Vilka avgifter har fonder?

Fonder och avgifter

Det finns olika avgifter vad gäller dina fonder och här skall vi titta på vilka dessa är. Den vanligaste avgiften som fonder har är förvaltningsavgiften. Det är en oftast fast avgift mellan 0-3% som fondbolaget tar av ditt investerade kapital varje år. Förvaltningsavgiften brukar vara en ganska bra första sortering när man ska hitta en bra fond eftersom man kan filtrera bort en stor mängd fonder med höga förvaltningsavgifter.

Indexfond och förvaltningsavgift

När det kommer till indexfonder är förvaltningsavgiften särskilt viktig att den inte är hög eftersom indexfondens mål är att följa ett förutbestämt index, och därför inte kräver någon aktiv förvaltning av en expert. Billiga brukar man kalla fonder med 0,4% eller lägre förvaltningsavgift. Vi rekommenderar alltid våra läsare att köpa lågavgiftsfonder, exempelvis de avgiftsfria Nordnet Superfonden och AVANZA ZERO.

Köp- och säljavgift

Många fonder har även köp- och säljavgifter som man måste vara uppmärksam på. Det kan röra sig om en låsperiod (t.ex. att fonden har en hög säljavgift om man säljer sitt innehav inom 6 månader) eller bara en rakt upp-och-ned transaktionsavgift som fondbolaget tar. Det kan man läsa mer om i fondfaktabladet, vilket du definitivt bör läsa innan du handlar en fond.

Där finns även information om rekommenderad investeringstid, riskprofil och annat. Köp- och säljavgiften som fondbolaget tar är inte detsamma som ev. courtage och/eller valutaväxlingsavgift som din nätmäklare eller bank kan ta. De kostnaderna ska man också vara uppmärksam på!

Prestationsbaserad avgift

Vissa fonder har även en prestationsbaserad avgift. Det är vanligast hos hedgefonder, men förekommer även hos vissa bransch- och strategifonder. Det är en extra avgift som fondbolaget tar ut om fonden uppnår vissa förutbestämda mål, t.ex. att slå ett specifikt index. Då tar fondbolaget ofta en andel av mellanskillnaden.

Tänk dig att min fond har en prestationsbaserad avgift om 20% av mellanskillnaden. Om jag slår mitt målindex (säg OMXS30) med 10% ett år har jag rätt till ytterligare 2% av ditt kapital det året. Det viktiga med prestationsbaserade avgifter är hur de påverkar fonden när börsen gått ned det året.

Om jag slår OMXS30 med 10% men OMXS30 är ner 20% det året så är ju min fond bara ned 10%, men då har jag rätt till 2% av ditt kapital i prestationsbaserad avgift och din investering kommer att ha backat 12% det året.

Hur avgifter påverkar avkastning

Den kända investeraren Warren Buffett slog 2008 ett vad om att en ”tråkig” indexfond med låga avgifter skulle slå dyra hedgefonder på 10 års sikt. Nyligen tog detta vad slut och Buffetts S&P 500 indexfond vann med hästlängder. Det hela sammanfattas bra med ett citat från ett av Buffetts årliga brev till investerare: ”avkastning kommer och går, medan avgifter består”. (Läs mer här)

Kom ihåg:

  • Det finns flera olika typer av avgifter, det gäller att läsa fondfaktabladet!
  • Billiga, passiva fonder bör inte överstiga 0,4% i årlig förvaltningsavgift
  • Avgifter påverkas också av ränta-på-ränta-effekten: många bäckar små ger stor påverkan på avkastning!
  • ’”Avkastning kommer och går, medan avgifter består” – köp avgiftsfria fonder!