Flytta fonder

Att göra en fondflytt kan låta svårt – men det är faktiskt ganska okomplicerat. Om du har sparfonder hos en aktör och vill flytta dem till en annan gör du detta genom att begära en flytt via din nya bank. Innan du begär fondflytten finns det dock ett par saker som är bra att veta om.

Vi tittar närmare på hur en fondflytt fungerar, vad som kan vara bra att tänka på innan, vilka flyttavgifter som eventuellt tillkommer och hur många dagar det brukar ta. 

Fondflytt – steg för steg

Det kan finnas en rad anledningar till varför man vill genomföra en fondflytt. Man kanske vill samla hela sitt sparande, man kanske har hittat en aktör med bättre villkor eller så finns det en helt annan anledning.

Kontakta din bank

Att sätta igång en fondflytt är i regel ganska enkelt. Ett av de första stegen är att upplysa den nya banken om din flyttönskan. Se till att du redan är kund hos banken – annars är det hög tid att bli det. Fyll i en flyttansökan och processen påbörjas. 

Kostnad för fondflytt

Om det tillkommer en flyttavgift eller inte beror på vilka villkor banken du flyttar ifrån har.  Alla banker har olika villkor – vissa erbjuder gratis flytt medan andra tar ut en avgift. Avgiften ligger vanligtvis på från 39 kronor upp till 1500 kronor per fond. 

Vissa aktörer erbjuder ersättning för flyttavgiften. Kontakta din nya bank för att se om de kan ersätta dig för ditt utlägg. 

Tid för fondflytt

Tiden det tar för en fondöverföring hänger på vilken bank man flyttar från och vilken man ska flytta till.  Det beror även på vilken typ av fonder man har. Vanligtvis tar det upp till 14 dagar, men det kan både ta kortare och längre tid. 

Var medveten om att det inte går att genomföra någon typ av fondhandel under flyttperioden. Planerar du att handla med det aktuella sparkapitalet är vårt råd att du gör detta innan du sätter igång flyttprocessen, eller väntar tills överföringen är genomförd. 

Skattekonsekvenser vid fondflytt

Vanligtvis behöver man inte redovisa någon kapitalvinst eller förlust till Skatteverket efter en flyttprocess. Detta gäller vid överföring mellan samma kontotyp. Flyttar man från ett depåkonto till en annan banks depåkonto får det alltså inga skattekonsekvenser.

Flyttar man däremot aktier från ett depåkonto till ett värdepapperskonto ses detta som en aktieförsäljning och man måste redovisa detta i sin deklaration. 

Fondtyp påverkar

Tillvägagångssättet vid en fondflytt kan se olika ut beroende på kontotyp. Vi går igenom de vanliga kontotyperna nedan: 

  • ISK → ISK – Att genomföra en ISK-flytt mellan banker är en relativt smärtfri process – om man väljer att flytta det totala sparandet. Om man bara vill ta med sig utvalda fonder kan det bli lite mer komplicerat. I vissa fall blir man tvungen att genomföra en fondförsäljning för att kunna föra över kapitalet. 
  • Fonddepå → ISK – Att flytta från en kontotyp till en annan räknas som att man säjer sitt innehav. Att gå från en fonddepå till ett investeringssparkonto innebär alltså att du kommer att bli beskattad på vinsten. 
  • ISK → fonddepå – Eftersom ett ISK schablonbeskattas årligen behöver man inte betala skatt vid denna flyttprocess. 
  • Kapitalförsäkring – Denna kontotyp är svår att flytta eftersom den är knuten till ett specifikt försäkringsbolag. Om man vill byta bankaktör för sin kapitalförsäkring måste man sälja det aktuella innehavet och sedan investera kapitalet på nytt. 
  • Fonddepå → fonddepå – Att genomföra en flyttprocess från en fonddepå till en annan är vanligtvis den enklaste flyttformen. Ingen skattekonsekvens tillkommer vid denna typ av fondflytt. 

Tänk på att inte alla banker genomför alla typer av fondflytt. Vissa tillåter bara flytt mellan fondkonton, och alltså inte flytt från ISK, kapitalförsäkring eller pensionssparande. 

Frågor och svar om att flytta fonder

Kostar det att flytta fonder?

Ja, det kan tillkomma en avgift om man vill flytta sina fonder. Avgiften sätts av banken man vill flytta sina fonder från. Det finns banker som erbjuder ersättning för fondflytten om man flyttar sina fonder till dem.

Betalar man skatt när man flyttar fonder?

Man kan behöva betala skatt om man flyttar fonder. Det gäller om man flyttar fonder som först behöver säljas, för att sedan köpas igen till det nya fondkontot. Det kan till exempel bli aktuellt om man flyttar mellan olika typer av fondkonton. Om man flyttar från ett ISK till ett ISK, eller från ett depåkonto till ett depåkonto tillkommer vanligtvis ingen skatt.

Hur fungerar en fondflytt?

För att genomföra en fondlytt kontaktar du banken du vill flytta till. Du får vanligtvis fylla i en flytt-blankett och signera med BankID – därefter kan flytten genomföras. 

Är det svårt att flytta fonder?

Nej, om man flyttar från samma typ av fondkonto är en fondflytt relativt enkel och smärtfri. Det kan tillkomma problem och avgifter om man vill flytta mellan olika typer av fondkonton.