Om att investera i ädelmetaller

Silver

Att investera i silver har varit ganska populärt över åren. Det finns de som anser att silver är en bra ”hedge” mot en sur börs och att man kan skydda portföljen genom att investera en del av sina pengar i silver. Silver används inte bara som tillgång eller till smycken, utan har även många användningsområden inom industri, vetenskap och teknik.
Eftersom silver är en råvara finns det två olika sätt att exponera sig mot silver: det ena är direkt i silverpriset och det andra är i företag som producerar silver. Detta är samma sak som andra råvaror, och du kan läsa mer om det i avsnittet om oljefonder här. (länk till olje-artikeln)!

Guld

Guld har historiskt varit en av de absolut mest populära råvarorna att investera i. Vill du veta mer om att investera i guld rekommenderar vi att du läser det separate avsnittet om att investera i guldfonder här. (länk till guld-artikeln)!

Platina

En annan ädelmetall som blivit populär att investera i är platina. Den största delen av världens platinaproduktion sker i Sydafrika och platina används främst i biltillverkning (katalysatorn som sitter under bilen innehåller platina), smyckestillverkning och elektronik. Eftersom majoriteten av platinat i världen kommer ifrån Sydafrika påverkar den sydafrikanska börsvolatiliteten platinapriset ganska mycket.

Koppar

Som du säkert känner till är koppar en bra elledare. Koppar är också en vanlig ädelmetall att investera i, trots att den är väldigt billig i förhållande till de andra ädelmetallerna. Koppar produceras främst i Sydamerika och Kina och används förutom till ledning av elektricitet även till andra saker inom industri- och byggbranscherna.

Vad ska man tänka på?

Råvarupriser fluktuerar dagligen och det kan vara svårt att förutse vad som ska hända med priset av en råvara. Om det är en sak som är säkert så är det att historiskt är t.ex. guld en mycket sämre investering än aktiemarknaden. Förklaringen till det är att guld inte skapar något värde i sig, utan man hoppas bara att nästa person ska vilja betala mer för guldet än vad jag precis gjort. Aktiefonder, å andra sidan, skapar ju ett värde genom att de äger en del av ett företag och företaget (förhoppningsvis) växer och skapar värde.

Kom ihåg:

Guld, Silver, Platina och Koppar är de vanligaste ädelmetallerna att investera i
De har lite olika karaktärsdrag som man bör ha koll på om man ska investera i råvaran
Historiskt har guld varit en sämre investering än aktiemarknaden, men eftersom efterfrågan för guld ständigt ökar (smycken och annat) kan man argumentera för att det är en investering med mycket låg risk