indexfonder, alternativa intesteringsprojekt
  • Men ett enkelt och smidigt sätt är ju en bred indexfond där man får lite av allt!