Starta ditt sparande idag genom Avanza.

ISK eller KF?

Två populära sparformer hos folk som sparar i värdepapper, är Investeringssparkonto (ISK) eller Kapitalförsäkring (KF). Men vad är egentligen skillnaden mellan dessa? Vilket är bäst och vilket bör man välja?

I den här artikeln förklarar vi skillnaderna och ger dig några tips för hur du kan tänka kring dessa sparformer.

ISK

Vad är ISK?

ISK är ett populärt sätt att spara för den som vill handla till exempel aktier eller fonder. På ett ISK är du ägare till dina aktier. Det är enkelt att spara på ett ISK eftersom skatten dras automatiskt via så kallad schablonbeskattning. Det gör att du inte behöver hålla reda på och beskatta enskilda vinster vid försäljning eller aktieutdelningar.

KF

Exempel på fonder för ditt ISK:

Vad är KF?

För dig som privatsparare fungerar en KF i stort sett likadant som ett ISK. Du sätter in pengar och handlar till exempel aktier och fonder. Beskattningen sker likadant som på ett ISK och det är ett väldigt enkelt sätt att spara. Har du en kapitalförsäkring är det dock i praktiken inte du själv som äger de värdepapper som finns på försäkring. Det är istället försäkringsbolaget, det vill säga banken i de flesta fall, som är det juridiske ägaren till värdepappren.

Vad är skillnaderna mellan ISK och KF?

Det finns några väsentliga skillnader mellan de båda sparformerna. En har vi varit inne på, nämligen att under ett ISK är du juridisk ägare till de värdepapper du har, medan under en KF är det institutionen som ger ut försäkringen som står angiven som ägare. Utöver detta finns vissa andra skillnader, till exempel:

 • Om du får utdelning från utländska bolag får du ofta hjälp med att få tillbaka källskatten i en KF. Har du ett ISK behöver du ofta ordna detta själv.
 • En KF går att ha även om du flyttar utomlands och folkbokförs som utlandsboende. Det kan du inte med en ISK.
 • Om du skulle gå bort kan du välja vem som ska vara förmånstagare i en KF. Du kan till exempel skriva in ditt barn som förmånstagare när som helst. I ett ISK kommer det istället att automatiskt bli den som har arvsrätt till ditt kapital. Du måste i så fall skriva ett testamente om du vill fördela din förmögenhet på ett visst sätt.
 • Hos vissa banker tas en avgift för att ha en KF. Det är dock långt ifrån alla banker som tar ut detta, men när det gäller ISK är det vanligtvis alltid avgiftsfritt.
 • Om du vill ta ut dina pengar och avsluta kontot behöver du oftast spara omkring 1 000 kronor + tillräckligt för att täcka din avkastningsskatt på en KF. Du behöver sedan vänta ett år för att kunna ta ut de sista pengarna. På ett ISK går det snabbare att ta ut allt och avsluta kontot. Du behöver dock även där vanligtvis ha kvar tillräckligt för att täcka kommande skatter.

Vad är bäst, ISK eller KF?

För de flesta privatpersoner är båda alternativ snarlika. Vad som är bäst skulle kunna sammanfattas såhär:

ISK är bäst om:

 • Du vill vara ägare till aktierna, då kan du till exempel gå på bolagsstämmor, ha rösträtt och så vidare.
 • Du vill vara helt säker på att slippa avgifter för att äga kontotypen.
 • Du vill kunna ta ut alla dina pengar när som helst och avsluta kontot.

Kapitalförsäkring är bäst om:

 • Du vill bo utomlands och ha kvar ditt innehav i Sverige.
 • Du vill enkelt kunna välja förmånstagare.
 • Du vill investera i utländska utdelningsaktier.
Starta ditt sparande idag genom Avanza.