Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Vad är ränta-på-ränta?

Ränta på ränta effekten

Albert Einstein sägs ha sagt att ränta-på-ränta-effekten (compound interest) är världens åttonde underverk och att ”he who understands it, earns it.. He who doesn’t, pays it”. Ränta-på-ränta-effekten är orsaken till varför tid är den viktigaste faktorn bakom ett bra sparande. Det är ränta på ränta effekten som gör att ditt sparande kan växa exceptionellt med tiden.

Idén bakom ränta-på-ränta är ganska enkel att demonstrera

Om du har 100 kr investerat och får 10% per år (10% är för att det ska bli lätt att räkna, man ska inte räkna med att få 10% avkastning årligen) så har du efter ett års sparande 110 kr. Du sätter inte in några mer pengar, men du låter dessa pengar ligga kvar. Efter år 2 har du 121 kr. Din ökning i kronor är alltså också större än år nr 1. Efter det tredje året har du 133,1 kr och så vidare:

År Innehav, värde Ökning % Ökning, kronor

0 100 kr 10% 10 kr
1 110 kr 10% 11 kr
2 121 kr 10% 12,1 kr
3 133,1 kr 10% 13,31 kr
4 146,41 kr 10% 14,64 kr
5 161,05 kr 10% 16,10 kr
6 177,16 kr 10% 17,72 kr
7 194,87 kr 10% 19,49 kr
8 214,36 kr 10% 21,44 kr
9 235,79 kr 10% 23,58 kr
10 259,37 kr 10% 25,94 kr

Ränta på ränta effekt

På tio år har alltså din hundralapp ökat med 159% i värde. På tio år till har den ökat med 573% till 673 kr. Det är alltså över 570% avkastning på 20 år (28,5% per år). Den ursprungliga hundralappen har ju bara genererat 300 kr av dessa 673 kr (ursprungsinsättningen om 100 kr, plus 10 kr per år gånger 20 år). 373 av det (alltså mer än hälften) är ränta du fått på tidigare räntor; ränta-på-ränta!

Tålamod med ränta på ränta

Att ränta-på-ränta effekten finns är extremt viktigt för att belysa en sak: du måste ha tålamod i ditt sparande. Den där hundralappen blev inte till 500 kr på en natt, eller ens ett år. Men ju längre man sparar ju mer kommer ränta-på-ränta-effekten påverka ditt sparande. Därför är det så viktigt att man börjar tidigt, även små belopp kan bli väldigt stora om man ger dem tid att växa.

Populära fonder hos Avanza:

Kom ihåg:

  • Ränta-på-ränta-effekten fungerar
  • Börja spara så tidigt som möjligt för att utnyttja den
  • Det viktigaste är att komma igång, hellre med lite grann än inte alls
  • Låt sedan pengarna jobba åt dig!
Starta ditt sparande idag genom Avanza.