3 sätt att placera pengarna så att de räcker länge

Planerar du dig att dra dig tillbaka? Har du redan mer pengar än du klarar av att göra av med? Kanske du planerar en väldigt tidig pension. Här får du tips och råd på hur du skall kunna placera din pengar på ett bra sätt, så att du får så hög avkastning som möjligt till luten risk. Historiskt har det funnit tre sätt att investera för att pengarna ska räcka länge.

Investera i ädelmetaller

Att investera i guld och silver, likaväl som andra ädla metaller, blir stadigt populärare. Om du jämför med att bara lägga undan pengar så inser du snabbt fördelen. En enkrona 1908 har ett värde, hundra år senare, på endast några ören. Hade du köpt guld för den kronan hade guldet bevarat det värdet, och du hade fått ut värdet att den vikten i guld, med dagens guldvärde.

Guld

Att investera i guld har historiskt sett, med några få undantag, alltid varit en bra idé. Priset har stadigt gått upp. 1873 kostade 1 gram guld 2,50 i svenska kronor. 1969 var värdet uppe i 23 kronor. Idag kostar ett gram guld omkring 320 kronor. Så din krona från 1908 hade varit värd nästan 130 kronor idag, om du hade köpt guld för den.

Aktiefonder

Fondsparandet tog fart i Sverige i och med införandet av premiepensionssystemet. Idag sparar nästan alla vuxna i Sverige i fonder tack vare detta. En fond är i grunden kollektivt ägda tillgångar, förvaltade av fondbolag. En fond investerar i olika typer av värdepapper. Din del av värdet i tillgångarna motsvaras av din andel i fonden. Om fondens förmögenhet stiger i värde, stiger följaktligen också värdet på din andel i fonden.

Fördelen med att investera i fonder är att du kan sprida dina placeringar på olika håll, och därmed minska riskerna. Du kan också investera hur lite eller hur mycket du vill, beroende på vad din ekonomi tillåter. Fonder har länge varit en stor del av svenskarnas sparande och har gett bra avkastning för många under lång tid.

Fastigheter

Att investera i fastigheter är förenat med vissa ekonomiska risker, precis som alla andra former av investeringar. Men här finns möjligheten att skaffa sig en hyfsad månadsavkastning, om man köper en fastighet med lägenheter. Utöver att du då kan inkassera hyra från de boende, kan du även – i bästa fall – njuta av en stadig värdeökning på fastigheten.

Det här är bara några av alla de vägar man kan gå för att placera sin pengar. Fastigheter kan vara en bra idé, men det kräver din ständiga närvaro och uppmärksamhet. Ädelmetaller, råvaror och fonder är förmodligen ett bättre val för dig, som bara vill kunna ”titta till” dina investeringar med jämna mellanrum.

Inläggsförfattare: Fredrik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *