Investera i Afrika och Mellanöstern

Investeringar i MENA området

Området som består av Mellanöstern och Nordafrika kallas i investeringssammanhang ”MENA”-området (Middle East & Northern Africa). Att investera i MENA anses innebära mycket hög risk men har potentiellt mycket bra avkastning.

Likt BRIC (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) är MENA ett område under utveckling, men en viktig skillnad är att MENA-området anses ligga ännu längre efter BRIC i utveckling och ska snarare ses som en ”Frontier market” (Frontier-marknader: långt efter i utveckling, med hög politisk och ekonomisk risk.

Vanliga marknader som inkluderas i kategorin frontier-marknader är: Pakistan, Iran och Vietnam, bland andra).

Länder i MENA

Det finns ingen officiell lista på vilka länder som ingår i MENA, men vanligtvis rör det sig om ett triangulärt område mellan Marocco i nordvästra Afrika, Iran i sydvästra Asien och Sudan i Afrika. Totalt brukar ca 20-22 länder inkluderas. Det är en spännande marknad.

MENA-länderna har både olja och naturgas

Länderna i MENA-området står för cirka 60% av världens oljetillgångar och nästan 50% av världens naturgas. Det gör dessa ekonomier väldigt viktiga för världsmarknaden, trots att bara cirka 6% av världens befolkning bor i området. Qatar är ett utmärkt exempel: cirka 85% av Qatars intäkter från export kommer ifrån olja och naturgaser. Qatar har världens tredje största naturgasreserver och är världens näst-största naturgasexportör.

Israel

Israel skiljer sig ganska mycket från de andra MENA-länderna vars ekonomier till stor del bygger på oljetillgångar. I Israel sker stor utveckling främst inom teknik-, hälso- och teknologisektorerna. Enligt det amerikanska fondbolaget ARK Invest klassas Israel som bäst i världen när det kommer till entreprenörskap, innovation och teknologisk utveckling.

ARK erbjuder en aktivt förvaltad ETF som heter ”Israel Innovative Technology ETF” som i skrivande stund tyvärr inte går att handla inom Europa sedan nya reglerna kring utländska ETF:er trädde i kraft 3 januari 2018. Du kan läsa mer om att investera i Israel, om ARK Invests utbud av ETF:er och om Israel-ETF:en ”IZRL” här.

Politisk risk inom MENA

MENA-området präglas av geopolitisk risk och instabilitet som ofta även påverkar den ekonomiska situationen i området. Detta bör tas i beräkning när man planerar att investera i företag verksamma i, eller fonder exponerade mot, MENA-länderna. Bra koll och att du uppdaterar dig ofta är en av sakerna du behöver göra när du skall investera i MENA.

Hur ska man göra för att investera i MENA?

För att investera i MENA-länderna med så låg risk som möjligt kan man tänka att man vill köpa en indexfond som förvaltas passivt och exponeras mot utvecklingen i området. För att bäst hitta vilken fond som passar dig skulle jag föreslå att du gå in på t.ex. MSCI MENA Index  eller Dow Jones MENA Index och ta reda på vilka fonder eller ETF:er som följer dessa index. Jämför sedan fondens historik mot indexet samt avgift. Även passiva fonder har ofta lite högre avgift i utvecklings- och frontiermarknader.

Fonder för investering i Afrika och Mellanöstern

Om du är intresserad av att investera i Afrika och Mellanöstern har vi här tagit fram några exempel på fonder:

Slutsats MENA:

  • Afrika och Mellanöstern brukar kallas MENA (Middle East & North Africa)
  • Huvudtillgångerna i området är olja och naturgas
  • Israel är en liten tech-hub med mycket innovation, mitt i MENA
  • Området präglas av politisk risk

Frågor och svar om att investera i MENA

Vilka områden ingår i MENA?

MENA är en förkortning av Middle East & North Africa. Vilka länder som ingår är inte skrivet i sten, men man brukar säga att det är området mellan Marocco i nordvästra Afrika, Iran i sydvästra Asien och Sudan i Afrika.

Hur kan man investera i MENA?

Man kan välja att investera i specifika bolag som är verksamma i området, fonder med innehav i företag i området eller indexfonder som exponeras mot området. Du hittar exempel på MENA-fonder högre upp på vår sida.

Är det riskfyllt att investera i MENA?

Att investera i MENA anses innebära mycket hög risk men har potentiellt mycket bra avkastning. Att. investera marknader som Israel anses säkrare än andra marknader i området.