Fonder

Home / Fonder

Att spara pengar genom att investera dem i en fond är något som är alltmer populärt. En fond är helt enkelt ett paket bestående av olika aktier och eventuellt också räntebärande värdepapper. Därför är det enklare att börja spara i en fond än att köpa enstaka aktier ifall man inte är så insatt och intresserad av ekonomi. En fond innehåller oftast aktier och värdepapper som är värda flera miljoner kronor.
När man börjar fondspara så köper man alltså bara en liten del av hela fondens värde. Att investera i aktier, fonder eller värdepapper innebär alltid en risk. Värdet kan både öka och minska. Fonder anses dock ha en mindre risk än till exempel aktier. Eftersom fonder innehåller många aktier och/eller bild på kvinna med fonderräntebärande papper så minskar risken, eftersom fonden sprider riskerna. Även om en enstaka aktie går dåligt så behöver ju inte hela fonden gå dåligt, eftersom fonden kanske innehåller andra aktier som istället har gått bra.
Den som har hand om fondFonderen, alltså förvaltar fonden, kallas för fondförvaltare. Det är oftast en bank eller en fondmäklare. Fondförvaltaren tar alltid ut en viss avgift för sitt jobb att förvalta fonden och det brukar oftast handla om några procent av det sparade kapitalet som tas ut i avgift per år. När du ska välja fondförvaltare så är det viktigt att kontrollera hur stora avgifter som tas ut, för om avgifterna är alltför stora så kanske den vinst du gjort genom fondens positiva utveckling äts upp av de höga avgifterna.
Det finns olika typer av fonder där du kan satsa pengar. Några av de vanligaste typerna av fonder är aktiefonder, räntefonder och indexfonder. En aktiefond är en fond som placerar minst 75 % av fondens förmögenhet i olika börsnoterade aktier. Räntefonder är fonder som placerar hela fondförmögenheten, alltså 100 % i räntebärande värdepapper, som statsskuldväxlar och obligationer. En indexfond är antingen en aktiefond eller en räntefond, vars mål är att följa och utvecklas så nära ett index som möjligt. Indexfonder är oftast mer stabila och har lägre förvaltningsavgifter än andra fonder. Förutom aktiefonder, indexfonder och räntefonder finns många andra typer av fonder, som till exempel blandfonder, etiska fonder, fond-i-fond och börshandlade fonder.
På Faktaomfonder.se kan du läsa om de olika typerna av fonder, få veta hur du väljer rätt fond för dig och om hur du rent praktiskt gör när du vill börja spara i fonder. Faktaomfonder.se är den naturliga startsidan för dig som är intresserad av fonder och fondsparande.