Vad är en blandfond?

Blandfond – Hur fungerar den?

En blandfond är en fondtyp som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Det är alltså en slags kompromiss mellan en aktiefond och en räntefond. Det är ett ganska populärt upplägg (och kan ses lite som en hedge) eftersom de räntebärande värdepapperna dels är lägre risk och då minskar nedsidan i börsnedgång men också att räntornas avkastning stiger i takt med att centralbankerna höjer räntorna och aktiemarknaden ofta vänder nedåt.

På samma sätt är den ”hedgad” åt andra hållet: om räntorna varit höga men börjar gå nedåt kommer aktiemarknaden mest sannolikt lyfta. Läs mer om aktiefonder HÄR och om räntefonder HÄR.

Utvärdera blandfond

När man utvärderar en blandfond är det extra viktigt att ta reda på hur stor andel av fonden innehåller vilken typ av värdepapper, och att man sedan utvärderar den med det i åtanke. En blandfond som består av 85% aktier kommer att ha både högre risk och högre avkastning än en blandfond med 15% aktier och 85% räntebärande värdepapper.

Avgifter och blandfonder

Att avgiften spelar stor roll nämner vi mycket och ofta, och det är sant även för blandfonder. Eftersom avkastningen är förväntat lägre än den från en aktiefond äter avgifterna upp avkastningen ännu snabbare. Dessutom är förvaltningen av en blandfond sällan särskilt krävande, då de räntebärande värdepapperna inte kräver särskilt aktiv förvaltning och andelen av fonden som består av aktier sannolikt följer ett index av något slag.

OBS! Läs på innan du köper!

Bra för pensionsportföljen

Blandfonder är bra för pensionsportföljen för den som har kort- till medellång tid kvar till pension, eftersom de har både medelhög risk och medelhög avkastning: lite av det ena utan att helt försaka det andra. Dessutom är de populära i pensionssparande på grund av hur det ekonomiska läget i samhället påverkar aktiemarknaden.

Bästa blandfonderna

Vi har listat blandfonder som har gett bra avkastning de senaste 5 åren:

Kom ihåg

  • En blandfond är en mix mellan en aktiefond och en räntefond.
  • Det kan variera väldigt mycket hur stor andel av fonderna som är aktier respektive räntebärande värdepapper – läs på innan du investerar.
  • Köp inga blandfonder med höga avgifter om det inte finns särskilda skäl till det: läs på först!
  • Blandfonder är populära för de som pensionssparar och har medellång tid kvar till pension, tack vare riskspridningen mellan värdepapperstyperna.

Vanliga frågor och svar om blandfonder

Vad är en blandfond?

En blandfond är, precis som namnet antyder, en fond som kombinerar aktiefonder och räntefonder. Hur fördelningen ser ut mellan aktier och räntor ser olika ut mellan olika blandfonder.

Hur ser risken ut med blandfonder?

Risken för en blandfond beror på hur stor del av fonden som är investerad i räntefonder, lägre risk, och aktiefonder, högre risk. En blandfond som består av större delen räntefonder har lägre risk än en blandfond med större delen aktiefonder.

Hur stor andel aktier får det vara i en blandfond?

Det finns ingen fast gräns för hur stor andel av en blandfond som måste bestå av aktier respektive räntor. Morningstar har valt att definiera blandfonder som fonder som har minst 35 % innehav i aktier och resten i räntebärande värdepapper.

När ska man välja en blandfond?

En blandfond kan vara en bra kompromiss mellan en aktiefond och en räntefond. Andelen aktier exponerar dig för ens ökad risk, och även möjlighet till högre avkastning. Andelen räntefonder exponerar dig mot en lägre risk som inte är lika känslig för ned- och uppgångar på börsen.

Vilken blandfond ska jag välja?

Vi har listat blandfonder med bra avkastning under de senaste 5 åren. Tänk på att historisk avkastning inte garanterar framtida avkastning – mycket kan hända på börsen.