Avgifter för fonder

I stort sett alla fonder har vissa avgifter. Det är viktigt att ha koll på dessa och veta hur de fungerar innan du börjar investera i fonder själv.

I den här artikeln går vi igenom sådant som är bra att veta om fondavgifter.

Vilka avgifter har fonder?

Traditionella fonder och EFT:er

Innan vi diskuterar fondernas avgifter är det viktigt att göra en distinktion mellan traditionella fonder och så kallade börshandlade fonder, även kallade ETF:er. En börshandlad fond kan utöver förvaltningsavgifter även ha ett courtage för köp och sälj av fonden, vilket är mer ovanligt när det gäller konventionella fonder.

I den här artikeln kommer vi dock hädanefter att ha de traditionella fonderna i fokus.

Avgifter för traditionella fonder

Avgifterna mellan olika fonder varierar och i faktabladet till varje fond ska det stå angivet vilka avgifter som förekommer. Den vanligaste avgiften är förvaltningsavgiften.

Förvaltningsavgift för fonder

Förvaltningsavgiften är en avgift som vanligtvis anges i procent per år och dras från hela ditt kapital som du har investerat i fonden. Avgiften dras med en liten del varje dag så att det inte ska spela någon roll när du köper eller säljer fonden. När du tittar på hur en fond har presterat så visas resultatet efter att avgiften har dragits.

Förvaltningsavgiften är avsedd att gå till förvaltning, administration och allt annat jobb som ingår i att driva en fond. Många gånger åker fondförvaltare runt och träffar bolag, undersöker och analyserar marknader och så vidare, vilket givetvis kostar pengar. Det finns även mer passivt förvaltade fonder, där avgiften ska vara, eller bör vara, betydligt lägre. Det finns till och med fonder som bara följer ett index som har 0% i avgift, eller några bråkdelar av en procent.

Köp- och säljavgifter

Det kan även förekomma köp- och säljavgifter för vanliga fonder. Det är dock inte så vanligt, men är något du bör vara medveten om och ha koll på innan eventuell handel.

Liten skillnad i avgift spelar stor roll för din avkastning

Det är viktigt att kolla upp och jämföra fondernas avgifter innan du börjar spara i en fond. Enstaka procents skillnad kan bli mycket pengar över tid, särskilt om du regelbundet sparar i fonden. Betänk att de pengar du betalar i avgift, skulle ha gett dig extra avkastning om de istället låg investerade i fonden. Det leder till en dubbel förlust:

  • Du förlorar pengar som går till förvaltningsavgift.
  • Du förlorar pengar i utebliven avkastning.

Begreppet Norman-beloppet

Ett begrepp du kan komma att stöta på när det gäller fondavgifter är det så kallade Norman-beloppet. Enkelt förklarat är det ett sätt att enkelt och överskådligt kunna jämföra fondavgifter.

  • Norman-beloppet visar hur mycket du skulle betalt i avgifter om du investerat 1 000 kronor per månad över en tidsperiod på 10 år.
  • Som ett exempel skulle Norman-beloppet för en fond med 1% i avgift bli 8711.
  • Om avgiften istället skulle vara 2% blir Norman-beloppet hela 16 838 kronor.
  • Detta sätt att jämföra visar väldigt tydligt hur stor skillnaden blir i kronor och ören, om fondavgiften är hög.

Fonder och avgifter

Det finns olika avgifter vad gäller dina fonder och här skall vi titta på vilka dessa är. Den vanligaste avgiften som fonder har är förvaltningsavgiften. Det är en oftast fast avgift mellan 0-3% som fondbolaget tar av ditt investerade kapital varje år. Förvaltningsavgiften brukar vara en ganska bra första sortering när man ska hitta en bra fond eftersom man kan filtrera bort en stor mängd fonder med höga förvaltningsavgifter.

