Vad är en branschfond?

Branschfonder och riskspridning

En branschfond är en typ av fond som investerar i flera olika aktier inom samma bransch (t.ex. finans, läkemedel eller teknik). Det är ett bra sätt att sprida risken om man tror särskilt på utvecklingen inom en viss bransch, till exempel teknikbranschen, men inte vill ägna sig åt stock picking.

Att äga en branschfond är ett bra sätt att skydda sig mot aktiemarknadens eviga upp-och-ned-värdering av bolag. Istället för att köpa till exempel Meta eller Alphabet och då riskera att bolaget släpper en dålig rapport och går ned kan man istället köpa en fond som äger 40 olika techbolag där Meta och Alphabet ingår.

Avgifter branschfonder?

Det finns passiva branschfonder, som följer ett branschindex, som borde bedömas på samma kriterier som indexfonder: de bör ha låg avgift och bör inte avvika från sitt målindex. Sedan finns det aktivt förvaltade branschfonder som snarare har en strategi än ett index de följer. Då är avgiften ofta högre och då ska fonden ha större press att överprestera ett jämförelseindex om de ska förtjäna dina pengar.

Välj bransch själv

Har du en bransch eller sektor som du är särskilt intresserad av? Då kan det vara lämpligt att äga en branschfond som ger dig ett enkelt sätt att exponera dig och ditt sparande mot utvecklingen av hela (eller stora delar av) den branschen.

Dock är det viktigt att veta hur fonden viktar sina innehav och vilket jämförelseindex fondbolaget använder för att utvärdera fonden.

Branschfonder inom finans:

Branschfonder inom teknik:

Branschfonder inom läkemedel:

Trendigt men farligt

Undvik att handla aktier på grund av att ett bolag är trendigt – det är en stabil nyckelregel, men då bör den även tillämpas på fonder. Köp inte en branschfond i t.ex. läkemedelsindustrin bara för att det är ”hett” just då – läs på ordentligt först.

Lura inte dig själv med att du har hög riskspridning bara för att en branschfond har många innehav: tänk på att de alla ingår i samma bransch. Det spelar ingen roll hur många bolag du äger som tillverkar CD-skivor, de kommer förmodligen alla att utvecklas negativt när branschen går dåligt och utvecklingen går ifrån tekniken. 

Slutsats branschfond:

  • En branschfond investerar i en specifik sektor på börsen
  • Mindre volatilitet än en enda aktie, men inte särskilt diversifierat ändå
  • Branschfonden påverkas av utveckling som är generell för branschen
  • Det finns billiga och passiva branschfonder, och det finns aktivt förvaltade branschfonder

Vanliga frågor och svar om branschfonder 

Vad är en branschfond?

En branschfond investerar i aktier inom en specifik bransch. Det kan till exempel handla om en fond som endast investerar i företags aktier inom läkemedelsindustrin, teknikbranschen eller finansbranschen.

Vilka branscher ska man investera i?

Vanliga brancher att investera i är finansbranschen, teknikbranschen, bostadsbranschen och läkemedelsbranschen. Vanligt är att man väljer att investera i en bransch som man är intresserad av och har kunskap inom.

För vem passar det att investera i branschfonder?

Branschfonder passar den som har en längre sparhorisont och som själv vill välja inom vilket område man vill investera. Man kanske tror extra mycket på förnybar energi, teknik eller någon annan bransch.