Investera med hög direktavkastning och fonder med utdelning

Vad är direktavkastning på fonder?

Direktavkastning (DA) är ett annat ord för utdelning. Med andra ord är det den avkastning som kommer direkt in på kontot (totalavkastning är utdelning plus värdeökning på innehavet). Många börsnoterade företag gör utdelning till sina aktieägare när de vuxit sig tillräckligt stora att pengarna inte behöver återinvesteras i bolaget för att generera tillväxt (det finns såklart många andra anledningar att ge utdelning, men detta är den generella regeln).

Företag som Spotify, Netflix och Amazon, som alla anses vara i sin tillväxtfas, väljer att inte ge någon utdelning. Pengarna kan växa bättre inom bolaget och skapa aktieägarvärde på det sättet istället.

Aktier med hög direktavkastning

Att investera i aktier med bra utdelning har blivit populärt på senare tid. Fastighets- och bankindustrierna är två väldigt populära sektorer när det kommer till utdelningsinvesterande. De svenska storbankerna har en direktavkastning på mellan 8 – 10 % i skrivande stund och många fastighetsbolag har så kallade preferensaktier ute som ger förtur till högre utdelning (men mindre eller ingen rösträtt) än stamaktierna.

I listan nedan finns de aktier med högst direktavkastning 2023 (baserat på senaste data från Avanza och Börsdata):

Preferensaktier

Preferensaktier är ett sätt för bolaget att ta in mer kapital (späda ut ägandet) utan att påverka maktstrukturen i bolaget (dvs att de ger ut aktier, andelar i bolaget, som inte har någon rösträtt). Att äga en aktie som har t.ex. 7% i direkt-avkastning gör också att aktiekursen inte måste utvecklas särskilt mycket på ett år för att du ska få en väldigt bra totalavkastning på aktien. Du har ju fått tillbaka 7% av ditt investerade kapital i likvida medel under året, och om kursen då dessutom gått upp 2-3% har du ju fått en totalavkastning på 9-10%, vilket relativt sett är väldigt bra.

Två populära preferensaktier är:

Men fonder ger väl inte utdelning?

Många fonder ger idag inte utdelning, utan återinvesterar automatiskt den utdelning de fått genom att äga aktier. Förut fick man nästan alltid utdelning från fonder på grund av skatteskäl, men en förändring i skatteregler som rör fonder gjorde att de kunde behålla det kapitalet inom fonden. Däremot finns det många ETF:er (Exchange Traded Fund, börshandlade fonder) som ger utdelning.

En väldigt populär sådan, som dessutom fokuserar på att ge hög direktavkastning, är XACT Högutdelande . XACT Högutdelande är en börshandlad fond som ges ut av fondbolaget XACT (ett dotterbolag till Handelsbanken). Fondens mål är att äga svenska mid- och largecap-bolag som genererar hög direktavkastning och den har ett direkt-avkastningsmål på ca 4-5% per år, och avser ge utdelning en gång om året i maj.

Börshandalde fonder med utdelning

  • XACT Högutdelare – fond som investerar i bolag med hög direktavkastning. Fonden har som mål att betala ut 4 % i direktavkastning till fonden andelsinnehavare.
  • Fidelity Global Dividend – fond som investerar i bolag över hela världen med hög direktavkastning. Fonden återinvesterar utdelningarna så att värdet på fonden ökar.

Varför direktavkastning?

Ni känner väl alla till ränta-på-ränta-effekten vid det här laget och den effekten är en av två stora anledningar till varför utdelningsjagandet har ökat på senare tid. Genom att man får utdelning kan man återinvestera utdelningen och på så sätt generera mer utdelning till nästa utdelningstillfälle, och så vidare. Det är precis som ränta-på-ränta-effekten.

Den andra anledningen till varför utdelning blivit så populärt är att utdelning på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring är en skattefri ”inkomst”. Eftersom du schablonbeskattas på ett ISK kan du utan skattekonsekvenser ta ut utdelningen från ditt ISK och använda till annat, till exempel att leva på. Att bli så kallat ”ekonomiskt oberoende” har blivit en populär trend bland unga idag, och ofta försöker de uppnå detta genom utdelningsaktier och fonder.

Kom ihåg:

  • Direktavkastning är ett sätt för företag att låta sina aktieägare ta del av den vinst bolaget gjort under föregående år.
  • ”Vanliga” fonder ger sällan utdelning i dagsläget, men börsnoterade fonder (ETF:er) gör ibland det.
  • Snöbollseffekten: återinvesterad utdelning ger i sin tur mer utdelning nästa år, och så vidare.

Vanliga frågor och svar om direktavkastning och fonder

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning visar hur hög utdelning ett företag har i förhållande till aktiekursen. Det är alltså ett potentiellt mått på hur stor del av din investering du får tillbaka i utdelning årsvis.

Kan man få utdelning på fonder?

Om man har investerat i en aktiefond, och aktierna ger utdelning, återinvesteras vanligtvis utdelningen i nya värdepapper. Utdelningen ger alltså inte pengar direkt i fickan på de som investerat i fonden, men fonden ökar i värde.

Vilka aktier har högst direktavkastning?

Du hittar en uppdaterad lista för de aktier som ger bäst direktavkastning 2023 på vår sida.

Vad är skillnaden mellan direktavkastning och utdelning?

Utdelning är när ett bolag går med vinst och delar med sig av den vinsten till sina aktieägare. Direktavkastning är ett mått på utdelningen i förhållande till aktiekursen. Man kan räkna fram direktavkastningen genom denna formel: aktiens utdelning / aktiekursen.