Omvärldspaning oktober 2019 – övervikt för aktier

Läget i världsekonomin ser starkt ut trots säkerhets- och politiska risker på flera håll. Det kan tyckas märkligt att investerare inte avskräcks mer, men låg inflation och expansiv penningpolitik med låga räntor i de stora ekonomierna runt om i världen hjälper till att hålla optimismen uppe.

Placeringsmässigt ser det ut att löna sig att ta risk i form av en övervikt aktier eller aktiefonder. Ränteplaceringar förblir antagligen mindre attraktiva eftersom centralbanker tvekar om att sänka räntor ytterligare framöver trots låg inflation. För att inte tala om alla bankkonton med nollränta eller någon enstaka decimal i vissa fall.

Hitta rätt risknivå

Viktigt att tänka på om man ska placera nytt sparkapital är tid och risk samt hur aktiv man vill vara i sitt sparande. I dagsläget bör det löna sig att vikta över till mer risk i form av aktieplaceringar eller aktiefonder. Flera branscher är intressanta med stor potential med rätt exponering. Personligen tycker jag att välpositionerade bolag inom stora globala trender som teknologi och IT är extra intressanta.
Det är viktigt att läsa på om branschen man går in, antingen indirekt via en nischad fond eller genom aktier i välskötta bolag med hög potential.

Världsekonomin utvecklas positivt

Både Europa, USA och Asien har visat på fina tillväxtsiffror vilket lett till att många börser har stigit rejält. Tillväxtmarknader i främst Kina har mattats av något och förväntningarna på vinster och tillväxt kan bli svår att nå.

Börserna i USA har gått som tåget och väntas fortsätta uppåt. Framtida skattelättnader och en långsamt stigande dollarkurs är två förklaringsvariabler.

Fortsatt ljus utsikt för Sverige….eller?

Flera stora ekonomier i Europa visar goda signaler efter flera magra år, vilket inte minst gynnar de nordiska länderna med Sverige inräknat. Prognoserna för svenska bolag och den svenska ekonomin ser fortsatt lovande ut, vilket kan motivera att investera även om många bolag är högt värderade. I svensk media är annars tillgångsbubblan i form av högt värderade fastigheter i hela landet ett hett ämne. Prisökningen på fastigheter de senaste åren är bland världen högsta, och detta riskerar smitta av sig på resten av ekonomin. Det blir intressant att följa debatten hos ledande beslutsfattare framöver.

placerings funderingar

  • Säkerhets- och politiska risker kan påverka världsekonom framöver?
  • Låga räntor håller upp börsen och gör ränteplacering ointressanta!
  • USA-börsen väntas fortsätta stiga!
  • Finns det en bostadsbubbla i Sverige som riskerar att förpesta hela den svenska ekonomin?

 

Ovanstående text är författarens egna åsikter. Handel med värdepapper och fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Inläggsförfattare: Fredrik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *