FIRE – Financial Independence & Retire Early

Många drömmer om att ha så mycket pengar att de kan dra sig tillbaka och leva på inkomster av sitt kapital. Det finns numera en hel subkultur av människor som eftersträvar målet, som kommit att kallas FIRE. Men vad är egentligen FIRE? Hur mycket pengar behöver man för att kunna leva på sitt kapital? I den här artikeln går vi igenom begreppet och allt vad det innefattar.

Vad är FIRE?

Fire är en akronym av de engelska termerna Financial Independence, Retire Early. När begreppet skrivs ut i sin helhet är det hyfsat självförklarande; FIRE går ut på att, genom ihärdigt sparande, uppnå ekonomisk självständighet och gå över till att leva på sitt kapital.

Vägen till att nå denna ekonomiska självständighet, eller ekonomiska oberoende, kan se lite olika ut, även om vissa strategier är mer vanligt förekommande.

Hur kan man uppnå FIRE?

För att uppnå ekonomiskt oberoende behöver du ha en inkomst av ditt kapital som överstiger dina utgifter. Kapitalinkomster kan komma från flera olika källor till exempel:

 • Värdepappersinvestering
 • Ränteinkomster
 • Passiva inkomster

Räntan har varit väldigt låg under många år så det är generellt sett svårt att leva på inkomster av räntebärande instrument. Det vanligaste sättet att generera tillräckligt med kapitalinkomster för att kunna leva på är via värdepapper, i synnerhet genom aktier, eller aktiefonder. För den som har skaffat sig andra passiva inkomster i någon form, är dessa förstås till stor hjälp de med.

Genom att ha en aktieportfölj går det att förvänta sig en viss avkastning över tid. Denna varierar en hel del från år till år, men en vanlig uppskattning på den förväntade avkastningen på börsen över tid är ett snitt på omkring 8% per år, före skatt. Det innebär då, om vi för enkelhetens skulle bortser från skattekostnader, att du har 80 000 kronor i avkastning per år för varje miljon du har investerad på börsen. Om den avkastning, eller de inkomster du har som inte är lön av arbete, överstiger dina utgifter varje år, har du uppnått personlig ekonomisk frihet – du har nått FIRE.

Vilken typ av aktier eller värdepapper som ska finnas i ens portfölj är en hel vetenskap i sig. Ett vanligt tips är dock att sikta på att ha en bred och diversifierad portfölj, bestående av till exempel minst 15 olika aktier, en eller flera breda fonder, eller till exempel en portfölj bestående av investmentbolag. Det finns ingen färdig mall för vad som kommer att generera bäst avkastning, men att inte lägga alla ägg i samma korg är sannolikt en klok tumregel att förhålla sig till.

Hur mycket pengar behövs för att kunna leva på kapitalet?

Hur mycket pengar som behövs för att nå FIRE beror givetvis på hur mycket pengar det kostar att upprätthålla din livsstil. Det är dessutom riskfyllt att leva precis på gränsen, särskilt om du är beroende av en viss avkastning på ditt kapital som inte kan garanteras varje enskilt år. Därför är det klokt att räkna lite lågt på den förväntade avkastningen.

Låt säga att du har en avkastning på 5% per år på ditt kapital. Då skulle några exempel kunna se ut såhär:

 • Ett kapital på 1 000 0000 kronor ger en årsavkastning på 50 000 kronor vilket ger dig ca 4 100 kronor i månaden att leva på.
 • Ett kapital på 2 000 0000 kronor ger en årsavkastning på 100 000 kronor vilket ger dig ca 8 200 kronor i månaden att leva på.
 • Ett kapital på 3 000 0000 kronor ger en årsavkastning på 150 000 kronor vilket ger dig ca 12 500 kronor i månaden att leva på.
 • Ett kapital på 4 000 0000 kronor ger en årsavkastning på 200 000 kronor vilket ger dig ca 16 600 kronor i månaden att leva på.
 • Ett kapital på 5 000 0000 kronor ger en årsavkastning på 250 000 kronor vilket ger dig ca 20 800 kronor i månaden att leva på.
 • Ett kapital på 10 000 0000 kronor ger en årsavkastning på 500 000 kronor vilket ger dig ca 41 600 kronor i månaden att leva på.

Utifrån dessa exempel kan vi dra slutsatsen att 1 miljon kronor sannolikt inte räcker för att leva ett drägligt liv för särskilt många, medan 5 miljoner kan vara tillräckligt för den som inte behöver mer än 20 000 kronor per månad. Detta varierar givetvis enormt från fall till fall och beroende på familjesituation och liknande.

Många som bestämmer sig för att försöka uppnå FIRE väljer att börja leva alltmer sparsamt, vilket leder till att kostnaderna minskar, samtidigt som kapitalet ökar. Det innebär också att allt mindre kapital behövs, förutsatt att den sparsamma livsstilen kan upprätthållas även när du blir alltmer förmögen. Då återstår frågan hur lång tid det kan tänkas ta att spara ihop tillräckligt stort kapital för att kunna vara ekonomiskt oberoende?

Hur lång tid tar det att spara ihop till ekonomiskt oberoende?

För att svara på frågan behöver vi återigen göra vissa antaganden eller beräkningar baserade på just din livsstil. De viktigaste faktorerna som avgör hur lång tid det tar att uppnå FIRE är:

 • Hur mycket du tjänar
 • Hur mycket du kan tänka dig att spara
 • Hur bra avkastning du får

Låt oss dock för enkelhetens skulle återigen utgå från en avkastning på 5%. Om vi tänker oss att du sätter målet att ha 5 miljoner i kapital, för att kunna få ut ungefär 20 000 kronor i månaden i avkastning, skulle en tabell över hur lång tid du skulle behöva spara för att nå ditt mål, se ut såhär:

Sparade kronor per månadAntal år för att nå 5 miljoner kronor
200049
500033
10 00023
15 00018
20 00015

 

Detta är bara ett exempel, vägen till FIRE kan givetvis se ut på många olika sätt. Det finns ett par uppenbara sätt som kan snabba på vägen dit. Till exempel om du redan har ett visst kapital när du börjar din resa, eller om din avkastning överträffar ett genomsnitt på 5%, vilket är ganska troligt då börsen historiskt presterat bättre än så. När det gäller ränta-på-ränta effekten gör varje procent stor skillnad över tid och om din portfölj presterar väl kan du nå FIRE-målet flera år tidigare än beräknat.

Samtidigt är det bra att vara ödmjuk inför uppgiften och hålla beräkningarna realistiska och ge sig själv marginaler då mycket kan hända längs vägen. Men med ett högt sparande och ett sparsamt leverne är det i allra högsta grad möjligt för de allra flesta att uppnå FIRE och pensionera sig tidigt om så är önskvärt.

Kritik mot FIRE-livsstilen

Det finns de som kritiserar hela livsstilen med FIRE och att ha som mål spara för att pensionera sig tidigt. Bland annat menar kritikerna att det lätt kan leda till en hets att hela tiden spara och leva snålt, vilket också leder till en försämrad livsstil. Ett liv där det enda som räknas är att få in pengar, för att spara, för att sedan kunna njuta av friheten långt senare.

Det är upp till var och en att avgöra vad som är livskvalitet och om det är värt att skjuta upp njutningen till framtiden, eller unna sig goda saker här och nu. Det finns givetvis även en gyllene medelväg där både och är möjligt, även om det innebär att vägen till den ekonomiska friheten blir längre.

En annan vanlig kritik mot viljan att pensionera sig tidigt är synsättet att livet snabbt skulle bli tråkigt om man inte har en sysselsättning, såsom ett jobb, att ägna sig åt varje dag.

Det ligger förmodligen något i kritiken då en tillvaro helt utan sysselsättning skulle bli ganska enformig och inrutad. Samtidigt finns det ju ingenting som säger att ett traditionellt arbete är den enda formen av vettig sysselsättning som finns. Det finns tusentals olika hobbys och fritidsaktiviteter att ägna sig åt. Den som lyckas pensionera sig ung och fortfarande har hälsan i behåll finner inga gränser för vad som är möjligt att ta sig an, förutsatt att viljan och inspirationen finns där.

Andra faktorer att ta hänsyn till

Det finns lite andra faktorer som är värda att fundera över och ta hänsyn till om du överväger att gå över till att leva på ditt kapital.

En sådan är huruvida du vill lämna något arv. Om du planerar att lämna ett arv vill du kanske enbart leva på din avkastning och låta kapitalet gå över till dina arvtagare. Om du däremot planerar att inte lämna något kapital efter dig, kan du behöva fundera på när, och hur mycket, av kapitalet du kan börja använda för att spendera under din livstid.

En förmögenhet på 5 miljoner skulle ta över 16 år att spendera om du tog ut 25 000 kronor i månaden. Detta borträknat din avkastning, så det skulle med stor sannolikhet räcka längre. Om du dessutom har andra inkomster som pension under den tiden skulle pengarna räcka ännu längre. Även denna typ av beräkningar är en hel vetenskap i sig, men det är värt att fundera över hur du ställer dig till frågan, för att ha en bättre uppfattning om hur ett liv av kapitalinkomster skulle te sig för dig.

 

Lämpliga fonder för FIRE

Dessa fonderna har relativt hög risk, så du bör sprida dina pengar i flera olika.

Aktier för FIRE

Är du i uppbyggnadsfasen för att nå FIRE så passar såklart en strategi med tillväxtaktier eller värdebolag bra. Eller så kanske du tror att utdelningaktier kommer vara bäst? När du väl når FIRE så kommer du till exempel att kunna leva på utdelningar. Så en bra strategi kan vara att redan nu börja köpa aktier i bolag som har hög utdelning, även kallad direktavkastning.

Så, nu är det bara att sätta igång och starta resan mot finansiell frihet! Lycka till!

Inläggsförfattare: Fredrik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *