Starta ditt sparande idag genom Avanza.

Vad är en blandfond?

Blandfond – Hur fungerar den?

En blandfond är en fondtyp som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Det är alltså en slags kompromiss mellan en aktiefond och en räntefond. Det är ett ganska populärt upplägg (och kan ses lite som en hedge) eftersom de räntebärande värdepapperna dels är lägre risk och då minskar nedsidan i börsnedgång men också att räntornas avkastning stiger i takt med att centralbankerna höjer räntorna och aktiemarknaden ofta vänder nedåt.

På samma sätt är den ”hedgad” åt andra hållet: om räntorna varit höga men börjar gå nedåt kommer aktiemarknaden mest sannolikt lyfta. Läs mer om aktiefonder HÄR och om räntefonder HÄR.

Utvärdera blandfond

När man utvärderar en blandfond är det extra viktigt att ta reda på hur stor andel av fonden innehåller vilken typ av värdepapper, och att man sedan utvärderar den med det i åtanke. En blandfond som består av 85% aktier kommer att ha både högre risk och högre avkastning än en blandfond med 15% aktier och 85% räntebärande värdepapper.

Avgifter och blandfonder

Att avgiften spelar stor roll nämner vi mycket och ofta, och det är sant även för blandfonder. Eftersom avkastningen är förväntat lägre än den från en aktiefond äter avgifterna upp avkastningen ännu snabbare. Dessutom är förvaltningen av en blandfond sällan särskilt krävande, då de räntebärande värdepapperna inte kräver särskilt aktiv förvaltning och andelen av fonden som består av aktier sannolikt följer ett index av något slag. OBS! Läs på innan du köper!

Bra för pensionsportföljen

Blandfonder är bra för pensionsportföljen för den som har kort- till medellång tid kvar till pension, eftersom de har både medelhög risk och medelhög avkastning: lite av det ena utan att helt försaka det andra. Dessutom är de populära i pensionssparande på grund av hur det ekonomiska läget i samhället påverkar aktiemarknaden.

Bästa blandfonderna

Vi har listat de blandfonderna som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

Kom ihåg

  • En blandfond är en mix mellan en aktiefond och en räntefond
  • Det kan variera väldigt mycket hur stor andel av fonderna som är aktier respektive räntebärande värdepapper!
  • Köp inga blandfonder med höga avgifter om det inte finns särskilda skäl till det: läs på först!
  • Blandfonder är populära för de som pensionssparar och har medellång tid kvar till pension, tack vare riskspridningen mellan
  • värdepapperstyperna.
Starta ditt sparande idag genom Avanza.