Investera i bioteknik

Vad utmärker bioteknikbranschen?

Bioteknikbranschen och läkemedelsbranschen överlappar till stor del och är väldigt lika. Vill du hellre läsa om läkemedelsbranschen kan du göra det här. Skillnaden mellan huruvida ett företag är ett bioteknikföretag eller ett läkemedelsföretag är framförallt att man i många läkemedelsföretag framställer kemiska preparat som sedan blir läkemedel. Bioteknik innebär att man använder levande organismer för att skapa saker eller köra processer.

Höga kostnader för utveckling

Bioteknik används ofta inom läkemedel, mat, och bränsleindustrierna och innebär ofta av en blandning av biologi, fysik, kemi, matematik, vetenskap och teknik. Precis som i läkemedelsbranschen har bioteknikföretag ofta väldigt höga kostnader kopplade till att forska fram, utveckla och producera ett nytt läkemedel.

Finansiering för forskning

Under tiden har de också begränsat med intäkter och detta gör att de små bioteknikföretagen ofta går ihop med större bolag som har råd att finansiera projektet. När ett företag lyckas få ett nytt läkemedel godkänt rusar ofta aktiekursen iväg, eftersom företaget nu har mycket högre potentiella intäkter.

Ett problem med denna struktur är att bara ca 1-2 läkemedel faktiskt i slutändan godkänns av FCC i USA, och därför blir det lite som att fästa svansen på åsnan – det är väldigt svårt att veta i förväg vilka företag och vilka läkemedel som kommer att lyckas.

Bästa fonderna inom bioteknik

Vi har listat de fonder inom bioteknik som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

Varför är bioteknik intressant?

Det finns några särskilda tillämpningsområden som gör att bioteknik är och kommer fortsätta vara intressant i framtiden. Det första är 3D-printing där man nu arbetar med att använda levande organismer som material för att 3D-printa levande organ, hudvävnad och annat sådant.

En annan väldigt intressant sak inom bioteknik är utvecklingen som sker inom ”DNA sequencing” (alltså att läsa av och modifiera DNA). Visionen med denna teknik är att kunna förebygga genetiska sjukdomar genom att ”ta bort” genen som bär sjukdomen, bland annat.

Bioteknik och GMO

Bioteknik är också välkänt för GMO (genetiskt modifierade organismer) med skräckexempel som frukter och grönsaker som inte behöver så mycket vatten, eller som växer och blir onormalt stora, och så vidare. Historiskt har det funnits flertalet kontroverser kring bioteknik och genmodifiering, men trots detta är det ett intressant forskningsområde.

Hur investerar man i bioteknik?

Vi rekommenderar alltid att man investerar i breda fonder som bransch- eller indexfonder för att minska mängden arbete man måste lägga ned på att hålla koll på sin portfölj och att minska risken. Ett exempel på en branschfond i kategorin bioteknik är SEB Bioteknikfond Lux. Fonden har 4 av 5 i morningstarbetyg och en årlig avgift om 1,50%.

Slutsats bioteknik:

  • Bioteknikföretag är inte nödvändigtvis detsamma som läkemedelsföretag
  • Bioteknik innebär att använda levande organismer tillsammans med teknik och teknologi i sitt arbete
  • Bioteknikbranschen är väldigt spännande och forskningen går väldigt snabbt inom området
  • Köp en bred index- eller branschfond och utsätt dig inte för onödiga risker. Men läs på innan du handlar något!