Indexfond och förvaltningsavgift

När det kommer till indexfonder är förvaltningsavgiften särskilt viktig att den inte är hög eftersom indexfondens mål är att följa ett förutbestämt index, och därför inte kräver någon aktiv förvaltning av en expert. Billiga brukar man kalla fonder med 0,4% eller lägre förvaltningsavgift. Vi rekommenderar alltid våra läsare att köpa lågavgiftsfonder, exempelvis de avgiftsfria Nordnet Superfonden och AVANZA ZERO.

Billiga indexfonder hos Avanza:

Köp- och säljavgift

Många fonder har även köp- och säljavgifter som man måste vara uppmärksam på. Det kan röra sig om en låsperiod (t.ex. att fonden har en hög säljavgift om man säljer sitt innehav inom 6 månader) eller bara en rakt upp-och-ned transaktionsavgift som fondbolaget tar. Det kan man läsa mer om i fondfaktabladet, vilket du definitivt bör läsa innan du handlar en fond.

Där finns även information om rekommenderad investeringstid, riskprofil och annat. Köp- och säljavgiften som fondbolaget tar är inte detsamma som ev. courtage och/eller valutaväxlingsavgift som din nätmäklare eller bank kan ta. De kostnaderna ska man också vara uppmärksam på!

Prestationsbaserad avgift

Vissa fonder har även en prestationsbaserad avgift. Det är vanligast hos hedgefonder, men förekommer även hos vissa bransch- och strategifonder. Det är en extra avgift som fondbolaget tar ut om fonden uppnår vissa förutbestämda mål, t.ex. att slå ett specifikt index. Då tar fondbolaget ofta en andel av mellanskillnaden.

Tänk dig att min fond har en prestationsbaserad avgift om 20% av mellanskillnaden. Om jag slår mitt målindex (säg OMXS30) med 10% ett år har jag rätt till ytterligare 2% av ditt kapital det året. Det viktiga med prestationsbaserade avgifter är hur de påverkar fonden när börsen gått ned det året.

Om jag slår OMXS30 med 10% men OMXS30 är ner 20% det året så är ju min fond bara ned 10%, men då har jag rätt till 2% av ditt kapital i prestationsbaserad avgift och din investering kommer att ha backat 12% det året.

Hur avgifter påverkar avkastning

Den kända investeraren Warren Buffett slog 2008 ett vad om att en ”tråkig” indexfond med låga avgifter skulle slå dyra hedgefonder på 10 års sikt. Nyligen tog detta vad slut och Buffetts S&P 500 indexfond vann med hästlängder. Det hela sammanfattas bra med ett citat från ett av Buffetts årliga brev till investerare: ”avkastning kommer och går, medan avgifter består”.

Kom ihåg:

  • Det finns flera olika typer av avgifter, det gäller att läsa fondfaktabladet!
  • Billiga, passiva fonder bör inte överstiga 0,4% i årlig förvaltningsavgift
  • Avgifter påverkas också av ränta-på-ränta-effekten: många bäckar små ger stor påverkan på avkastning!
  • ’”Avkastning kommer och går, medan avgifter består” – köp avgiftsfria fonder!

Vanliga frågor och svar om avgifter för fonder

Vad innebär förvaltningsavgift för en fond?

Förvaltningsavgift tas ut av fondbolagen som en årlig procentuell avgift. Denna avgift täcker vanligtvis förvaltning, analys, administration, support och andra utgifter som tillkommer i samband med fonden. I fondens faktablad hittar du information om förvaltningsavgiften.

Kan förvaltningsavgiften vara hur dyr som helst?

Det finns ingen lag som reglerar förvaltningsavgiften för en fond – prissättningen är fri. Priset för förvaltningsavgifter kan alltså skilja sig ganska mycket åt mellan olika fonder och fondbolag. Kom ihåg att alltid läsa fondens faktablad innan du investerar.

Vad innebär fondskatt?

Om du har investerat i fonder, och inte har dessa på ett ISK, betalar du fondskatt årligen. Skatten beräknas vanligtvis av fondbolaget och finns förtryckt i din deklaration.