Vad är hållbara fonder? 

Efterfrågan på gröna och hållbara produkter ökar i alla sektorer – även när vi letar efter fondinvesteringar. Många sparare vill veta att de pengar de investerar hamnar hos företag, verksamheter och bolag som arbetar för en hållbar framtid. Med vad innebär det egentligen att spara hållbart? Och hur gröna är de hållbara fonderna egentligen?

Hållbara fonder

En hållbar fond innebär att fondbolaget gör ansvarsfulla investeringar med hänsyn till miljö, samhällsansvar och framtid. Inom EU finns det ett regelverk som styr hur hållbarhetsarbete ska redovisas, men även ett regelverk som styr vad som kan kallas hållbart eller grönt. Regelverket uppdaterades så sent som den 6 april i år. 

Många banker som tillhandahåller fonder har olika märkningar och filtreringar som gör det enkelt för deras kunder att hitta fonder som anses vara hållbara. Avanza har till exempel funktionen ”Min hållbarhetsstämpel”. Med ”Min hållbarhetsstämpel” kan man skräddarsy sin sökning efter just de faktorer man själv anser vara mest hållbara. Det kan handla fossilfria fonder, fonder med inriktning på miljöarbete, fonder som arbetar med mänskliga rättigheter eller Svanenmärkta fonder. 

Läs mer om etiska och hållbara fonder här.

Finansinspektionen granskar hållbara fonder

I praktiken kan det vara svårt att veta om fonden man investerar i faktiskt är hållbar eller inte. Därför har Finansinspektionen under året inlett en granskning av fonder som uppges vara hållbara. De tittar på om fonderna faktiskt lever upp till de hårda krav som ställs på hållbara fonder, eller om de använder hållbarhetsstämpeln som ”grönmålning”.

Just ”grönmålning” ser Finansinspektionen som en av de störst riskerna i finanssektorn under året. Grönmålning, eller greenwashing som det också kallas, innebär att man inom en verksamhet försöker utmåla sig för att vara mer miljövänliga än vad man faktiskt är. Det kan handla om att man inom marknadsföring och kommunikation belyser en enskild miljöåtgärd för att utmåla företaget som grönt och hållbart, men i det stora hela bedriver man inte en hållbar verksamhet. 

Att företag och verksamheter uppfattas som gröna och hållbara premieras av kunder just nu, därför blir grönmålning allt populärare, även bland fonder. 

Finansinspektionens analys beräknas vara klar till sommaren 2022. 

Inläggsförfattare: Yrsa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *