P2P-lån

En låneform som har blivit allt mer populär de senaste åren är P2P-lån, eller peer to peer-lån som förkortningen betyder. Det är en låneform mellan privatpersoner. Peer kan översättas till jämlike. Det handlar alltså om lån jämlikar emellan, istället för lån mellan en privatperson och en bank eller ett kreditkortsföretag. 

Vad är ett P2P-lån?

Lån som genomförs med P2P är en förhållandevis ny och innovativ variant till det vanligare banklånet. Tjänsten har växt fram i takt med digitaliseringen och framfarten av digitala marknadsplatser. Genom en P2P-plattform matchas människor som söker lån med människor som söker låna ut kapital. Det handlar alltså om privatpersoner i båda ändar av transaktionen. Som långivare investerar du i privatlån och som låntagare får du tillgång till pengar med förmånliga villkor utan inblandning av en traditionell låneinstans, som en bank. 

Airbnb och Uber – för lån

Företeelsen är långt ifrån ny. I takt med digitaliseringen och framväxten av digitala marknadsplatser har plattformar för privatpersoner som vill sälja sina tjänster eller hyra ut saker tagit allt större marknadsandelar. 

Den populära taxitjänsten Uber är en bra illustration. Uber tillhandahåller en tjänst där privatpersoner kan erbjuda andra personer skjuts. Tjänsten har under de senaste åren blivit omåttligt populär och konkurrerar på vissa platser i världen ut de traditionella taxi-företagen.

Ytterligare en förebild är Airbnb. Airbnb är en tjänst där enskilda personer kan hyra ut sitt eget boende. Om du planerar att åka på semester och behöver boende är ditt enda val alltså inte att checka in på ett traditionellt hotell eller vandrarhem, istället kan du hyra en privatpersons bostad. Det kan både vara ekonomiskt gynnsamt, för både den som hyr och den som hyr ut, och ge en mer ombonad känsla när man befinner sig på semester. 

Att ta lån via en P2P-tjänst fungerar precis likadant. En P2P-plattform förmedlar lånet mellan låntagare och de personer som investerar i tjänsten. Att göra låneaffärer på det här sättet kan ge fördelaktiga villkor både för de personer som lånar och för de personer som tar lånet. Det finns ingen egentlig mellanhand, som en storbank eller ett kreditkortsföretag, mellan privatpersonerna som använder tjänsten – förutom företaget som driver P2P-plattformen. 

Låna ut kapital

Att tillhandahålla pengar genom P2P-lån kan i många fall vara en gynnsam kapitalsplacering. P2P-plattformen hanterar den digitalt anpassade lösningen och förmedlar säkert pengarna mellan de olika parterna. Plattformen ser dessutom till att amorteringar och räntebetalningar administreras rätt. Om bekymmer skulle uppstå finns ett trygghetsnät av krav och inkasso. 

Som kapitalinvesterare i en P2P-plattform görs ofta en god riskspridning av kapitalet du har valt att tillhandahålla för en så säker investering som möjligt. Pengarna du har gått in med lånas alltså inte ut till en och samma privatperson, utan sprids mellan flera olika mottagare. Om en mottagare inte betalar av sitt lån i tid finns det alltså ett skyddsnät av andra låntagare som gör att konsekvenserna för dig som investerare inte blir så stora.  

Passiv inkomst

Allt eftersom lån amorteras och betalas tillbaka får du en vinst på din investering och det kapital du har tillhandahållit. Hos vissa tjänster är det möjligt att välja månadsvis utbetalning vilket resulterar i en löpande passiv inkomst. Plocka ut vinsten direkt eller återinvestera. 

Att kapitalinvestera innebär alltid en risk

Att kapitalinvestera i en plattform eller tjänst på det här sättet kan ge en god utdelning på ditt kapital, men det kommer förstås med en viss osäkerhet. Om man vill investera sina pengar med lägsta möjliga risk väljer många att spara via ett vanligt sparkonto på banken med statlig insättningsgaranti. Det är säkert, men ger ganska dålig avkastning. Att satsa på aktier kan ge riktigt bra avkastning, men kommer förstås med brasklappen att investeringen kanske inte kommer att ge vinst i slutändan.

Att dela upp sin investering är många gånger ett gynnsamt sätt att få bästa tänkbara avkastning, men med något begränsade risker. Man kan till exempel välja att sprida sina tillgångar över olika aktier, fonder, sparkonton och P2P-lån. 

Lär känna din P2P-plattform

Om du väljer att gå in med kapital i en P2P-plattform är det viktigt att du lär känna den plattformen väl och dess villkor, så att du vet att du faktiskt gör en klok och bra investering. 

 • Hur ser villkoren på plattformen ut?
 • Hur hanterar plattformen risker?
 • Delas din investering på flera låntagare?
 • Vilken typ av låntagare vänder de sig till?
 • Vilken kreditvärdighet gäller?
 • Hur amorteras lånen?
 • Hur bedöms krediter?

Ju mer påläst du är på plattformen desto bättre och säkrare investering har du möjlighet att göra. 

Skatter och avgifter

Som investerare i en P2P-plattform får du löpande utbetalningar i form av räntebetalningar och amorteringarsbetalningar – detta är din vinst. Denna vinst beskattas med trettio procent som kapitalskatt. Att investera kapital i P2P-lån kan alltså inte jämföras med att spara på ett ISK där skatten betalas varje år.

Plattformen som tillhandahåller tjänsten och plattformen tar även ut en serviceavgift på din vinst, det är viktigt att ta i beaktning. 

Att tänka på:

 • En långsiktig investering
 • Ett komplement till aktier, fonder och traditonella sparkonton 
 • Löpande passiv inkomst
 • Spara löpande – återinvestera vinsten i P2P-plattformen – ränta-på-ränta
 • Begränsa dina risker – var påläst
 • Tänk på skatter och avgifter

Låna pengar

Att bli P2P-låntagare genomförs på ett liknande sätt som att ta ett lån via en traditionell bank – det är egentligen endast långivaren som skiljer sig åt. 

Att vända sig till P2P kan ge bättre ränta och villkor, men kom ihåg att jämföra lån och förmedlare med varandra för att hitta bästa möjliga lösning för dig. Att bli godkänd för ett lån kräver i många fall lite bättre kreditvärdighet än traditionella lån, och det kan ta lite längre tid att få sina pengar jämfört med andra låneförmedlare.

Såhär tar du ett lån:

 1. Välj en plattform med bra villkor
 2. Registrera dig och välj hur mycket du behöver låna och under hur lång tid
 3. P2P-företaget gör en kreditbedömning som ligger till grund för din ränta
 4. P2P-företaget matchar dig med långivare via plattformen
 5. Den första utbetalningen kommer vanligtvis inom två veckor

Fördelar

För dig som investerar: 

 • Kom igång med ditt nya sparande snabbt online.
 • En långsiktig kapitalsplacering som kan ge en god avkastning.
 • Ett bra tillägg till andra former av sparande.
 • Passiv inkomst som ger utbetalningar löpande.
 • Återinvestera i P2P-lån – ränta-på-ränta.

För dig som lånar:

 • Ingen kontakt med banker eller kreditföretag.
 • All kontant sker online.
 • Det kan vara något enklare att bli beviljad ett lån.

Nackdelar

För dig som investerar:

 • Någon insättningsgaranti på det kapital du tillhandahåller P2P-plattformen finns inte. Om något händer och bolaget bakom plattformen kraschar riskerar du att förlora det kapital du investerat.
 • Risk – lär känna plattformens villkor och dela gärna upp det kapital du investerar i plattformen i flera olika lån för att minimera risken.
 • Skatter – du betalar trettio procent skatt på din vinst.
 • Avgifter – Bolaget som står bakom P2P-plattformen tar betalt genom en serviceavgift, ofta 1,5 till 10 procent per utbetalning.

För dig som lånar:

 • Ofta krävs hög kreditvärdighet.
 • Utbetalningen kan dröja ett par veckor.

Plattformar

Idag kan man hitta en mängd olika företag som driver plattformar för P2P-tjänster. Saker som skiljer dem åt kan vara villkor, avgifter och vilka kunder de vänder sig till. 

Avgift

Fastän P2P-lån marknadsförs som lån mellan två jämlikar finns förstås en mellanhand – plattformen. Dessa företag tar betalt för sina tjänster med en serviceavgift på de lån de förmedlar. Du som är långivare dras på en liten avgift varje gång du får en utbetalning av din vinst. Hur stor avgiften är skiljer sig mellan olika bolag. Det är viktigt att studera bolaget och förstå alla villkor innan du väljer att kapitalinvestera i en P2P-tjänst. 

Plattformar för svenska kunder

Bondora

Bondora har rötter i Estland men verkar i flera olika europeiska länder, däribland Sverige. Börja investera från 1 €.

Brocc

Brocc, ett svenskt företag, har som vision att de vill förenkla människors liv med nya tekniska lösningar för finansiella tjänster, P2P-lån och investeringar.

Broccs tjänst är för närvarande stäng för nya investeringar, men de erbjuder lån och sparkonton.

Mintos

Mintos är ett företag inom P2P med rötterna i Lettland. Mintos är verksamt över hela världen, även i Sverige. De har över 520 000 investerare runt om i världen.  

Savelend

Savelend har verksamhet i Sverige, Finland och vissa delar av övriga Europa. Företaget arbetar främst med P2P-lån investeringar i krediter. Savelend erbjuder även investering i krediter för företag. 

Vanliga frågor och svar om P2P-lån

Hur fungerar ett P2P-lån?

Ett P2P-lån, eller Peer to peer-lån, innebär att en privatperson lånar ut pengar till en annan privatperson. Det finns plattformar som erbjuder den här typen av tjänster där man kan investera i pengar i andras lån och krediter.

Vad innebär det att investera i krediter?

Att investera i krediter innebär att man investerar pengar som används till andra privatpersoners lån. Avkastningen består av ränta. Att investera i krediter kallas även P2P-lån eller Peer to peer-lån.

Hur skriver man lånekontrakt för P2P-lån?

Om man använder sig av en plattform finns det vanligtvis en mall för kontrakt som man erbjuds använda. I den mallen ingår villkoren för lånet som plattformen erbjuder. Du hittar förslag på P2P-plattformar högre upp på sidan. Om du inte använder en plattform kan du ta fram ett eget kontrakt för lånet.

Betalar man ränta på P2P-lån?

Ja, om man lånar via ett P2P-lån och en P2P-plattform betalar man ränta precis som om man lånade hos en traditionell bank. Plattformen bestämmer själv sin ränta. Lånar man via en privatperson utan plattform kan man själv komma överens om lånets villkor.