Investera i BRIC

Vad är BRIC?

Brasilien, Ryssland, Indien, Kina (och sedan 2010 även Sydafrika) brukar ses som de fyra största länderna inom kategorin Emerging Markets (länder med framväxande ekonomier, eller ”tillväxtmarknader”). Emerging Markets är en väldigt populär investeringskategori för den som är bekväm med lite högre risk för potentiellt högre avkastning. Dessa länder är under utveckling och som ett resultat av detta växer många branscher explosionsartat.

Hur investerar man i EM?

Om man vill investera i dessa länder under utveckling är ett bra råd att köpa en indexfond. MSCI Emerging Markets Index är bredare än BRIC och omfattar även andra utvecklingsländer, medan MSCI BRIC Index endast omfattar de fyra huvudländerna som tillhör BRIC.

Eftersom avgifter är bland det viktigaste att tänka på när man väljer indexfonder vill jag rekommendera Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära som kostar 0,40% per år i avgifter, har 3 av 5 i morningstarbetyg och följer MSCI Emerging Markets Index. Många andra BRIC- och Emerging Markets-fonder kostar ofta mer än 1-2% per år.

Strategi Emerging Markets

När man investerar i mindre stabila tillgångar, t.ex. BRIC, är det viktigt att man förstår vad man köper. Att försöka sig på stock picking (att välja enskilda aktier till sin portfölj) blir ännu svårare än vanligt och man måste hålla sig uppdaterad på allt som händer i branscher och länder man är investerad i. Detta är ytterligare ett bra argument varför en billig indexfond gör att du kan sova gott om natten!

Fonder för investering i BRIC

Om du är intresserad av att investera i BRIC har vi här tagit fram några exempel på fonder:

Viktigt att tänka på

Eftersom BRIC-ländernas ekonomier inte är lika utvecklade och således stabila som t.ex. USA eller större delar av Europa kommer placeringar i sådana här värdepappersslag ha högre volatilitet än t.ex. en USA-fond. Volatilitet är inte nödvändigtvis något dåligt, men blir man orolig när det svänger mycket i båten kanske man bör hålla sig till en lugnare investeringsstrategi.

Slutsats BRIC:

  • BRIC står för Brazil, Russia, India & China (och enligt vissa ingår även South Africa, och skrivs då istället BRICS)
  • BRIC-ländernas snabba utvecklingstakt medför hög avkastning…
    …men även hög risk och volatilitet!
  • Köp en billig indexfond om du inte är speciellt insatt i BRIC-länderna