Investera i Asien exkl. Japan

Investeringar i Asien

Som du kan läsa om här är den Japanska ekonomin en av de största i världen. För att den japanska börsen inte ska ta upp en för stor del av ett Asien-index väljer man ofta att separera Japan från resten av Asien. Denna artikel handlar alltså om att investera i asiatiska länder som Kina, Sydkorea och Vietnam men inte Japan.

Vad är speciellt med Asien?

Många asiatiska länder tillhör kategorin ”tillväxtmarknad” och med det menas att de växer väldigt snabbt och är ganska volatila. Kina är ett utmärkt exempel (och också ett av BRIC-länderna) på det. Dessa länder anses som högre risk än de ”stabila” börserna: Tyskland, USA, Japan – men de har också högre potentiell avkastning som ett resultat av den tillväxt som sker.

High tech i Asien

Länderna i Asien är tunga i teknikbolag (Sydkorea har t.ex. Samsung, Hyundai, LG och chiptillverkaren SK Hynix, medan Kina har Tencent, Baidu, Xaomi och Alibaba) och det är viktigt att man är medveten om det när man köper en asienfond. T.ex. är Tencent ett av världens största bolag (värderas till ca 500 miljarder USD i skrivande stund) och bolagets vikt i en asienfond bör därför rimligtvis ligga runt ca 5-7% om fonden är viktad efter börsvärde.

Bästa fonderna för Asien exklusive Japan

Vi har listat de fonder för Asien exklusive Japan som har gett bäst avkastning de senaste 5 åren:

Kinesisk protektionism

Ytterligare en risk för utländska investerare är den politiska risken som finns i att investera i kinesiska bolag. Tidigare har utländska investeringar inte tillåtits i Kina (och för att kringgå detta har kinesiska bolag en särskild koncernstruktur, läs mer här ), och det är mycket osäkerheter kring de kinesiska bolagen.

Risker med Kina

En risk är att de skulle kunna tvingas att efterleva särskilda regler som Kinas diktator kan ställa, och ett exempel på en sådan regel som skulle kunna bli aktuell i framtiden är att Kina skulle kunna förbjuda kinesiska bolag att ta in utländskt kapital. Detta gör att vissa investerare känner en oro när det kommer till att investera i Kina, och då är det särskilt passande att köpa en bred indexfond som är investerad i hela Asien (exkl. Japan).

Slutsats Asien:

  • Japans ekonomi är för stor för att inkluderas i asienfonder, istället finns separata Japanfonder
  • Övriga Asien är tillväxtekonomier med hög risk och därför hög potentiell avkastning
  • Stor andel techbolag: Tencent, Baidu, Xaomi, Samsung & LG är några av dem.
  • Kina innebär särskilt hög risk för utländska investerare pga historisk politisk protektionism