Investera i finans

Vilken sorts finans?

När man talar om finansbolag finns det några olika kategorier: banker (nischbanker och storbanker), investmentbolag (t.ex. Investor eller Kinnevik), försäkringsbolag, och fin-tech (financial technology, som t.ex. Klarna eller Tink). Det är viktigt att man skiljer på dessa olika eftersom de värderas på väldigt olika sätt, och förväntad avkastning varierar också kraftigt.

Storbanker vs. Nischbanker

De svenska storbankerna (SEB, Handelsbanken, Swedbank & Nordea) har varit populära investeringar till stor del på grund av att de lämnar hög utdelning varje år – mellan 6-8% i skrivande stund. Storbankernas aktiekurser är relativt stabila, har låg volatilitet och alla fyra storbanker är en del av OMXS30 indexet (de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen).

Det gör att man kan se storbankerna som investeringar med relativt låg risk. Nischbankerna (Avanza, Collector, Nordnet, mfl) värderas inte på samma sätt som ”värdeinvesteringar” utan i många fall som ”tillväxtbolag” och ska därför ses som lite högre risk att investera i. Det är viktigt att skilja på storbanker och nischbanker just för att de båda tekniskt sett är ”bank”, men värdering och förväntad avkastning kommer vara väldigt olika!

Kort om investmentbolag

Investmentbolag som t.ex. Kinnevik eller Investor är en annan sorts bolag inom finansbranschen. De är egentligen som små minifonder, eftersom det är bolag som i sin tur äger ett flertal andra företag. Köper du aktier i Investor får du automatiskt exponering mot t.ex. Ericsson där Investor är storägare.

Investmentbolag är ett populärt sätt att diversifiera aktieportföljen. Investmentbolag är också lite speciella när det kommer till värdering. Här kommer du säkert höra prat om ”substansvärde” och huruvida de handlas till ”substansrabatt” eller inte – det är helt enkelt att aktiekursen kan variera jämfört med summan av underliggande innehav.

I en fond handlar du ju fonden för NAV (Net Asset Value, eller ”underliggande tillgångars nettovärde”), dvs värdet av fonden, medan ett investmentbolag handlar du som en vanlig aktie där säljaren har satt ett önskat säljpris. Om det priset då skiljer sig från Investors innehavs sammanlagda värde kommer aktien att handlas till en premie, om den är dyrare, eller en rabatt om den är billigare.

Exponering finans

Det lättaste sättet att exponera sig mot finansbranschen är att köpa en helt vanlig indexfond. OMXS30 inkluderar alla fyra storbanker och åtminstone två investmentbolag, och räcker inte det till finns det andra index som kan passa bättre. Ett annat sätt är Spiltans fonder ”Spiltan Aktiefond Investmentbolag”  som investerar i svenska investmentbolag (största innehav är Investor, Kinnevik och Lundbergföretagen) och ”Spiltan Globalfond Investmentbolag”  som investerar i internationella investmentbolag (största innehav är Berkshire Hathaway).

Andra fonder inom finans

Är du intresserad av att investera i andra fonder inom finans har vi här tagit fram några exempel på fonder:

Slutsats finansbranschen:

  • Finansbranschen har flera olika grenar som skiljer sig väldigt mycket åt
  • Dessa inkluderar: storbanker, nischbanker, investmentbolag m.fl.
  • Investmentbolag är som små fonder där ett företag äger många olika företag
  • Spiltans fonder med inriktning mot investmentbolag rekommenderas starkt!