Vad är ett investeringssparkonto?

Investeringssparkonto eller VP-konto?

När du ska börja spara i fonder är det första steget att välja rätt sorts konto. I ett vanligt Aktie- och Fondkonto (även kallat VP-konto, Aktie- och Fonddepå eller Värdepapperskonto, beroende på din bank) betalar du skatt när du säljer ett värdepapper och affären genererar en vinst. Ett Investeringssparkonto (ISK) är ett konto som istället beskattas årligen efter en schablonuträkning som din bank eller nätmäklare gör åt dig.

Schablonbeskattning – ISK

Alla insättningar du gör till ditt ISK under året utgör tillsammans med värdet på dina värdepapper grunden för din schablonbeskattning. Värdet noteras en gång per kvartal och de 4 värdena summeras ihop med summan av alla insättningar under året. Denna klumpsumma delas på 4 så har banken ditt kapitalunderlag.

Underlaget multipliceras med statslåneräntan från föregående år plus en procent (t.ex. 1,94 % för 2022 + 1%) och då har du din schablonintäkt som automatiskt kommer i din deklaration. Du betalar sedan skatt på 30% av schablonintäkten. Det bästa med allt det här är att det sker automatiskt och du behöver inte bry dig om det när det är dags att deklarera.

Vilka investeringar passar att ha i ett ISK?

Alla värdepapper som du tror kunna avkasta mer än ca 1,5 – 2,5% per år bör du ha i ett konto som schablonbeskattas. Om avkastningen understiger schablonskattesatsen (ca 1,5% per år) blir dock avkastningen uppäten av skatt, så då kanske det är bättre att det värdepappret ligger i ett vanligt Aktie- och Fondkonto eftersom du där endast skattar på vinst.

Ett ISK är bra för dig som sparare…

Om du köpt och sålt värdepapper under året och dessa affärer gjorts på ett investeringssparkonto behöver du inte ta fram och lista alla affärerna på din deklaration. Du behöver inte betala din bank för att få fram en K4-blankett som innehåller alla dina köp- och säljkurser och knappa in korrigeringar manuellt. Alla affärer som gjorts på ISK följer schablonbeskattningsreglerna ovan och behöver då inte heller deklareras.

… Men det är också bra för staten!

Istället för att du väntar och väntar och inte vill sälja av dina värdepapper som gått så bra (och då inte betalar in några skattepengar på dessa investeringar) – så får staten varje år ta del av en liten mängd skatt på dina investeringar. En stadig ström skattepengar in i samhället och mindre deklarationsjobb för dig.

Exempel på fonder för ditt ISK:

Kom ihåg:

  • Investeringssparkontot är ett konto där du kan handla med aktier och fonder
  • Du skattar årligen på värdet av ditt ISK
  • ISK är fördelaktift om du avkastar mer än ca 1,5 – 2,5%
  • Du slipper deklarera

Lär dig mer om Investeringssparkonton och hur schablonbeskattningen går till på Avanza.

Vanliga frågor och svar om ISK

Vad menas med ISK?

ISK är ett investeringssparkonto där man kan handla med sparprodukter som fonder, aktier och obligationer. Det som gör ett ISK unikt är att det schablonbeskattas årligen istället för att man skattar vinsten vid försäljning.

Hur betalar man skatt på sitt ISK?

Med ett ISK betalar man inte satt på vinsten, utan man schablonbeskattas årligen. Skatten ligger på 30 % av schablonintäkten. Denna dras automatiskt.

Hur öppnar man ett ISK?

Ett ISK kan du öppna hos din bank eller en nätmäklare som Avanza eller Nordea. Det är kostnadsfritt att öppna ett ISK och går ofta att göra snabbt och enkelt över internet.

Vilka är fördelarna med ISK?

Den största fördelen är den automatiska beskattningen och att varje affär inte behöver deklareras för sig. Med ett ISK är det även relativt enkelt och smidigt att sälja och köpa fonder och aktier.